Vanliga frågor - FAQ

1)  Är uppslagsverken NE och BiBB konkurrenter?

Ja långsiktigt, genom att att vi har helt olika visioner för vilka uppslagsverk Sverige behöver. NE:s största konkurrent är Wikipedia även om bolaget NE förnekar detta.

Ja på medellång sikt, genom att NE som lever på gammal Referensstatus är ett nationellt hinder för något mycket bättre.

Nej, då bolaget som äger NE idag i första hand är ett läromedelsföretag.

Knappast, då NE är mycket etablerat medan utmanaren BiBB inte är det, men många droppar urholkar 'stenen'.

Info: NE - som många felaktigt tror är statligt - ingår i en privatägd koncern där ägarens största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit.

2)  Varför behövs uppslagsverket BiBB när Google, Wikipedia och NE finns?

I Norge finns det framgångsrika och för alla fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL) som i mars 2021 hade drygt 3 miljoner sidvisningar.
I Sverige finns inte något som motsvarar SNL eller fria Den Store Danske.

Att ett liknande fritt uppslagsverk inte finns i Sverige idag är både ett ganska stort nationellt problem och inte minst en förlorad möjlighet.

Nationalencyklopedin (NE) är en betaltjänst som används av allt färre.
NE uppfyller ej heller grundläggande krav på ett modernt uppslagsverk.

Wikipedia är en bättre och mer användbar - se forskningsstudie - tjänst än NE, men har inga signerade artiklar. Svenska Wikipedia är ungefär 20 gånger större än NE och uppdateras väsenligt oftare. Google är en sökmotor som är beroende av trovärdiga och transparenta källor.

Uppslagsverket BiBB 'samverkar' med Wikipedia genom att, där så är möjligt, alla ORD har en länkar till Wikipedia och därmed också till dess referenser.

3)  Kan NE bli fritt en dag?

Det finns inga tecken på detta. Uppslagsverket integreras allt mer som ett stöd i bolagets försäljning av läromedel. Uppslagsverket drivs av ett fåtal personer och har en mycket stor uppdateringsskuld. Läs mer om BiBB Academys strategi visavi NE.

4)  Vad händer i BiBB och BiBB Academy?

En del av det senaste syns via Blogg och nyheter. Och utvecklingen på denna sajt.

Sedan maj 2021 heter vi BiBB Academy och har breddat våra tjänster med bland annat analyser, spaningar om högskolevärlden - nationellt och internationellt och några projekt. Vi är på resa för att bli en plattform för ett antal Kunskapstjänster.

I mars 2020 inleddes ett samarbete med LU Innovation på Lunds universitet för utveckling av BiBB.

5)  Hur ska volymen ORD växa i uppslagsverket BiBB?

BiBB är nu i en fas där ett antal ORD publiceras för att utveckla vår >modell för ORD. Det kanske krävs några hundra ORD Nya tillkommer nu varje vecka. Vi är tacksamma för dina synpunkter och kommentarer.

6)  Vem ska äga och finansiera BiBB Academy?

BiBB Academy ska på sikt troligen ägas av en ideell stiftelse. En möjlighet är att denna är knuten till Sveriges högskolor och universitet som dominerande intressenter. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske Leksikon. I Danmark har staten tillskjutit minst 30 miljoner vilken är en tung markering av att politiker och andra anser att frågan är viktig för det danska samhället.

I avvaktan på rätt framtida ägare som kan stärka BiBB Academys långsiktiga genomslag kommer vi att publicera en del sponsrade artiklar och stories och erbjuda andra tjänster. Idag ägs, finansieras och drivs sajten av Johan Schlasberg.

Uppdaterad senast: 10 februari 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.