Vinnare när BiBB växer

Nätverk

BiBB får fler vänner och medskapare om vi bidrar med användbara tjänster, resurser och intressanta projekt. Då uppstår goda cirklar och något av ett nätverk. Dina Kommentarer välkomna. Läs om medverkan i BiBB.

Allmänheten

Lättheten att producera och sprida information - från vetenskap till lögn - via internet har paradoxalt nog gjort det svårare att finna trovärdig kunskap. Sådan finns men riskerar att bli svårfunnen i mediabruset och motarbetad av aktörer med andra agendor. AI-tjänster som ChatGPT kan förvärra situationen.

Uppslagsverk har i denna informationsvärld en liten men inte oviktig roll. De är ett verktyg för unga människor och många andra att söka trovärdig kunskap och att värdera källor. Att lära sig investera tid för att söka fakta som grund för åsikter är ett underliggande metabudskap. Journalister letar ständigt fakta via Google och Wikipedia. Ett modernt transparent fritt uppslagsverk gör både journalisters arbete bättre och ger bättre Söksvar.

Universitet och högskolor

BiBB kan bli ett av många verktyg i högskolans samverkansuppgift. BiBB kan också bli en publiceringsplattform för forskare, lärare och doktorander. Projektet Årskort till högskolebiblioteken är som gjort för lärare som lämnar sin anställning i högskolan men fortsatt vill följa sin intresseområden.

Skolor och kommuner

Skolor och kommuner är mitt uppe i en process för att lära sig vilka digitala läromedel de ska upphandla och vilka de ska avstå ifrån. Lärare och skolor är viktiga aktörer för att stärka utvecklingen mot fritt tillgänglig kunskap. BiBB bidrar till den utvecklingen. Alla elever använder Wikipedia även om det finns många lärare som tyvärr felaktigt tror att NE online är en bättre referens och källa än Wikipedia. Och lär ut detta till eleverna - som troligen aldrig kommer att använda NE efter skolan. NE var bra som tryckt uppslagsverk men idag är NE online ett nationellt problem. BiBB bidrar till upplysa om och lösa detta.

Läromedel

Man kan tänka sig att organisationen 'Sveriges kommuner och regioner' (SKR) verkar för att "mervetande" i digitala läromedel där länkar till mer vetande leder till bra fria källor enligt en Öppen modell som BiBB förespråkar. Detta skulle både sänka kommunernas skolkostnader och höja kvaliteten i många läromedel.

Näringsliv och organisationer

Företag och organisationer har ett växande behov av personer med moderna kunskaper och stort intresse för lärande - som fortsätter efter studierna.

Vårt projekt för Årskort till högskolebiblioteken skulle kunna tillföra mycket värdefull information till en ringa kostnad. Ju fler som öppet efterfrågar en sådan möjlighet desto större är chansen att det kan förverkligas.

Företag och organisationer kan ha intresse av genom samverkan med BiBB sprida kunskap om frågor inom sitt område. Ett bra tillfälle att engagera lite mer erfarna medarbetare. Kanske en lokal "kunskapscirkel".

Politiker på flera nivåer

Politiker talar ofta om likvärdig tillgång till områden som vård och skola. Om Wikipedia hade varit en betaltjänst hade vi haft en stor diskussion om allas "rätt" till västvärldens största uppslagsverk Wikipedia.

Att alla har tillgång till ett svenskt modernt allmänt uppslagsverk med angivna skribentnamn (ingen wiki) borde vara en självklarhet för politiker som talar om likvärdighet och lika möjligheter till kunskap och mer bildning.

Statliga organisationer

Skolverket är en bland flera statliga organisationer som nog kan vara intresserade av ett fritt - och därmed likvärdigt - modernt innovativt uppslagsverk.

Föreslå ett ORD ... 250+ exempel till nya ORD i BiBB.

Intressegrupp för BiBB

Projektet BiBB har nu kommit till en nivå när det är lagom att invitera intresserade personer till en informell intressegrupp. Exakt hur och på vilket sätt är inte klart. En "deltagare" iträder sig inga förpliktelser. Utöver feedback och utbyte i gruppen av tankar och idéer vore det bra om det på några högskolor finns en "kontaktperson" som är lite extra insatt i BiBB och BiBB Akademi.

Även intresserade utanför Akademin är välkomna.

     Dina kommentarer och idéer är mycket välkomna.You know a lot, we may add a little®