Stories och reflektioner

Denna sektion i BiBB Academy kan rymma blandade 'berättelser' med anknytning till forskning och dess relationer till olika intressenter..

BiBB Academy tar en mindre avgift för publicering. Undantag kan göras. Det kan tillkomma en startavgift beroende på hur "enkelt" det är att få texterna i webbformat.


2021.11.02  Forskning i media

Refuserat artikelförslag av Johan Schlasberg till Sydsvenskans kultursida mot bakgrund av ett flertal om artiklar om hur forskning - inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap - 'ska' synas på en stor dagstidnings kultursida. Men förslaget fick en uppsida då det födde en 'Mediafond'. Läs artikeln ...

Publicerades: nov. 2021.   Uppdaterad senast: 13 november 2021