BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Berättelser om forskning och impact

Forskningsberättelserna i BiBB - idag 14 - kommer efterhand att fokusera på forskningens samhälleliga påverkan - the social impact of research. Från flera forskningsfinansiärer i både Sverige och många andra länder ställs ökade krav på att vid en ansökan beskriva förväntad impact. Läs mer om impact av forskning.a

BiBB eftersträvar att på sikt få en balans mellan berättelser om impact av forskning i högskolevärlden och motsvarande stories från näringslivet.

01 Historia och arkeologi

folkvandring

DNA och migration

Förhistoriska migrationer avslöjas med hjälp av DNA. Gamla släktband och människors flyttrörelser kan nu kartläggas. Vår kulturella historik blir tydligare. För c:a 4.800 år sedan kom ett steppfolk till Skandinavien.

02 Humaniora

Bibeltext

Torkan, regnet och havet

Vi ser på sommaren som en god period. I det Gamla testamentet är sommaren ofta en tid med torka och katastrof. Teol dr Ola Wikander berättar om synen på vatten i urminnes tider.

marianne gullberg

Språkinlärning för vuxna är lika lätt

Det är en myt att barn har mer flexibla hjärnor. Vuxna hjärnor förändrar sig också efter ett par minuters kontakt med ett nytt språk. Att vi skulle ha stela hjärnor stämmer inte, säger Marianne Gullberg

03 Konst och design

jazz

Jazz och storytelling

Jazzpianisten Sven Bjerstedt har skrivit en doktorsavhandling om hur det litterära konceptet storytelling kan ge nycklar även till förståelse av musik och improvisationer i jazz. Musikerns personlighet blir mer synlig i improvisationerna.

04 Medicin och hälsa

solljus

Solljus och D-vitamin

Vi behöver lagom mycket D-vitamin direkt på huden för att hålla oss friska. D-vitamin varierar stort under året säger Klas Sjöberg, överläkare och adjungerad professor vid Gastrokliniken SUS.

höst

Årstidsrelaterad depression

SAD är en höst- och vinterdepression som ett par procent av den svenska befolkningen söker behandling för, men ännu fler tros ha sjukdomen i en lindrigare form, så kallad vintertrötthet.

inga odenholt

Penicillin och resistens

Resistens mot antibiotika är ett växande problem i hela världen och orsakar allt fler dödsfall. Antibiotika bör användas med måtta och vid rätt tillfällen och inte vid virusinfektioner och enklare bakteriella infektioner.

minnestest

Minnesproblem

Det finns många förklaringar till varför vi inte minns. Stress, oro, dålig sömn och naturligt åldrande kan påverka ditt minne. Men glöm inte att man kan lära sig nya saker i alla åldrar. Det är bra att träna hjärnan.

05 Miljö och natur

dricksvatten

Dricksvatten

Fem snabba frågor om dricksvatten med professor Peter Rådström. I Sverige produceras årligen tusen miljoner kubikmeter gott och friskt dricksvatten av högsta kvalité. Vi måste vårda vårt vatten.

06 Naturvetenskap

djur som flyttar

Varför flyttar djur?

Många djur har en imponerande förmåga att orientera sig och de använder olika kompasser. Informationen hämtar de från solen, stjärnorna och jordens magnetfält.

Sköldpadda med GPS

Navigationsmästare

Den långdistansnavigation som havssköldpaddor och albatrosser ägnar sig åt är en av djurvärldens mest fascinerande navigationsbedrifter. Denna sköldpadda på ön Ascension har en GPS-sändare på ryggen.

fågel

Flyttfåglars immunförsvar

Har flyttfåglar - tack vare bättre gendiversitet - bättre motståndskraft mot sjukdomar än stannfåglar. Skillnaden i så kallade MHC-molekyler ger intressanta svar på frågan.

bin

Bi-antibiotika

Mikrobiologerna Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez ser levande bakteriekulturer, som producerar många olika antibiotiska substanser, som en lösning på problemet med infekterade sår som inte läker.

07 Teknik och samhälle

nano

Nanoteknologi

Många talar om att nanoteknologin kan förändra världen. Nanoforskningen i Lund ligger långt framme och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 26 maj 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/