BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Vänner och sponsorer

BiBB behöver vänner av flera slag. Några bidrar med synpunkter och idéer, några berättar om BiBB på sociala medier eller på annat sätt. Några sponsrar en eller flera artiklar / stories och några forskare och tjänstemän är early adopters i högskolevärlden.

Sponsrade artiklar

BiBB är tänkt att på sikt ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar för att finansiera utvecklingen och få mer innehåll.

Sponsrade kvalitetsgranskade, transparenta artiklar kan vara en tillgång i ett modernt artikelsignerat uppslagsverk. I BiBB kan finnas flera artiklar för samma uppslagsord. BiBB kommer aldrig att vara reklamfinansierat.

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en av sina kanaler för marknadskommunikation. Om till exempel bolaget Ericsson skulle bli sponsor för några artiklar om 5G-teknologin kan mycket väl både en och två professor eller doktorander på ett universitet ha artiklar i BiBB om 5G teknologin och dess impact.

Sponsrade bidrag i BiBB kan passa i uppslagsverket eller i forskningsberättelserna eller i berättelser om samverkansprojekt eller i International perspectives. Jämför med systerverksamheten IDstories.se som publicerat berättelser i drygt 15 år. Hör gärna av dig för ett samtal.

Läs mer om publicering i BiBB.

Kostnader

En sponsrad artikel eller forskningsberättelse kostar 200 kr + moms per år. Har verksamheten över 50 anställda är kostnaden 400 kr + moms per år. En avtalad startkostnad tillkommer beroende på hur mycket förarbete som krävs. BiBBs redaktion - nu Johan Schlasberg - avgör om en artikel kan publiceras i BiBB.

Vänner och Pro bono

Om du eller ert företag stödjer projektet BiBB är ni välkomna att diskutera någon form av partnerskap eller bli donator. Man kan bli partner eller donator för ett specifik del.

En del företag gör pro bono insatser. En sådan skulle kunna vara hjälp med en smart databas för BiBB.

Det är möjligt att BiBB inte kommer att ha sponsrade artiklar om BiBB förvärvas av en grupp universitet och högskolor. Eller av någon annan lämplig ägare.

BiBB kan tänka sig att publicera en lista på sina Vänner.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 29 maj 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/