Vänner och vinnare

Berätta gärna för andra om uppslagsverket BiBB

Nätverk
Nätverk för BiBB

BiBB söker vänner och medskapare.
Och det får vi förhoppningsvis om vi bidrar med användbara tjänster, resurser och intressanta projekt. Då uppstår goda cirklar och något av ett nätverk. Kommentarer och synpunkter och din medverkan är mycket välkommen.

Uppslagsverk med signerade svar och Google, ChatGPT och Wikipedia.
De tryckta uppslagsverken var en del i sin tids vetande men frysta i tiden. Några överlevde mötet med den digitala tsunamin och lanserades - med samma grundkoncept - i en digital version. Med dagens många vägar till mer vetande, fakta och åsikter behövs en ny modell för uppslagsverk.
BiBB är ett exempel som bygger på flera svar, transparens, samverkan med andra källor och externa länkar. Läs mer om nya möjligheter ...

Många vinnare när BiBB växer

Universitet och högskolor

BiBB kan bli ett av många verktyg i högskolans samverkansuppgift. BiBB kan också bli en publiceringsplattform för forskare, lärare och doktorander. Många vägar och fora för trovärdig kunskap är i grunden bra.

Forskningsrapporten Kunskapens nya rörelser. (Östling et al, 2016, ref+) lyfter bland annat fram behovet av att universitet och högskolor medverkar i olika experiment för att finna nya vägar att kommunicera vetenskapligt baserad kunskap.

Skolor och kommuner

Skolor och kommuner är mitt uppe i en process för att lära sig vilka digitala läromedel de ska upphandla. Och vilka de ska avstå ifrån av pedagogiska och ekonomiska skäl. Lärare och skolor är viktiga aktörer för att stärka utvecklingen mot fritt tillgänglig kunskap. BiBB bidrar till den utvecklingen. Alla elever och skolor använder troligen Wikipedia (gratis) även om det finns många lärare som felaktigt tror att NE är en bättre referens och källa än Wikipedia. Och dessutom lär ut detta till eleverna. Att många lärare kräver att eleverna ska använda betaltjänsten NE som de högst sannolikt inte kommer att använda efter avslutad skolgång är noterbart och ett exempel på ... (fyll i vad du tror).

Läromedel

Man kan tänka sig att organisationen 'Sveriges kommuner och regioner' (SKR) verkar för att "mervetande" i digitala läromedel där länkar till mer vetande leder till bra fria källor enligt en Öppen modell som BiBB förespråkar. Detta skulle både sänka kommunernas kostnader och höja kvaliteten i många läromedel.

BiBB Academy kan i framtiden komma att engagera sig på något sätt för att till exempel grundläggande färdigheter i vissa ämnen ska finnas fritt användbara för alla. Se till exempel sidan Teman för ORD.

Näringsliv och organisationer

Företag och organisationer har ett växande behov av personer med moderna kunskaper och stort intresse för lärande - som fortsätter efter studierna. BiBB är tänkt att kunna vara en resurs i det arbetet genom ett ökande antal ORD med lätt tillgängliga källor för fördjupade studier.

Vårt projekt för Årskort till högskolebiblioteken skulle kunna tillföra mycket värdefull information till en ringa kostnad. Ju fler som öppet efterfrågar en sådan nöjlighet desto större är chansen att det kan förverkligas.

Sponsring av ORD

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en av sina kanaler för informativ marknadskommunikation vilken skiljer sig en hel del från direkt "försäljningsreklam". Om till exempel bolaget Ericsson skulle bli sponsor för några ORD om 5G-teknologin kan mycket väl både en expert på Ericsson ha att svar i BiBB om 5G teknologin och dess impact, och en och två professor eller doktorander.
Läs mer om marknadskommunikation i BiBB.

Sponsring - som engångsbelopp eller årligen - av ORD bidrar till utvecklingen av BiBB och att volymen ORD ökar. Hör gärna av dig.

Läs mer om att medverka i BiBB.

Pro bono

Om du eller ert företag är intresserade av att engagera sig i eller stödja BiBB Academy är ni välkomna att diskutera någon form av samarbete, sponsring eller annat bidrag.

En del företag gör pro bono insatser. En sådan skulle kunna vara hjälp med starten av en smart databas för uppslagsverket BiBB. Det finns flera andra områden som kan vara av intresse. Som erfaren strategirådgivare i ett stort antal företag kanske det finns ömsesidig nytta av en dialog.

Donera till BiBB Academy

Om du uppskattar visionen och vad BiBB Academy presenterar är en donation, även mindre, mycket välkommen. Detta skulle kunna möjliggöra att fler personer producerade ORD.

Donationer och sponsorbidrag kan göras med Swish till IDstories AB 123 599 15 26 eller bankgiro 5991-0554.

Sänd gärna ett SMS till 070 576 20 15, eller mejl, om du vill att ditt bidrag ska gå till något speciellt område och om du/ni vill finnas på en publicerad donationslista. Tack på förhand. IDstories AB som sedan 1997 är en mobil tjänst med berättelser om kultur och näringsliv ägs, som BiBB, av Johan Schlasberg.

Politiker på flera nivåer

Om Google och Wikipedia hade varit betaltjänster - ChatGPT ORD finns i en betalversion - hade vi haft en större diskussion om allas fria "rätt" till västvärldens största sökmotor och Wikipedia. Politiker talar ofta om likvärdig tillgång till områden som vård och skola.

Att alla har tillgång till ett svenskt modernt artikelsignerat allmänt uppslagsverk borde vara en självklarhet för politiker som talar om likvärdighet och lika möjligheter till kunskap och mer bildning. Via Wikipedia och BiBB finns vägar till mer källkritik vilket nästan alltid saknas i NE.

Statliga organisationer

Skolverket är en bland flera statliga organisationer som nog kan vara intresserade av ett fritt - och därmed likvärdigt - modernt innovativt uppslagsverk.

Allmänheten

Lättheten att producera och sprida information - från vetenskap till lögn - via internet har paradoxalt nog gjort det svårare att finna trovärdig kunskap. Sådan finns men riskerar att bli svårfunnen i mediabruset och motarbetad av aktörer med andra agendor. AI-tjänster som ChatGPT kan förvärra situationen.

Uppslagsverk har i denna informationsvärld en liten men inte oviktig roll. De är ett verktyg för unga människor och många andra att söka trovärdig kunskap och att värdera källor. Att lära sig investera tid för att söka fakta som grund för åsikter är ett underliggande metabudskap. Journalister letar ständigt fakta via Google och Wikipedia. Ett modernt transparent fritt uppslagsverk gör både journalisters arbete bättre och ger bättre Söksvar.

Intressegrupp för BiBB

Projektet BiBB har nu kommit till en nivå när det är lagom att invitera intresserade personer till en informell intressegrupp. Exakt hur och på vilket sätt är inte klart. En "deltagare" iträder sig inga förpliktelser. Utöver feedback och utbyte i gruppen av tankar och idéer vore det bra om det på några högskolor finns en "kontaktperson" som är lite extra insatt i BiBB och BiBB Academy.

Även intresserade utanför Akademin är välkomna.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 6 juni 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.