Vilka uppslagsverk behövs i Sverige?

För många är Google tillräckligt bra som uppslagsverk ...

... men Google är en sökmotor och inget uppslagsverk.

Wikipedia är bra, fritt och en stor global succé ...

... men har inga signerade artiklar.

NE hade hög referensstatus som tryckt uppslagsverk ...

... men NE har nu blivit ETT NATIONELLT PROBLEM i sin digitala version.

Situation och avsikt är avgörande

Det är rimligt att man använder flera källor för att få veta mer. Det är din situation, avsikt och tillgängliga resurser som avgör. Idag kan hela konceptet 'uppslagsverk' omprövas och vidareutvecklas. Wikipedia är ett mycket stort exempel. BiBB är ett litet.

Din situation och avsikt är skiftande ...

... så också möjligheten och lättheten att få veta mer.

Fria uppslagsverk når många fler än de som finns bakom en betalvägg, som NE.

Vanor för mervetande

Att 'vanans makt är stor' gäller också för hur vi söker mer information via olika media och digitala tjänster. Vi har olika Vägar till Vidgat Vetande.

Utveckling av uppslagsverket BiBB

Hur startar man ett nytt uppslagsverk?

Det tog några decennier på 1700-talet för Denis Diderot och hans medarbetare att skapa det klassiska franska uppslagsverket Encyclopédie. Mycket respekterade Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) började med två artiklar. Digitala Store Norske Leksikon och Den Stor Danske 'överfördes' från tidigare tryckta uppslagsverk. Sverige verkar inte få ett modernt fritt uppslagsverk på det sättet.

BiBB utvecklas i etapper bland annat genom ett ökande antal ORD för att förbättra vår Modell för ORD. Svar finns i fyra kategorier: AI, Notiser, Stories och Artiklar.


Många tror att Nationalencyklopedin (NE) är bättre än Wikipedia ...

... men av många orsaker och enligt denna forskningsstudie är det tvärtom.

Uppslagsverket NE som nationellt problem

Bolaget NE Sverige AB och dess moderbolag (NE-bolagen)) hävdar i sin reklam att uppslagsverket NE är "nationellt". Det är just det betaltjänsten NE inte är. Att NE är en betaltjänst - och omodernt - är ett av skälen till att NE är ett nationellt problem. Och ett som ska lösas! Delar av analysen bygger på ett flertal forskningsstudier av NE.

Uppslagsverk kan ha olika hög modernitet / webbnivå

Med webbnivå avses hur väl en tjänst använder de möjligheter som webben och andra digitala möjligheter erbjuder. Ett exempel: att länka till andra digitala resurser. Wikipedia och BiBB har ett stort antal externa länkar vilket bidrar till ökad trovärdighet och nytta. NE har inga externa länkar.

Vill man veta vem som har skrivit en text - och när - i ett uppslagsverk kan detta vara mer eller mindre lätt, eller omöjligt. I NE är detta oftast omöjligt eller besvärligt. Ökad transparens ger ökad trovärdighet i den digitala världen.

Dessa frågor är viktiga då transparens är en central kvalitet i ett modernt uppslagsverk. Läs mer på sidan BiBB är ett modernt uppslagsverk.

Se en analys av BiBB Academys strategi visavi NE.

Publicerades: 2022.   Uppdaterad senast: 12 februari 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.