Ranking av Lunds universitet

ranking av lunds universitet
Fig. Johan Schlasberg

Lunds universitet har rankingproblem och får kämpa hårt för att räknas bland världens 100 bästa universitet enligt flera viktiga rankinglistor. Lunds universitet pendlar runt strecket. Vad gör man åt detta?

Lunds universitet och dess ledare och styrelse fäster stor vikt vid att Lunds universitet rankas bland världens 100 främsta universitet på centrala rankinglistor. Även ett universitet på plats 150 kan vara mycket framgångsrikt men en plats på Topp 100 är en markering av att tillhöra allra den högsta eliten. Detta påverkar universitetets status, finansiering, samarbeten och självbild. Denna story bygger på två artiklar i Lunds universitets tidning "LUM" ↓ 2023:2.

Lunds rankingproblem

Artikeln Rankningskonsulten varnar: ”Stora konsekvenser att falla ur topp 100” ↓ inleds med ett konstaterande att Lunds universitet har fallit ur Topp 100 på två att de globala rankinglistor man lyfter fram som extra viktiga. Ett antal trista konsekvenser listas och en rankningkonsult som Lunds universitet tidigare anlitat säger ...

... Lund blir helt enkelt ansett som ett universitet på nedåtgående och fördelarna man har genom att vara ett topp 100-universitet skulle försvinna över en natt. Konsekvenserna skulle i bästa fall bli obehagliga och i värsta fall rent skadliga. (Danel J. Guhr, artikelcitat).

Artikeln refererar till tre så kallat "stora" rankingar: Times Higher Education (THE) [119], Quacquarelli Symonds (QS) [95] och Academic Ranking of World Universities, ARWU, ofta kallad Shanghairankningen [155]. Lund universitets rankingplats för 2022 är inom [...]. För data över ett flertal år se referensen.

THE ranking av lunds universitet
THE LU ranking
THE har på sin hemsida en dynamisk och djupare analys av rakningdata för Lunds universitet ↓

Rankingkonsulten Guhr framför också en regional aspekt ...

Han menar att topp 100 är särskilt viktigt för Lunds universitet. LU tävlar med högkvalitativa lärosäten i regionen. Bland andra Köpenhamns universitet, Stockholms universitet, Uppsala, KTH, Chalmers och Karolinska. (Danel J. Guhr, artikelcitat).

Vägar framåt för bättre ranking

I samma nummer av LUM finns en artikel Den nedåtgående rankningstrenden går att vända ↓ som andas optimism. Nyckelorden är publiceringar, citeringar och anseende.

Lunds universitet har nyligen avslutat ett projekt: "Samordning av rankning- och analysarbete". Där lyfter man fram

betydelsen av publiceringar och citeringar och att forskare satsar på bästa möjliga spridning i ansedda publiceringskanaler. Dessutom ska forskare alltid försöka optimera nyckelord och närvaro i forskar- och forskningsdatabaser.

Slutrapporten framhåller också vikten av att synliggöra universitetets styrkor för en bred allmänhet, men även till beslutsfattare, medier och näringsliv. På så vis ska attraktionskraften öka och LU som varumärke bli starkare. Både i Sverige och internationellt.

Det kan utöver artiklarna tilläggas att Lunds universitet har en strategi för ett Globalt dynamiskt engagemang (GDE) ↓.


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. Det hade varit intressant om artiklarna i LUM hade lyft fram olika strategiers och aktivitetsåtgärders tidsperspektiv.
  2. En kategori av aktiviteter kan sägas handla om marknadsföring av högskolor mot / till såväl rankingorganisationer som bredare kretsar. En annan fråga handlar om hur man ska arbeta för en mer innovativ forskning och varför de "mest lovande" forskarna ska välja just Lund som sin bas. Det första perspektivet är det enklare men ger nog bara tillfälliga rankingvinster.
  3. Rankingorganisationerna ändrar regelbundet sina kriterier och den relativa viktningen av dessa. Vilka förändringar gynnar eller missgynnar ett (Lunds) universitet? Blir Lunds universitet sämre eller blir en del andra relativt sett bättre? Analysen påverkar åtgärdsprogrammet.

Referenser