Vision och strategi

BiBB Akademi

Vår vision är främst att etablera ett intressant fritt och modernt uppslagsverk med skribenternas namn i ORDen. Uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi stärker varandra och bildar det ekonomer kallar ett ekosystem.

Strategi för att etablera BiBB

strategisk karta

Strategin och en rad aktiviteter utvecklas i flera parallella och samverkande spår. En del nyheter omtalas i vår Blogg.

BiBB har en så kallad Green Island StrategiORD där fokus är att utveckla något annorlunda relativt andra uppslagsverk.

01Utveckling tar tid och kräver experiment

Det kräver tid och experiment att "befria sig" från gårdagens typ av uppslagsverk och utveckla en ny modell som BiBB som kan intressera många. Även forskare och en bred allmänhet kommer endast sakta att förändra sin mentala karta av vad ett uppslagsverk är till vad det också kan vara. Wikipedia har kommit en bra bit sedan starten 2001.

02Innehållsstrategi och form

BiBB har växt från inga ORD i januari 2023 till idag snart 200 ORD. Det har krävts ungefär det antalet för att utveckla ett format och en design för ORD i BiBB.

BiBB har idag mer fokus på att kombinera en del klassiska ORD (ämnen) med aktuella - ibland kontroversiella ORD - än att producera många. BiBB kommer inte 500 ORD om fåglar, växter och städer. Vårt urval av ORD syftar till att bygga upp en egen identitet som bidrar till att fler besöker sajten lite då och då. Och anser att vi tillför nytta och värde. Identitet bygger Destinationsvärde.

03Marknadsföring av BiBB

Många hittar ORD via Google men den tjänsten har försämrats, vilket många skrivit om, och BiBB kan inte urvattna sin ORD för att komma högre upp på Google även om viss anpassning sker. Det ger till exempel snarare en sämre än en bättre placering om vi har med ett svar om en Open Access artikel. Jo, Google placerar inte sällan våra ORD högt och detta driver en del besök men långsiktigt är det centralt att BiBB ökar sitt eget Destinationsvärde.

I vår innehållsstrategi ingår att försöka involvera andra att Föreslå ett nytt ORD i BiBB och att Medverka i BiBB.

För närvarande är BiBB lågaktivt i sociala media. Ett Newsletter kommer att lanseras. Efterhand som volymen ORD ökar kommer allt fler att hitta ORD i BiBB via en sökmotor, personliga rekommendationer och andra vägar.

Två tryckta kort om BiBB

BiBB har producerat två tryckta kort - A5 och i visitkortsformat, se bilderna - för att kunna skicka till personer vars mejlboxar överfylls nästan varje dag och personer som kan vara intresserade av ett nytt fritt uppslagsverk.

04Utveckling av sajten och databasen med ORD

En teknisk utmaning är att utveckla en smart databasmotor när volymen ORD i BiBB ökar väsentligt mycket. En möjlighet är att vi kanske kan få lite draghjälp i ett sådant projekt i samverkan med andra.

Sajten är designad och kodad av Johan Schlasberg enligt den globala standarden W3CORD för visning i mobiltelefoner, datorer och andra media.

Uppslagsverket "Den Store Danske" har licensierat sin databasteknologi från "Store Norske Leksikon" vilket man kan läsa om i denna historiebeskrivning. Samma bloggpost berättar att ...

Det tog fem år i Norge för att finna en bra organisations- och finansieringsform för SNL; danskarna behövde bara några månader – de kopierade och lånade det bästa från SNL-modellen.

05Bredden i BiBB bidrar till kännedomen om uppslagsverket BiBB.

Stories om högskolevärlden bidrar både till ökad förståelse av aktuella frågor och ger intressanta dialogmöjligheter. Projektet Årskort till högskolebiblioteken är relevant och intressant för många.

06Om varumärket BiBB och namnet BiBB Akademi

BiBB® är sedan 2016 ett av Johan Schlasberg (JS) registrerat varumärke. Domänen bibb.se registrerades 2007. Namnet BiBB är kort och kan vara förled till olika substantiv - till exempel BiBB-artikel. BiBB är inte en akronymORD men är en liten ordlek med bibliotek. BiBB Akademi har (föga förvånande) ett eget BiBBliotek.

I slutet av 2021 godkände PRV vår varumärkesansökan för You know a lot, we may add a little®

Finansiering av BiBB och BiBB Akademi

Budget för BiBB
Budget

All utveckling sker efter aktuella praktiska och finansiellaꜜ förutsättningar. Idag finansieras utvecklingen av Johan Schlasberg. Detta avses att kompletteras med olika former av Samverkan, sponsring och annat stöd.

Budgeten för BiBB är en fråga om ambitionsnivå. I en uppskalad version med högskolorna i Sverige som stora intressenter skulle det hypotetiskt kunna se ut som längst ner på startsidan på Store Norske Leksikon där alla norska universitet och några andra finns som intressenter.
BiBB ska vara fritt för alla och ses som en public service.

Ägandets betydelse för uppslagsverk

Ägandets betydelse

Twitters öde är ett "Xempel" på ägarinflytande. Vem som äger ett uppslagsverk påverkar dess vision, strategi, innehåll, referensstatus, och relation till skribenter och användare.

Uppslagsverket BiBB kan i framtiden bli en del i högskolans samverkansuppgift och ett bidrag till marknadsföring av universitet och högskolor. Andra scenarier är möjliga.

Ägarfrågor för:   Wikipedia, Store Norske Leksikon och NE

Wikipedia ägs av en stiftelse som till största delen finansieras av ett stort antal små bidrag. Fria Store Norske LeksikonORD ägs av en stiftelse och finansieras till största delen av Norges universitet.

Bolaget NE är idag huvudsakligen ett läromedelsföretag med en del kompletterande tjänster. Läs mer om NE online som problem.

I maj 2020 fick Danmark ett nytt fritt digitalt uppslagsverk, Den Store Danske. Det finansieras med stöd av danska staten och har ett antal partners inklusive de danska universiteten.

     Dina kommentarer och idéer är mycket välkomna.You know a lot, we may add a little®