BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Svenska spaningar om högskolan

I denna sektion presenteras några frågor som berör Sveriges högskolor och universitet. Urvalet är subjektivt och kan bli annorlunda när BiBB Academy får en annan ägare. Målet är att både lära något om vad andra tänker, och har för erfarenheter, och vad som kan vara av extra intresse för utvecklingen av BiBB Academy. Hit hör bland annat samverkan, digitalisering och effekterna av kunskapskonkurrensen i vid mening.

I varje spaning finns längre citat och sammanfattande avsnitt.
Längst ner finns kommentarer.

2021.06.07Spaning 1:   Om Regeringens forskningsproposition 20/20:61 'Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige'. Spaningen har fokus på kapitel 10 'Samhällsutmaningen digitalisering'. Läs spaning 1 ...

Published: June 2021   Updated: June 8, 2021