Vanliga frågor

1)  Finns det plats för BiBB när Google, Wikipedia, NE online och nu ChatGPT finns?

BiBB är på väg att finna en egen modell för svar i ORD vilket gör att det finns plats även för en idag liten aktör. BiBB har en så kallad Green Island Strategi ORD där fokus är att utveckla något annorlunda relativt andra "mervetandetjänster" - tjänster för att få veta mer.

I Norge finns det framgångsrika fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL).
I Danmark finns det fria Den Store Danske. Att ett liknande fritt uppslagsverk inte finns i Sverige idag är en en förlorad möjlighet till mer vetande för alla.

Uppslagsverket NE online är en betaltjänst och ett nationellt problem. Det finns ingen motsättning mellan att anse att Nationalencyklopedin (NE) i bokformat var bra och att hävda att NE online är ett misslyckande.

Wikipedia är enligt en forskningsstudie som jämför NE online och Wikipedia en bättre och mer användbar tjänst än NE online. Wikipedia har dock inga signerade artiklar och accepterar inte originalforskning. Google är i grunden en sökmotor även om man nu experimenterar med AI i sin sökmotor.

ChatGPT ORD är intressant men har vare sig en signerade svar eller tillräcklig trovärdighet. ChatGPT fabulerar i minst 10% av sina svar fakta som, ofta är exakta, men är helt påhittade. Ett av forskare känt strukturellt problem. Alla ORD i BiBB som innehåller ett svar genererat via ChatGPT är kontrollerade av redaktionen.

2)  Är uppslagsverken NE online och BiBB konkurrenter?

Kanske i den meningen att vi har helt olika visioner för ett modernt svenskt allmänt uppslagsverk. NE onlines reellt och kommersiellt största konkurrent är Wikipedia även om bolaget NE förnekar detta. Plus Google och nu AI-program som ChatGPT.

NE online som lever på gammal Referensstatus är ett nationellt hinder för något mycket bättre som dock kan vara en helt annan tjänst än BiBB.

Info: Bolaget NE - som många felaktigt tror är statligt - ingår i en privatägd koncern där den största investeringen (över 300 miljoner) de senaste tio åren är tillverkning och försäljning av sprit.

3)  Vad händer i BiBB och BiBB Akademi?

En del av det senaste syns via vår Blogg. Och på denna sajt.

Sedan maj 2021 har vi utökat med en BiBB Akademi och har breddat våra tjänster med bland annat analyser, stories om högskolevärlden - nationellt och internationellt. Vi driver ett projekt för utökad tillgång till högskolebibliotekens e-resurser. Vi är på resa för att bli en plattform för ett antal Kunskapstjänster.

4)  Om volymen ORD i uppslagsverket BiBB?

BiBB har lite drygt 100 ORD vilka bidragit till att utveckla vår modell för ORD. Nya ORD tillkommer löpande. En stor sajt som Amazon.com eller Wikipedia har ett högt "Sajtvärde" då besökaren av dessa med stor sannolikt hittar något av direkt intresse via sajternas startsida. För en liten tjänst som BiBB kan ett ORD ha ett högt "ORDvärde" genom att innehållet i sig har hög Referensstatus ORD, trovärdighet och citerbarhet.

Läs mer om Volym och användbarhet.

Efterhand som volymen ORD växer och fler känner till BiBB kan det bli intressant för fler att medverka i BiBB. Du kan nu också föreslå ett nytt ORD i BiBB.

5)  Vem ska äga BiBB och BiBB Akademi?

BiBB ska kanske på sikt ägas av en ideell stiftelse knuten till Sveriges högskolor och universitet även om detta idag enbart är ett bland andra scenarier. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske Leksikon ORD. I Danmark har staten tillskjutit minst 30 miljoner till Den Store Danske vilket är en tung markering av att politiker och andra anser att tjänsten är viktig för det danska samhället. En stark ägare kommer att väsentligt utveckla plattformen.

Idag ägs, finansieras och drivs sajten av Johan Schlasberg.Dina kommentarer och idéer är välkomna. Mejl eller 070 576 20 15.You know a lot, we may add a little®