BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Vanliga frågor - FAQ

Varför behövs BiBB när Google, Wikipedia och NE finns?

Det framgångsrika och för alla fria uppslagsverket Store Norske Leksikon (SNL) gjorde 2018 en enkät för att undersöka tilltron till SNL jämfört med Wikipedia. Den visade bland annat att det finns ett stort behov av ett artikelsignerat transparent uppslagsverk. SNL hade mycket högre trovärdighet än Wikipedia.

SNL enkät 2018

I Sverige finns inte något som motsvarar SNL. Nationalencyklopedin (NE) är en betaltjänst som når allt färre personer. NE uppfyller ej heller de mest grundläggande kraven på transparens.

Wikipedia är en bättre och mer användbar tjänst än NE, men har inga signerade artiklar. Wikipedia är ungefär 20 gånger större än NE. Google är en sökmotor som är beroende av trovärdiga och transparenta källor.

Skolelever, studenter, högskolor och en bred allmänhet skulle få nytta och nöje av ett för alla fritt modernt allmänt uppslagsverk baserat på signerade artiklar. En sådan tjänst finns tyvärr inte i Sverige idag. Detta är både ett problem och förlorad möjlighet.

Vem ska äga och finansiera BiBB?

Grundtanken är att BiBB Academy på sikt ska ägas av en ideell stiftelse. En möjlighet är att denna är knuten till Sveriges högskolor och universitet som dominerande intressenter. Så är det sedan några år i Norge med Store Norske Leksikon.

I avvaktan på rätt långsiktig ägare som kan stärka BiBBs långsiktiga genomslag kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar och stories och kanske utveckla andra tjänster. Jämför med mitt systerföretag IDstories.se som sedan drygt 15 år publicerar berättelser om kultur och näringsliv.

Går det framåt med BiBB Academy

I såväl maj 2020 som jag 2021 gjordes omfattande sajtuppdateringar och dessutom tillkom några nya tjänster i BiBBs ekosystem. - Se en överblick via BiBBlioteket.

Grundkonceptet för BiBB har etablerats, antalet sajtbesökare ökar och allt fler har hört talas om BiBB. I mars 2020 inleddes ett samarbete med LU Innovation på Lunds universitet för utveckling av BiBB. Sedan maj 2021 heter vi BiBB Academy och har breddat våra tjänster och lagt bland annat utökat med projekt och analyser.

Är uppslagsverket NE och BiBB konkurrenter?

Nej, vare sig idag eller i en tänkt framtid. NE - som ganska många felaktigt tror är statligt - är idag huvudsakligen ett läromedelsföretag. Den nuvarande ägaren, vars största investering de senaste åren är tillverkning och försäljning av sprit, har hittills förlorat drygt 600 miljoner på det projektet och uppslagsverkets framtid är osäker. NE uppfyller inte baskraven för ett modernt artikelsignerat uppslagsverk.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 15 maj 202133 kommentarer. Din är välkommen.