Vanliga frågor - FAQ

Varför behövs uppslagsverket BiBB när Google, Wikipedia och NE finns?

I Norge finns det framgångsrika och för alla fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL) som i mars 2021 hade drygt 3 miljoner sidvisningar.
I Sverige finns inte något som motsvarar SNL eller fria Den Store Danske.

Att ett liknande fritt uppslagsverk inte finns i Sverige idag är både ett stort problem och inte minst en förlorad möjlighet.

Nationalencyklopedin (NE) är en betaltjänst som används av allt färre.
NE uppfyller ej heller grundläggande krav på ett modernt uppslagsverk.

Wikipedia är en bättre och mer användbar - se forskningsstudie - tjänst än NE, men har inga signerade artiklar. Svenska Wikipedia är ungefär 20 gånger större än NE och uppdateras väsenligt oftare. Google är en sökmotor som är beroende av trovärdiga och transparenta källor.

Uppslagsverket BiBB kommer att 'samverka' med Wikipedia genom att, där så är möjligt, uppslagsorden har en länk till Wikipedia och dess ofta många referenser.

SNL gjorde 2018 en enkät för att undersöka tilltron till SNL jämfört med Wikipedia. Den visade bland annat att det finns ett stort behov av ett artikelsignerat transparent uppslagsverk. SNL hade mycket högre trovärdighet än Wikipedia.

SNL enkät 2018
Vem ska äga och finansiera BiBB Academy?

BiBB Academy ska på sikt ska ägas av en ideell stiftelse. En möjlighet är att denna är knuten till Sveriges högskolor och universitet som dominerande intressenter. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske Leksikon. I Danmark har staten tillskjutit minst 30 miljoner vilken är en tung markering av att politiker och andra anser att frågan är viktig för det danska samhället.

I avvaktan på rätt framtida ägare som kan stärka BiBB Academys långsiktiga genomslag kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar och stories och erbjuda andra tjänster, till exempel kurser och internutbildning.

Vad händer nu i BiBB Academy?

Man kan följa en del av det nya via Blogg och Nyheter.

Sedan maj 2021 heter vi BiBB Academy och har breddat våra tjänster med bland annat analyser, spaningar om högskolan - nationellt och internationellt, några projekt och en utbildningsdel. Vi är på en resa för att bli en plattform för ett antal Kunskapstjänster.

Grundkonceptet för BiBB Academy har etablerats, antalet sajtbesökare ökar och allt fler har hört talas om BiBB. I mars 2020 inleddes ett samarbete med LU Innovation på Lunds universitet för utveckling av BiBB.

Är uppslagsverken NE och BiBBs uppslagsverk konkurrenter?

Både ja och nej. Ja, genom att att många - inte minst i skolvärlden - anser att NE idag är en bra tjänst. NE lever på gammal Referensstatus och är därigenom ett hinder för något mycket bättre. Bolaget NE - som ganska många felaktigt tror är statligt - är idag huvudsakligen ett läromedelsföretag och ägarens största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit.

NE och BiBB är inte konkurrenter på lång sikt då de är mycket olika i sin struktur och då NE inte ens uppfyller grundläggande krav på ett modernt uppslagsverk.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 2 september 202133 kommentarer. Din är välkommen.