BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Vanliga frågor - FAQ

Varför behövs uppslagsverket BiBB när Google, Wikipedia och NE finns?

Det framgångsrika och för alla fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL) gjorde 2018 en enkät för att undersöka tilltron till SNL jämfört med Wikipedia. Den visade bland annat att det finns ett stort behov av ett artikelsignerat transparent uppslagsverk. SNL hade mycket högre trovärdighet än Wikipedia.

SNL enkät 2018

I Sverige finns inte något som motsvarar SNL. Nationalencyklopedin (NE) är en betaltjänst som når allt färre personer. NE uppfyller ej heller de mest grundläggande kraven på transparens.

Wikipedia är en bättre och mer användbar tjänst än NE, men har inga signerade artiklar. Wikipedia är ungefär 20 gånger större än NE. Google är en sökmotor som är beroende av trovärdiga och transparenta källor.

Skolelever, studenter, högskolor och en bred allmänhet skulle få nytta och nöje av ett för alla fritt modernt allmänt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. En sådan tjänst finns tyvärr inte i Sverige idag. Detta är både ett stort problem och en förlorad möjlighet.

Vem ska äga och finansiera BiBB Academy?

Grundtanken är att BiBB Academy så snart som möjligt ska ägas av en ideell stiftelse. En möjlighet är att denna är knuten till Sveriges högskolor och universitet som dominerande intressenter. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske Leksikon.

I avvaktan på rätt framtida ägare som kan stärka BiBB Academys långsiktiga genomslag kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar och stories och erbjuda andra tjänster.

Går det framåt med BiBB Academy?

Sedan maj 2021 heter vi BiBB Academy och har breddat våra tjänster med bland annat några analyser och projekt. En omfattande sajtuppdatering inleddes i maj 2021 och vi är på en resa för att bli en plattform för ett antal Kunskapstjänster.

Grundkonceptet för BiBB har etablerats, antalet sajtbesökare ökar och allt fler har hört talas om BiBB. I mars 2020 inleddes ett samarbete med LU Innovation på Lunds universitet för utveckling av BiBB.

Är uppslagsverket NE och BiBBs uppslagsverk konkurrenter?

Egentligen inte då de är mycket olika, men att många tror att NE idag är tillräckligt bra är en faktor som har betydelse. NE uppfyller inte baskraven för ett modernt artikelsignerat uppslagsverk. NE - som ganska många felaktigt tror är statligt - är idag huvudsakligen ett läromedelsföretag och ägarens största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 1 juni 202133 kommentarer. Din är välkommen.