Vanliga frågor - FAQ

1)  Är uppslagsverken NE och BiBB konkurrenter?

Ja, genom att att vi har helt olika visioner för vilka uppslagsverk Sverige behöver.

Ja, genom att NE som lever på gammal Referensstatus är ett nationellt hinder för något mycket bättre.

Ja, genom att BiBB Academy har en helt annan modell än NE för koppling mellan läromedel i skolan och uppslagsverk. I en 'Öppen modell' länkar läromedel i första hand till Mervetande i fria källor.

Nej, då bolaget som äger NE idag i första hand är ett läromedelsföretag.

Nej, då NE är mycket etablerat medan BiBB inte alls är det, men kanske många droppar urholkar 'stenen'.

Info: NE - som många felaktigt tror är statligt - ingår i en privatägd koncern där ägarens största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit.

2)  Varför behövs uppslagsverket BiBB när Google, Wikipedia och NE finns?

I Norge finns det framgångsrika och för alla fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL) som i mars 2021 hade drygt 3 miljoner sidvisningar.
I Sverige finns inte något som motsvarar SNL eller fria Den Store Danske.

Att ett liknande fritt uppslagsverk inte finns i Sverige idag är både ett stort problem och inte minst en förlorad möjlighet.

Nationalencyklopedin (NE) är en betaltjänst som används av allt färre.
NE uppfyller ej heller grundläggande krav på ett modernt uppslagsverk.

Wikipedia är en bättre och mer användbar - se forskningsstudie - tjänst än NE, men har inga signerade artiklar. Svenska Wikipedia är ungefär 20 gånger större än NE och uppdateras väsenligt oftare. Google är en sökmotor som är beroende av trovärdiga och transparenta källor.

Uppslagsverket BiBB kommer att 'samverka' med Wikipedia genom att, där så är möjligt, uppslagsorden har en länk till Wikipedia och dess ofta många referenser.

3)  Kan NE bli fritt en dag?

Det finns inga tecken på detta. Uppslagsverket integreras allt mer som ett stöd i bolagets försäljning av läromedel. Uppslagsverket drivs med få tjänster och har en mycket stor uppdateringsskuld. Läs mer om BiBB Academys strategi visavi NE.

4)  Vad händer i BiBB Academy?

En del av det nya syns via Blogg och Nyheter.

Sedan maj 2021 heter vi BiBB Academy och har breddat våra tjänster med bland annat analyser, spaningar om högskolevärlden - nationellt och internationellt och några projekt. Vi är på resa för att bli en plattform för ett antal Kunskapstjänster.

I mars 2020 inleddes ett samarbete med LU Innovation på Lunds universitet för utveckling av BiBB.

5)  Vem ska äga och finansiera BiBB Academy?

BiBB Academy ska på sikt ska ägas av en ideell stiftelse. En möjlighet är att denna är knuten till Sveriges högskolor och universitet som dominerande intressenter. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske Leksikon. I Danmark har staten tillskjutit minst 30 miljoner vilken är en tung markering av att politiker och andra anser att frågan är viktig för det danska samhället.

I avvaktan på rätt framtida ägare som kan stärka BiBB Academys långsiktiga genomslag kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar och stories och erbjuda andra tjänster.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 22 november 202233 kommentarer. Din är välkommen.