Vilka uppslagsverk behövs i Sverige?

För många är Google tillräckligt bra som uppslagsverk ...

... men Google är en sökmotor och inget uppslagsverk.

Många tror att Nationalencyklopedin (NE) är bättre än Wikipedia ...

... men i verkligheten är det tvärtom.

NE var bra som tryckt uppslagsverk ...

... men har blivit ett nationellt problem i sin digitala version.

Wikipedia är fritt och en stor global succé ...

... men har inga signerade artiklar.

Situation och avsikt är avgörande

Det är inte rimligt att ETT uppslagsverk är bäst i alla situationer. Tryckta uppslagsverk var bra på sin tid, men idag kan hela konceptet 'uppslagsverk' omprövas och vidareutvecklas. Wikipedia är ett mycket stort exempel. BiBB är ett litet.

Din situation och avsikt är skiftande ...

... så också möjligheten och lättheten att få veta mer.

Fria uppslagsverk når många fler än de som finns bakom en betalvägg, som NE.

Är man student, lärare eller forskare på en högskola har min fri tillgång till omfattande elektroniska resurser. För de flesta som lämnar sin högskoleanställning upphör tillgången till dessa biblioteksresurser. BiBB Academy driver ett projekt för att ändra och förbättra detta.

Vanor för mervetande

Talesättet 'vanans makt är stor' gäller också hur vi söker mer information via olika media och digitala tjänster. Vi har olika Vägar till vidgat vetande<.

Uppslagsverket NE som nationellt problem

Bolaget NE Sverige AB och dess moderbolag (NE-bolagen)) hävdar i sin reklam att uppslagsverket NE är "nationellt". Det är just det NE inte är. Bolaget NE är idag ett läromedelsföretag där uppslagsverket är att se som en stödfunktion för skolelever - så länge de är elever. Se djupare analys.

Stora delar av analysen bygger på ett flertal studier i min avhandling i företagsekonomi.

Fria uppslagsverk når fler

Att NE online är en betaltjänst gör den till ett nationellt problem. Och ett som borde lösas! Den tryckta Nationalencyklopedin fanns nog på alla Sveriges 290 folkbibliotek. Idag är det färre än 20% av dessa som abonnerar på NE online. Och då ingår ändå flera andra tjänster utöver uppslagsverket. För flertalet av de få folkbibliotek som erbjuder NE online krävs att man fysiskt besöker biblioteket. Mycket få privatpersoner abonnerar på NE-tjänsten.

Ett uppslagsverks trovärdighet och användbarhet

Vill man veta vem som har skrivit en text i ett uppslagsverk kan detta vara mer eller mindre lätt, eller omöjligt. Om detta kan man läsa i mer på sidan om Moderna uppslagsverk och BiBB.

Utveckling av uppslagsverket BiBB

Hur startar man ett nytt uppslagsverk?

Det tog några decennier för Denis Diderot och hans medarbetare att skapa det klassiska uppslagsverket Encyclopédie. Det mycket respekterade Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) började med två artiklar.

BiBB kommer att utvecklas och förändras i flera etapper. Vi testar nu med konkreta exempel olika Modeller för ord i BiBB.

Publicerades: 2022.   Uppdaterad senast: 23 november 202233 kommentarer. Din är välkommen.