Vänner och vinnare

Berätta gärna för andra om uppslagsverket BiBB och BiBB Academy

Nätverk
Nätverk för BiBB

BiBB Academy söker vänner och medskapare. Och det får vi förhoppningsvis om vi bidrar med användbara tjänster, resurser och intressanta projekt. Då uppstår goda cirklar och något av ett nätverk. Kommentarer och synpunkter och din medverkan är mycket välkommen. Och behövd.

I Norge och Danmark finns ett för alla fritt modernt artikelsignerat uppslagsverk.
Det är ett nationellt problem att Sverige saknar ett sådant. BiBB är ett projekt för att lösa problemet på ett innovativt sätt. BiBB vill bidra till att befrämja vetande.
Läs mer om BiBB Academys strategi visavi NE.

Många vinnare när BiBB växer

Universitet och högskolor

BiBB kan bli ett av många verktyg i högskolans samverkansuppgift och ett bidrag till högskolornas marknadsföring. BiBB kan också bli en Publiceringsplattform för forskare och doktorander.

Forskningsrapporten Kunskapens nya rörelser. (Östling et al, 2016, ref+) lyfter bland annat fram behovet av att universitet och högskolor medverkar i olika experiment för att finna nya vägar att kommunicera vetenskapligt baserad kunskap.

Kommuner och skolor

Kommuner och skolor är mitt uppe i en process för att lära sig vilka digitala läro- och hjälpmedel de ska upphandla. Och vilka de ska avstå ifrån av pedagogiska och ekonmomiska skäl. Skolor och kommuner är viktiga aktörer för att stärka utvecklingen mot fritt tillgänglig kunskap. Alla elever och skolor använder troligen Wikipedia (gratis) även om det finns lärare som felaktigt tror att NE är en bättre referens och källa än Wikipedia.

Man kan tänka sig att organisationen 'Sveriges kommuner och regioner' (SKR) verkar för att "mervetande" i digitala läromedel där länkar till mer vetande leder till bra fria källor enligt en Öppen modell. Detta skulle både sänka kommunernas kostnader och höja kvaliteten i många läromedel.

Politiker på flera nivåer

Politiker talar ofta om likvärdig tillgång till områden som vård och skola. Om Google och Wikipedia hade varit betaltjänster hade vi haft en större diskussion om allas fria "rätt" till västvärldens största sökmotor och Wikipedia.

Att alla har tillgång till ett svenskt modernt artikelsignerat allmänt uppslagsverk borde vara en självklarhet för politiker som talar om likvärdighet och lika möjligheter till kunskap och mer bildning.

Statliga organisationer

Skolverket är en bland flera statliga organisationer som nog kan vara intresserade av en fritt - och därmed likvärdigt - modernt uppslagsverk.

Näringslivet

Många företag har ett växande behov av både unga och äldre personer med moderna kunskaper och stort intresse för lärande. Marknaden för EdTech har exploderat och företag som Google, Microsoft och många andra erbjuder avancerad utbildning med certifiering. BiBB Academy är idag en mycket liten aktör inom området men har tillväxtambitioner.

Folkbiblioteken

Folkbiblioteken har som denna forskningsstudie tydligt visar ett idag förlegat inköpsperspektiv på de databaser man erbjuder i sin tjänst 'Databaser'.

ny modell för Databaser på bibliotek
Två modeller för
databaser på bibliotek

En mer modern utgångspunkt vore att erbjuda fler fria resurser och ha de köpta som komplement. Ur ett användarperspektiv spelar det mycket liten roll om Databasen är en fri eller en köpt tjänst. Det är få bibliotek som listar de utmärkta fria tjänsterna Svenska.se som drivs av Svenska Akademin och Wikipedia som är mer användbart än NE.

Allmänheten och journalister

Har det blivit lättare eller svårare att finna trovärdig kunskap? Lättheten att producera och sprida material via internet har paradoxalt nog gjort det svårare att finna trovärdig kunskap, inte för att den inte finns utan för att den riskerar att bli svårfunnen i mediabruset och motarbetad av aktörer med andra agendor.

Uppslagsverk har i denna helhet en liten men inte oviktig roll. De tränar unga människor och många andra att söka trovärdig kunskap, att värdera källor och att det är bra att söka fakta som grund för åsikter. Journalister letar ständigt fakta via Google och Wikipedia. Ett modernt transparent fritt uppslagsverk gör även Google bättre.

Sponsring av ORD

Sponsring - som engångsbelopp eller årligen - av ORD bidrar till utvecklingen av BiBB både finansiellt och att volymen ORD ökar. Sponsring med koppling till sponsorns verksamhet är avdragsgill. Hör gärna av dig.

Sponsrade kvalitetsgranskade, transparenta artiklar är en tillgång i ett modernt artikelsignerat uppslagsverk som BiBB. I BiBB finns flera svar för samma uppslagsord.

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en av sina kanaler för informativ marknadskommunikation vilken skiljer sig en del från direkt "försäljningsreklam". Om till exempel bolaget Ericsson skulle bli sponsor för några artiklar om 5G-teknologin kan mycket väl både en och två professor eller doktorander eller en expert på Ericsson ha att svar i BiBB om 5G teknologin och dess impact. Se Modell för ORD i BiBB.

Läs mer om publicering i BiBB Academy.

Pro bono

Om du eller ert företag är intresserade av att engagera sig i eller stödja BiBB Academy är ni välkomna att diskutera någon form av samarbete, sponsring eller annat bidrag.

En del företag gör pro bono insatser. En sådan skulle kunna vara hjälp med starten av en smart databas för uppslagsverket BiBB. Det finns flera andra områden som kan vara av intresse. Som erfaren strategirådgivare i ett stort antal företag kanske det finns ömsesidig nytta av en dialog.

Donera till BiBB Academy

Om du uppskattar visionen och vad BiBB Academy presenterar är en donation, större eller mindre, mycket välkommen.

Donationer och sponsorbidrag kan göras med Swish till IDstories AB 123 599 15 26 eller bankgiro 5991-0554.

Sänd gärna ett SMS till 070 576 20 15, eller mejl, om du vill att ditt bidrag ska gå till något speciellt område och om du/ni vill finnas på en publicerad donationslista. Tack på förhand. IDstories AB ägs av Johan Schlasberg och driver sedan 1997 en mobil tjänst med berättelser om kultur och näringsliv.

*Intressegrupp för BiBB

Projektet BiBB har nu i början på 2023 kommit till en nivå när det är lagom att invitera intresserade personer till en informell intressegrupp. Exakt hur och på vilket sätt är inte klart. En deltagare iträder inga förpliktelser. Utöver feedback och utbyte i gruppen av tankar och idéer är det bra om det på några högskolor finns en "kontaktperson" som är lite extra insatt i projektet.

Även intresserade utanför Akademin är välkomna. Vi avser att publicera kontaktpersonernas namn - efter medgivande - på denna sida.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 24 januari 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.