Vänner och sponsorer

BiBB Academy söker vänner, partners, skribenter, sponsorer och donatorer. Och det får vi förhoppningsvis om vi bidrar med bra tjänster, resurser, idéer och projekt. Då uppstår goda cirklar och något av ett nätverk. Dina kommentarer, synpunkter, ord och texter är mycket välkomna.

BiBB Academy är tänkt att på sikt ägas av en ideell organisation. Jämför med fria Store Norske Leksikon som alla Norges universitet via en förening är engagerade i. Innan detta mål förverkligas kommer BiBB Academy bland annat att publicera sponsrat innehåll. Donationer och sponsring påskyndar utvecklingen inom alla våra områden.

Donera till BiBB Academy

Om du uppskattar visionen och vad BiBB Academy presenterar är en donation, större eller mindre, mycket välkommen. Företag och organisationer som vill bidra med tjänster Pro bono är också välkomna.

Donationer och sponsorbidrag kan göras med Swish till IDstories AB 123 599 15 26 eller bankgiro 5991-0554.

Sänd gärna ett SMS till 070 576 20 15, eller mejl, om du vill att ditt bidrag ska gå till något speciellt område och om du/ni vill finnas på en publicerad donationslista. Tack på förhand. IDstories AB ägs av Johan Schlasberg och driver sedan 1997 en mobil tjänst med berättelser om kultur och näringsliv.

Om donationer till universitet och högskolor

Alla universitet och högskolor - till exempel Lunds universitet och Malmö universitet (länkar till respektive donationsavdelning) - har en avdelning som arbetar med donationer och samverkan. Lunds universitet drev 2014-18 en donationskampanj som gav drygt tre miljarder. Många bidrag var mindre belopp från privatpersoner. Över 500 organisationer bidrog. På Malmö universitets donationssida säger rektorn att   Jag är stolt över att vara rektor för Sveriges yngsta och mest samhällsrelevanta universitet. [läst nov. 2021] Den 1 januari 2022 tillfaller 'äran' att vara yngst Mälardalens universitet och påståendet om "mest samhällsrelevant" bör tas med minst en näve (sic) salt.

Donatorer kan välja mellan många mottagare. BiBB Academy är ett nytt namn på listan och ett som verkar för att universiteten moderniseras och utvecklar sin Samverkansuppgift. Universitetens status och roll är i vår turbulenta tid inte given. Utvecklingen i USA - och även andra länder - är klart oroande.

Sponsrat innehåll

Genom att publicera en del sponsrat innehåll kan BiBB Academy finansiera sin utveckling och få mer innehåll. Sponsring av innehåll med koppling till sponsorns verksamhet är avdragsgill. Hör gärna av dig för ett samtal.

Sponsrade kvalitetsgranskade, transparenta artiklar kan vara en tillgång i ett modernt artikelsignerat uppslagsverk. I uppslagsverket BiBB kan finnas flera artiklar för samma uppslagsord. BiBB kommer aldrig att vara reklamfinansierat.

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en av sina kanaler för marknadskommunikation. Om till exempel bolaget Ericsson skulle bli sponsor för några artiklar om 5G-teknologin kan mycket väl både en och två professor eller doktorander på ett universitet ha artiklar i BiBB om 5G teknologin och dess impact. Experter i näringslivet kan mycket väl skriva artiklar i uppslagsverket BiBB.

Läs mer om publicering i BiBB Academy.

Vänner och Pro bono

Om du eller ert företag är intresserade av att engagera sig i eller stödja BiBB Academy är ni välkomna att diskutera någon form av samarbete, sponsring eller annat bidrag.

En del företag gör pro bono insatser. En sådan skulle kunna vara hjälp med en smart databas för uppslagsverket BiBB. Det finns flera andra områden.

Några tänkta intressenter till BiBB Academy

Universiteten och högskolorna

Utöver att samverka med samhället där BiBB blir ett bra verktyg, kan BiBB bidra till högskolornas marknadsföring.

