TEMA: Scenarier

Nya ORDꜜ Om Teman

Delfimetoden, scenarioteknik Kontrafaktisk historia, Om x hade hänt ...
Scenario, framtidsbild Harris Kamala president i USA, scenarier

Nya ORD (överst)

Harris Kamala president i USA, scenarier
Scenario, framtidsbild
Delfimetoden, scenarioteknik
Kontrafaktisk historia, Om x hade hänt ...

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®