BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Vem ska vi lära av?

BiBB  kurs - vem ska vi lära av?

Man måste lära av andra utan att därför göra som andra. Utmaningen är både att hitta och förstå det man hittar och att därefter reflektera över vad som verkligen kan passa i ens egen verksamhet. Att implementera nya idéer kan vara mycket svårare än att hitta dom. You know a lot, we may add a little.

Kursen 'Vem ska vi lära av?' är öppen för intresseanmälan och drivs av Johan Schlasberg som bland annat har mångårig erfarenhet av strategirådgivning och som handledare. Är dessutom något av en datanörd.

Förändringstakt och att lära av andra

Många skriver, talar om och har upplevt att förändringstakten inom många områden - dock verkligen inte alla - går allt fortare. Detta betyder minst två saker: att risken att göra allvarligt fel ökar och att det blir viktigare att Lära av andra utan att därför göra som andra.

Upplägget är att ett företag (troligen) har något större problem - man har vanligen flera - där man står inför ett antal viktiga vägval. Utöver att diskutera om problemets frågeställning är optimalt formulerad är målet att - wherever in the world - hitta några idéer, processer, tjänster, personer eller företag där Gruppen kan lära sig något. Att öka variationsmängden är en bra början på en valsituation, för att sedan fokusera. Vi har en modell för Hur man kan leta.

Från Finna till Implementera

Även om 'man' finner en bra idé eller tre är det en särskild process att få den, eller dessa, accepterad i sin organisation. Det är en viktig del i kursen att diskutera hur idéer och kunskap man hittar kan införas i den egna organisationen.

Handledning

Johan Schlasbergs roll är primärt att vara handledare. Ett program har kanske tre till fem personer från samma företag (koncern). Kostnad 30.000 kr. Varje projekt har en överenskommen start- och slutdag.


Synpunkter och frågor

Synpunkter på kurser och internutbildning eller andra frågor är mycket välkomna.

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 7 augusti 2021