Teman för ORD  i  BiBB

Här ser du ett antal ORD sorterade i TEMAN.
Informera oss gärna om ORD som bör uppdateras. Dina kommentarer är välkomna.

Teman:

Ekonomi,   Energi,   IT,   Ryssland - Ukraina

Tema: EKONOMI

Due diligence, kontroll Inkrementell, stegvis
Iterativ, upprepande Klickbete, lockelse
Krugman om Tesla Marginalnytta
Paretooptimalitet Transaktionskostnad, tid+$

Tema: ENERGI

Bitcoins energianvändning Energistadgefördraget, förnyelsehinder
Hybrit, stålprojekt, hög risk Ny kärnkraft i Sverige
'SEALER' SMR, kärnkraft SMR, små kärnkraftverk

Tema: IT

ChatGPT, AI-program Creative Commons, licenser
Iterativ, upprepande Teknisk skuld, IT-kostnad
W3C, webbstandard  

Tema: Ryssland - Ukraina

Bellingcat, djärv journalistik Kallas, Kaja, premiärminister
Naturgas som vapen Maskirovka, vilseledande
OSINT, underrättelsemetod  

Utveckling

Fler teman kommer när det finns ett lagom antal ORD.

Senast uppdaterad: 4 juni 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.