Vanliga frågor

1)  Finns det plats för BiBB bland sökmotorer, Wikipedia och AI-tjänster?

I Norge finns det framgångsrika fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL)ORD. I Danmark finns det fria 'Den Store Danske'. Att ett liknande fritt uppslagsverk inte finns i Sverige är en förlorad möjlighet till mer vetande för alla.

Uppslagsverket NE online är en betaltjänst och ett nationellt problem. Det finns ingen motsättning mellan att anse att Nationalencyklopedin (NE) i bokformat var bra och att hävda att NE online är mycket omodernt.

Wikipedia är enligt en forskningsstudie som jämför NE online och Wikipedia en bättre och mer användbar tjänst än NE online. Wikipedia är ofta bra men har inga artiklar med skribentnamn och accepterar inte originalforskning. Google är i grunden en sökmotor även om man nu experimenterar med AI.

ChatGPTORD är intressant men har vare sig skribentnamn eller tillräcklig trovärdighet. Att ChatGPT fabulerar fakta, som ofta är exakta men påhittade i närmare 10% av sina svar, är ett av forskare välkänt strukturellt och svårlöst problem.

BiBB har en så kallad Green Island StrategiORD där fokus är att utveckla något annorlunda relativt andra "mervetandetjänster".

2)  Är uppslagsverken NE online och BiBB konkurrenter?

Förhoppningsvis ökande i den meningen att BiBB presenterar en helt annan vision för ett modernt svenskt allmänt uppslagsverk. NE:s reellt och kommersiellt största konkurrent är Wikipedia även om NE förnekar detta. Och Google.

NE online som lever på gammal Referensstatus och konservatism i bland annat skolvärlden är ett nationellt hinder för något mycket bättre som dock kan vara en helt annan tjänst än BiBB.

Info: Bolaget NE - som många felaktigt tror är statligt - ingår i en privatägd koncern där den största investeringen (över 300 miljoner) de senaste tio åren är tillverkning och försäljning av sprit.

3)  Vad händer i BiBB och BiBB Akademi?

En del av det senaste syns via vår Blogg. Och på denna sajten med nya ORD och Teman.

BiBB planerar ett Nyhetsbrev som publiceras 3-4 gånger om året. Mejla om du är intresserad av att finnas med på en mejllista.

4)  Om volymen ORD i uppslagsverket BiBB?

BiBB har - just nu 177 ORD (ämnen) - vilka bidragit till att utveckla vår modell för ORD.
I januari 2023 fanns en vision men inga ORD. Stora sajter som Amazon.com eller Wikipedia har ett högt "Destinationsvärde" då besökaren med stor sannolikt hittar något av intresse via sajternas startsida. En liten tjänst som BiBB kan ORD med ett högt "ORDvärde" genom att innehållet i sig har hög Referensstatus ORD, trovärdighet och citerbarhet. Mycket respekterade Stanford Encyclopedia of Philosophy ORD har mindre än 1.800 ORD. Med fler intressanta ORD ökar Destinationsvärdet i BiBB.

Läs mer om Volym och användbarhet.

Efterhand som volymen ORD växer och fler känner till BiBB kan det bli intressant för fler att medverka i BiBB. Att fler skriver ORD är helt avgörande. Men alla är välkomna att föreslå ett nytt ORD i BiBB.

5)  Vem ska äga BiBB?

BiBB ska kanske på sikt ägas av en ideell stiftelse knuten till Sveriges högskolor och universitet även om detta idag enbart är ett bland andra scenarier. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske LeksikonORD. I Danmark har staten tillskjutit minst 30 miljoner till Den Store Danske vilket är en tung markering av att politiker och andra anser att tjänsten är viktig för det danska samhället.

Idag ägs, finansieras och drivs sajten av Johan Schlasberg.Dina kommentarer och idéer är mycket välkomna.You know a lot, we may add a little®