Vänner och vinnare

Nätverk
Nätverk för BiBB

BiBB får förhoppningsvis vänner och medskapare om vi bidrar med användbara tjänster, resurser och intressanta projekt. Då uppstår goda cirklar och något av ett nätverk. Kommentarer och medverkan är välkomna.

Beställ ett ORD ... 200 förslag till nya ORD i BiBB.

Många vinnare när BiBB växer

Universitet och högskolor

BiBB kan bli ett av många verktyg i högskolans samverkansuppgift. BiBB kan också bli en publiceringsplattform för forskare, lärare och doktorander.

Skolor och kommuner

Skolor och kommuner är mitt uppe i en process för att lära sig vilka digitala läromedel de ska upphandla. Och vilka de ska avstå ifrån av pedagogiska och ekonomiska skäl. Lärare och skolor är viktiga aktörer för att stärka utvecklingen mot fritt tillgänglig kunskap. BiBB bidrar till den utvecklingen. Alla elever och skolor använder troligen Wikipedia (gratis) även om det finns många lärare som felaktigt tror att NE är en bättre referens och källa än Wikipedia. Och dessutom lär ut detta till eleverna.

Läromedel

Man kan tänka sig att organisationen 'Sveriges kommuner och regioner' (SKR) verkar för att "mervetande" i digitala läromedel där länkar till mer vetande leder till bra fria källor enligt en Öppen modell som BiBB förespråkar. Detta skulle både sänka kommunernas kostnader och höja kvaliteten i många läromedel.

Näringsliv och organisationer

Företag och organisationer har ett växande behov av personer med moderna kunskaper och stort intresse för lärande - som fortsätter efter studierna.

Vårt projekt för Årskort till högskolebiblioteken skulle kunna tillföra mycket värdefull information till en ringa kostnad. Ju fler som öppet efterfrågar en sådan nöjlighet desto större är chansen att det kan förverkligas.

Politiker på flera nivåer

Om Google och Wikipedia hade varit betaltjänster - ChatGPT ORD finns i en betalversion - hade vi haft en större diskussion om allas fria "rätt" till västvärldens största sökmotor och Wikipedia. Politiker talar ofta om likvärdig tillgång till områden som vård och skola.

Att alla har tillgång till ett svenskt modernt artikelsignerat allmänt uppslagsverk borde vara en självklarhet för politiker som talar om likvärdighet och lika möjligheter till kunskap och mer bildning.

Statliga organisationer

Skolverket är en bland flera statliga organisationer som nog kan vara intresserade av ett fritt - och därmed likvärdigt - modernt innovativt uppslagsverk.

Allmänheten

Lättheten att producera och sprida information - från vetenskap till lögn - via internet har paradoxalt nog gjort det svårare att finna trovärdig kunskap. Sådan finns men riskerar att bli svårfunnen i mediabruset och motarbetad av aktörer med andra agendor. AI-tjänster som ChatGPT kan förvärra situationen.

Uppslagsverk har i denna informationsvärld en liten men inte oviktig roll. De är ett verktyg för unga människor och många andra att söka trovärdig kunskap och att värdera källor. Att lära sig investera tid för att söka fakta som grund för åsikter är ett underliggande metabudskap. Journalister letar ständigt fakta via Google och Wikipedia. Ett modernt transparent fritt uppslagsverk gör både journalisters arbete bättre och ger bättre Söksvar.

Intressegrupp för BiBB

Projektet BiBB har nu kommit till en nivå när det är lagom att invitera intresserade personer till en informell intressegrupp. Exakt hur och på vilket sätt är inte klart. En "deltagare" iträder sig inga förpliktelser. Utöver feedback och utbyte i gruppen av tankar och idéer vore det bra om det på några högskolor finns en "kontaktperson" som är lite extra insatt i BiBB och BiBB Akademi.

Även intresserade utanför Akademin är välkomna.

Om BiBB Akademi

Uppslagsverket BiBB och BiBB Akademi stärker varandra och bildar ett vad företagsekonomer kallar ekosystem. Ett exempel i mycket större skala är Wikipedias ekosystem med ett tiotal olika resurser.

BiBB Akademi är ett slags plattform för att belysa en rad aktuella frågor i universitetsvärlden i Sverige och internationellt. Kampen om trovärdig kunskap har aldrig varit större och risken för att problemen förvärras är betydande. Kunskap håller på att relativiseras och universitetsvärlden är dessutom i händerna på kommersiella företag för publicering, ackrediteringar och ranking. Och snart även globala techbolag inom AI-tjänster av olika slag.

Läs mer om BiBB Akademi ...Dina kommentarer och idéer är välkomna. Mejl eller 070 576 20 15.You know a lot, we may add a little®