ORD i Teman

Ett urval ORD sorterade i TEMAN. Informera oss gärna om ORD som bör uppdateras.

Teman:

Ekonomi,   Energi,   IT,   Ryssland - Ukraina,   Språkfrågor,   Universitet och utbildning

EKONOMI

Blue Ocean Strategy, affärsstrategi Due diligence, kontroll
Inkrementell, stegvis Iterativ, upprepande
Klickbete, lockelse Krugman om Tesla
Marginalnytta Paretooptimalitet
Sunk cost, beslutsproblem Transaktionskostnad, tid+$
Zipffördelning, frekvenslogik
 

ENERGI

Bitcoins energianvändning Cement, och cementtillverkning
Energistadgefördraget, förnyelsehinder Hybrit, stålprojekt, hög risk
Ny kärnkraft i Sverige 'SEALER' SMR, kärnkraft
SMR, små kärnkraftverk  

IT

Algoritm, styrinstrument ChatGPT, AI-program
Creative Commons, licenser Iterativ, upprepande
Prompt engineering, IT-teknik Teknisk skuld, IT-kostnad
W3C, webbstandard Threads, nätverksapp

Ryssland - Ukraina

Bellingcat, djärv journalistik Bojkott, protest
Dossier center, info om Ryssland Falsk balans, mediapresentation
Jordskalv och krig, seismiska data Kallas, Kaja, premiärminister i Estland
Kognitiv krigföring, påverkansformer Kontraband, smuggelgods
Naturgas som vapen Maskirovka, vilseledande
OSINT, underrättelsemetod Sabotage, många former
Wagnergruppen, legosoldater  

Språkfrågor

Akronym, förkortningar Akrostikon, ordlek, diktformat
Anglicism Bråttomkänsla, när?
Eufemism, förskönande omskrivning Idiomatiska uttryck, idiom
In medias res, stilgrepp Kontext, sammanhang
Meme, internetsnackis Metafor, språkbild
Narrativ, berättelse & ram Neologism, nyord
Rizz, årets ord 2023 i OED SAOB, Svenska Akademiens ordbok
Snackis Teleskopord, nyord

Universitet och utbildning

Akademisk frihet, yttre och inre hot Kognitiv auktoritet, tilltro
Lärstilar, en neuromyt Publikationsbias, snedvridning
QS-ranking, ranking av universitet Spikning av avhandling, sed

Utveckling

Fler teman kommer när det finns ett lagom antal ORD som bas.Dina kommentarer och idéer är välkomna. Mejl eller 070 576 20 15.You know a lot, we may add a little®