Sverige behöver ett nytt uppslagsverk

För många är Google tillräckligt bra som uppslagsverk ...

... men Google är en sökmotor och inget uppslagsverk.

Wikipedia är bra, fritt och en stor global succé ...

... men har inga signerade artiklar.

Nationalencyklopedin (NE) som tryckt uppslagsverk var bra på sin tid ...

... men NE digitalt är ETT NATIONELLT PROBLEM ↓

Din situation och avsikt är avgörande

why

Det är rimligt att man använder flera källor för att få veta mer. Det är din situation, avsikt och tillgängliga resurser som avgör. Idag kan hela konceptet 'uppslagsverk' omprövas och vidareutvecklas. Wikipedia är ett mycket stort exempel. BiBB är ett litet.

Din situation och avsikt är skiftande ...

... så också möjligheten och lättheten att få veta mer.

Fria uppslagsverk är nåbara för många fler än uppslagsverk bakom en betalvägg.

Vanor för mervetande

Att 'vanans makt är stor' gäller också för hur vi söker mer information via olika media och digitala tjänster. Vi har olika Vägar till Vidgat Vetande.

Google i framtiden

Google är ett vinstdrivande megastort företag och kommer att göra sitt yttersta för att försvara sin kassako "Google SÖK" och de intäkter som annonser vi klickar på ger. Troligen har stora e-handelsbolag som Amazon.com tagit en del annonsitäkter från Google genom att många går direkt till någon som kan förväntas ge tillräckligt bra urvalk till acceptabla priser.

Men hur ska Google föhålla sig till tjänster som ChatGPT? Konkurrenten Microsoft med sin sökmotor Bing anar morgonluft vilket de markerat genom att investera över 100 miljarder i bolaget OpenAI. Finner Google en formel där man både ger svar på indexerad data, som idag, och ger svar baserad på BARD, Googles motsvarighet till ChaGPT? Google arbetar hårt med den ekvationen och kommer att göra omfattande test i sin enorma "sökflod".

Det kan tilläggas att det finns en myckert livaktig open-source communitty som bygger chatbots som ChatGPT - och till väsentligt lägre kostnader - som öi flera avseenden är nästan lika kapabla.

Utveckling av uppslagsverket BiBB

Hur startar man ett nytt uppslagsverk?

Det tog några decennier på 1700-talet för Denis Diderot och hans medarbetare att skapa det klassiska franska uppslagsverket Encyclopédie. Mycket respekterade Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) började med två artiklar. Digitala Store Norske Leksikon och Den Stor Danske 'överfördes' från tidigare tryckta uppslagsverk. Sverige verkar inte få ett modernt fritt uppslagsverk på det sättet.

Först måste man modernisera hela konceptet för tjänsten uppslagsverk. Hur gör människor idag för att få mer seriöst vetande och hur kan detta behov levereras på ett så "bekvämt" (convenient) sätt som möjligt? Ett av svaren i BiBB är vår Modell för ORD. Svar finns i fyra kategorier: AI, Notiser, Stories och Artiklar. Modellen utvecklas i etapper bland annat genom ett ökande antal ORD och feedback.

ChatGPT och liknande tjänster har en tendens att fabulera och ge exakta svar även när de är direkt felaktiga. I det finstilta längst ner på ChatGPT-sidann står ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. ChatGPT May 12 Version. Man kan notera att tjänsten nu uppdateras ofta.

Vår policy och strategi är att där så bedöms intressant pubklicera resultat från ChatGPT som ett av flera Svar i ett ORD men att alltid låta vår redaktion göra en bedömning och ibland kommentera AI-svaret.


Många tror att NE är bättre än Wikipedia ...

... men av många orsaker och enligt denna forskningsstudie är det tvärtom.

NE efter skolan
NE efter skoltiden

I många skolor får elever höra att det är godkänt att citera NE men inte Wikipedia. Detta är en gammaldags syn som tar tid för många lärare att släppa. Mycket få elever kommer att använda NE efter skoltiden. Det vore bättre om de lärde sig mer om Wikipedia och andra fria källor.

Uppslagsverket NE som nationellt problem

Bolaget NE Sverige AB och dess moderbolag (NE-bolagen)) hävdar i sin reklam att uppslagsverket NE är "nationellt". Det är just det betaltjänsten NE inte är. Att NE är en betaltjänst - och omodernt - är ett av skälen till att NE är ett nationellt problem. Och ett som bör lösas! Och kommer att lösas. Delar av analysen bygger på ett flertal forskningsstudier av NE.

Uppslagsverk kan ha olika hög modernitet / webbnivå

Med webbnivå avses hur väl en tjänst använder de möjligheter som webben och andra digitala möjligheter erbjuder. Ett exempel: att länka till andra digitala resurser. Wikipedia och BiBB har ett stort antal externa länkar vilket bidrar till ökad trovärdighet och nytta. NE har inga externa länkar.

Vill man veta vem som har skrivit en text - och när - i ett uppslagsverk kan detta vara mer eller mindre lätt, eller omöjligt. I NE är detta oftast omöjligt eller besvärligt. Ökad transparens ger ökad trovärdighet i den digitala världen.

Dessa frågor är viktiga då transparens är en central kvalitet i ett modernt uppslagsverk. Läs mer på sidan BiBB är ett modernt uppslagsverk.

Se en analys av BiBBs strategi visavi NE.

Uppslagsverk och AI-dialoger

ChatGPT ORD och liknande tjänster är på väg att, troligen ganska snabbt, bli ett nytt sätt för många att få veta mer.

De tidigare formerna av uppslagsverk gav statiska svar på frågor och sökord men AI-baserade tjänster kan ge en serie svar. Vi kan förslagsvis kalla den nya formen för "mervetande" för en "AI-dialog".

Exempel finns i Algoritmer ORD och i Lärstilar ORD.

Publicerades: 2022.   Uppdaterad senast: 14 maj 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.