Forskarrapporten Kunskapens nya rörelser. (Östling et al, 2016, ref+) lyfter bland annat fram behovet av att universitet och högskolor medverkar i olika experiment för att finna nya vägar att kommunicera akademisk kunskap. BiBB är en tjänst i den andan.

Till dig som är rektor på en svensk högskola: finns det något bra skäl varför inte högskolorna i Sverige, som i Norge, skulle vara stora tillskyndare och intressenter av ett modernt fritt uppslagsverk?

Kommuner och staten

Kommuner och skolor är mitt uppe i en process att lära sig vilka digitala läro- och hjälpmedel de ska upphandla och hur. Ska man köpa stora paket med många läromedelsenheter eller blanda detta med enheter från många mindre leverantörer?

Man kan tänka sig att Sveriges Kommuner och landsting (SKL) verkar för att "mervetande" i digitala läromedel ska presenteras enligt en Öppen modell. Detta skulle både sänka deras kostnader och höja kvaliteten i många läromedel.

Näringslivet

Många företag har ett växande behov av både unga och äldre personer med moderna kunskaper och stort intresse för lärande. Traditionellt har universiteten haft närmast monopol på att förse näringslivet med personer med högre utbildning. Detta håller på att ändras och Coronaperioden accelerar denna utveckling. Marknaden för EdTech har exploderat och företag som Google, Microsoft och många andra erbjuder avancerad utbildning med certifiering. BiBB Academy är idag en mycket liten aktör inom området men har tillväxtambitioner.

Politiker på alla nivåer

Politiker talar ofta om likvärdig tillgång till områden som vård och skola. Om Google och Wikipedia hade varit betaltjänster hade vi haft en större diskussion om allas fria "rätt" till västvärldens största sökmotor och Wikipedia.

I forskarvärlden finns en ökande debatt och växande kritik mot att forskning finansierad av offentliga medel inte är fritt tillgänglig.

Att alla har tillgång till minst ett modernt artikelsignerat allmänt uppslagsverk borde vara en självklarhet för politiker som talar om likvärdighet och lika möjligheter till kunskap och mer bildning.

Folkbiblioteken

Folkbiblioteken har som min studie tydligt visar ett idag förlegat inköpsperspektiv på de databaser man erbjuder i sin tjänst 'Databaser'.

En mer modern utgångspunkt vore att erbjuda fler fria resurser och ha de köpta som komplement. Ur ett användarperspektiv spelar det mycket liten roll om Databasen är en fri eller en köpt tjänst. Till exempel är det mycket få bibliotek listar de utmärkta fria tjänsterna Svenska.se som drivs av Svenska Akademin, Wikipedia eller Store Norske Leksikon som är avsevärt modernare, bättre och mer användbart än NE.

BiBB kan tillföra en ökad medvetenhet om hur man kan utveckla sin tjänst Databaser. Den skulle enkelt och utan andra kostnader än några få dagars internt arbete bli väsentigt mycket bättre i alla landets folkbibliotek. BiBBs BiBBliotek är en bas för att skapa en bättre informationsservice på folkbiblioteken.

Allmänheten och journalister

Har det blivit lättare eller svårare att finna trovärdig kunskap? Lättheten att producera och sprida material via Internet har paradoxalt nog gjort det svårare att finna trovärdig kunskap, inte för att den inte finns utan för att den riskerar att bli svårfunnen i mediabruset och motarbetad av aktörer med andra agendor. Washington Posts faktagranskning visade att president Trump ljög eller förfalskade sanningen över 15.000 gånger under sina tre första år. Osanningarna ökade och hans roll i det som vi nu vet var nära en statskupp den 6 januari 2021 är uppenbar. Som det ser ut idag kan han mycket väl bli president igen 2024. Fox News och alt-right radiostationer är andra obehagliga exempel på en medveten underminering av tilltron till fakta och seriösa källor.

Uppslagsverk har i denna helhet en liten men inte oviktig roll. De tränar unga människor och många andra att söka trovärdig kunskap, att värdera källor och att det är bra att söka fakta som grund för åsikter. Journalister letar ständigt fakta via Google och Wikipedia. Ett modernt transparent uppslagsverk gör även Google bättre.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 20 november 2022