Forskare till attack mot Elsevier

Kritk mot förlaget Elsevier
Fig. Johan Schlasberg

Denna story bygger på en debattartikel i SvD den 28 mars 2023 med rubriken Sluta betala för att få publicera forskning ↓.

Vad som triggat artikeln är att avtalet mellan svenska högskolor och det största tidskriftsavtalet - med förlaget Elevier - löper ut inom kort. Detta avtal och flertalet andra sköts via Bibsamkonsortiet ↓ som administreras av Kungliga Biblioteket. Bibsam upphandlar tjänster för högskolor och en del myndigheteter för cirka 500 miljoner kronor per år. Författarna skriver ...

Vetenskapliga tidskrifter som gömmer sina forskningsresultat bakom betalväggar har spelat ut sin roll. Trots att internet funnits i årtionden kommuniceras forskning fortfarande enligt tryckpressens principer. [...] Ett viktigt hinder för ökad tillgänglighet är att tidskrifterna ger prestige åt forskare och deras karriärer. Man får en guldstjärna i kanten av att publicera i en fin tidskrift, vilket kan avgöra en forskares karriär. Forskarsamhället går därför helt i otakt när föråldrade publiceringsmodeller är tänkta att föra oss fram till forskningsfronten.

Vägar framåt

Författarna menar att tekniken finns för en ny modell och framför att Vad som behövs är en attitydförändring. De menar också att ...

Sverige slösar därför bort mer än en halv miljard kronor om året på föråldrade avtal. En bråkdel av dessa pengar skulle räcka för att underhålla digitala plattformar där artiklarna kunde publiceras öppet tillgängligt.

Författarna säger apropå avtalet med Elsevier att Nu är det dags att avstå från ett nytt avtal och avslutar sin artikel med en stark uppmaning ...

Genom att arbeta tillsammans kan akademin återta kontrollen över publicering och bedömning av forskning, och befria oss från betalväggarna hos privata företag med vinstintresse som inte kommer mänskligheten till nytta.


Kommentarer

(Kommentarer av Johan Schlasberg om annat inte anges.)

  1. Både i Sverige och internationellt har de kommersiella förlagen för vetenskaplig publikation fått hård kriitk under många år. Ett svenskt exempel är när avtalet med Elsevier sades upp 2020 ↓. Anledningen var orimlig prissättning och att förlaget inte tillgodoser krav på öppen tillgång. Nytt avtal tecknades senare.
  2. Bilden överst är en remix av Johan Schlasberg. Det träd som finns i Elseviers logga är ersatt med en hjärna för att lyfta fram att bolaget besitter betydande kompetens och mycket kapital. Det är en mycket välorganiserad motståndare. På senare år har förlagens intäkter ökat mer för APC-kostnader (Article Processing Costs) än för tidskriftsprenumerationer.
  3. Det är möjligt att Akademin genom samverkan kan finna en strategisk lösning på problemet men det är INTE via Bibsam.
  4. Artikelns författare underskattar grovt de strategiska och praktiska problemen med att väsentligt minska kostnaderna för publicering i vetenskapliga tidskrifter. En sådan förändring vore disruptiv ORD i den akademiska världen och det är den inte känd för att klara av. Publicering, peer-review och karriär i Akademin är så sammanvävda att det krävs en samlad strategi. På internationell nivå.
  5. Författarna underskattar också väsentligt problemen med att "ersätta" förlagens avancerade IT-system med något annat. Den är idag - bortsett från kostnaden för den - en avancerad infrastruktur för forskarservice på flera nivåer.

Referenser

Sammanfattning (och bild) av:   Johan Schlasberg.

Publicerades: mars 2023.   Uppdaterad senast: 30 mars 2023You know a lot, we may add a little®