Kunskapens slut?

Kunskapens slut?

Artikeln Kunskapens slut? av Mats Benner ingår i en antologi "Framtidens utmaningar: det nya Sverige" från 2013. // Källaꜜ

Många av frågorna i artikeln är minst lika intressanta idag som då. Mats Benner, professor vid Lunds universitet i forskningspolitik, är en av Sveriges ledande forskare om universitetens och högskolornas utveckling av samverkan med samhället. Benner är sedan 2021 också rektor på Ekonomihögskolan i Lund

Utöver en historisk exposé är flertalet rubriker en fråga. "Vem bestämmer i kunskapssamhället?", "Tillbaka till framtiden?" och "Finns det några universitet i framtiden?"

Några av de utmaningar som på ett eller annat sätt måste hanteras inom utbildning och forskning handlar om nyckelorden vem, vad, hur ska det göras och vem ska bestämma. [...] Sammantaget handlar de[t] om synen på kunskap i framtidens samhälle, och hur nytta och integritet, tillgänglighet och kvalitet, öppenhet och användbarhet ska kunna förenas. (Ibid. s. 6)

Benner lyfter också fram frågor om universitetens rangordning och säger att För närvarande pågår en strukturomvandling genom att lärosätena själva blir mer aktiva och uppsökande i förhållande till rankingarna ...

Benner målar upp en bild av att universitetens historiska plats och status i samhället utmanas av olika krafter. Men det står ganska lite om att nya teknologier - läs datorisering och webbifiering - kan komma att bli stora förändringsfaktorer. Det personliga mötet framhävs som grundläggande.

Men universiteten präglas i stigande omfattning av ett "managementperspektiv" där de som inte anpassar sig till den världens kritierier riskerar att gå under och ersättas av snabbare och smidigare strukturer.

Frågorna om universitetens och högskolornas framtid intresserar många: ett exempel är att Vinnova 2019 beviljade närmare 20 miljoner kronor för projektet Universitet som samhällsbyggare.

Forskningsprojektet finns också beskrivet här på Ekonomihögskolan i Lunds hemsida. Mats Benner säger att Frågorna handlar om universitetets samverkansroll. När vi började arbeta med detta handlade det mycket om patentering och företagsspinoffer från akademin. Nu har uppgiften alltmer vidgats och handlat om hur universiteten kan bidra i bredare mening till samhällsutveckling.


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

Min första reflektion är att Mats Benners nya huvuduppgift är att vara rektor på Ekonomihögskolan i Lund och att detta är en exekutiv befattning till skillnad från en forskarroll. Nu bör och måste ett antal frågor omvandlas till svar.

Nu testas perspektivbytet och universitetsvärldens förändringskapacitet. Det ska bli intressant att följa inte bara den nya ledningens ambitioner utan vad de faktiskt och märkbart kan komma att genomföra. Något om detta kan man läsa i Johan Schlasbergs blogg om företagsekonomi och näringsliv.

Det är intressant att Mats Benner 2013 uppmärksammar hur universiteten konkurrerar med varandra och att rankingar och ackrediteringar kom att spela en allt viktigare roll i högskolornas marknadsföring.

Men hur är det med artikelns titel? Det är inte kunskapen som tar slut - som energi som sinar, utan kunskap och energi som finner nya former och nya bärare. Trovärdig kunskap har i högre blivit en diskussionsfråga där tidigare ganska få röster talade mot varandra.

dela denna sida
Dela

Dela denna sida: Cirka 90% av alla som använder webben i en PC gör det med Google Chrome som har en smart funktion för delning av en sida. dela denna sida är ikonen för delning i Windows. Ikonen finns i webbläsarens menyrad.

Källa: Kunskapens slut? , (Pdf e-bok.) 2013. Man kan läsa ett fritt utdrag på Google Books"

Sammanfattning av:   Johan Schlasberg

Publicerades: juni 2021.   Uppdaterad senast: 17 februari 2022

     You know a lot, we may add a little®