TEMA: Odefinierat

Nya ORDꜜ

Cortado, liten och stark kaffedryck Debattartiklar, läsbara för vem?
NIMBY, lokal opposition  
Schibbolet, social markör Serendipitet, lycklig slump
Subsidiaritetsprincipen, beslut inom EU Superellips, form, design
Implosion, motsats till explosion Finns inte i BiBB, urvalsstrategi
Gaslighting, manipulation Kontrafaktisk historia, Om x hade hänt ...
Kontraproduktivt, "tvärtomeffekt" NIMBY, lokal opposition

Nya ORD (överst)

NIMBY, lokal opposition


Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®