BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Stories om forskning i företag ( 1 )

International outlooks

Här kommer du efterhand att finna ett antal stories från både stora och små företag om forskning och vilka produkter och tjänster denna lett till.

Det finns många mycket framgångsrika företag som knappast kan sägas vara baserade på egen forskning. Forskar Spotify, Klarna, IKEA, H&M eller de stora bankerna? Kärnan i "våra" stories är forskning även om denna oftast går ofta hand i hand med produktutveckling. Patent är ett tecken på forskning. Analysföretag som Nielsen och Gartner är - i denna kontext - en annan kategori.

Det har inget egenvärde för ett företag att bedriva egen forskning. Kan man använda och kanske förädla andras forskning - offentligt finansierad eller privat - och kombinera denna med egen produkt-och affärsutveckling kan detta skapa mycket framgångsrika företag. Några av våra stories kan vara sponsrade.

Orbital systems dusch
2021.07.16   Orbital Systems

Orbital Systems AB med utveckling och verksamhetsbas i Malmö är ett helägt dotterbolag till amerikanska Orbital Systems Inc. Bolaget har ett smart duschsystem som delvis är baserat på egen forskning. Marknadsföringen är en väl genomtänkt story om att man ska förbättra hela världens vattenförsörjning. En klar överdrift, men intressant. Läs mer ...

Publicerad: juli 2021.   Uppdaterad: 22 juli, 2021