2 sidor
vid utskrift

Store Norske Leksikon och SEP

Om urvalet av uppslagsverk i denna studie

Huvudskälet till att denna studie fokuserar på att jämföra NE med SNL är att SNL har en ägarstruktur som är det långsiktiga målet för BiBB. Den Store Danske Encyklopedi är privatägd och reklamfinansieradreferens. Det artikelbaserade uppslagsverket Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) är inte heller med i denna studie främst av det skälet att det är ett litet och fokuserat på i huvudsak ETT område. Däremot finnns det saker man kan lära av SEPreferens.

Store Norske Leksikon

2009 släpptes Store norske Leksikon (SNL) i en gratis nätversion utan annonser. Den nuvarande ägarstrukturen med en stiftelse där Norges universitet är centrala intressenter - se lista - kom till stånd 2014. Den norska tidningen Dagbladet förklarar i en artikel att detta var nödvändigt bland annat beroende på Wikipedias stora framgångar och lexikonets misslyckande med att få betalt för sin Online tjänst. Se inlägg på bloggen.

Årsberättelse 2016 för Store Norske Leksikon. Pdf, 20 sidor.. SNL har idag cirka 10 heltidsanställda.

I Store Norske Leksikon: Defining a New Role for an Edited Encyclopaedia, 2014, (pdf), skriver Georg Kjøll & Anne Marit Godal att SNL is an edited, online encyclopaedia that strives towards radical transparency. I artikeln förklaras bland annat hur innehåll skapas och hanteras i SNL.

SNL är i flera avseenden NE:s motsvarighet i Norge med bland annat den stora skillnaden att det är fritt för alla. De borde ligga i folkbibliotekens intresse att medverka till att det i Sverige kom fram en liknande lösning.

SNL är med på BiBBs sida om fria kunskapsresurser.

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)

SEP

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) är ett fritt uppslagsverk med fokus på filosofi. Se artikel om SEP i tidskriften Quartz - This free online encyclopedia has achieved what Wikipedia can only dream of. Artikeln är intressant, men att direkt jämföra SEP med cirka 1.500 artiklar med Wikipedias många miljoner artiklar är inte helt rättvisande.

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) är ett fritt uppslagsverk med fokus på filosofi. Se artikel om SEP i tidskriften Quartz - This free online encyclopedia has achieved what Wikipedia can only dream of. Artikeln är intressant, men att direkt jämföra SEP med cirka 1.500 artiklar med Wikipedias många miljoner artiklar är inte helt rättvisande.

Its creators have solved one of the internet’s fundamental problems: How to provide authoritative, rigorously accurate knowledge, at no cost to readers. It’s something the encyclopedia, or SEP, has managed to do for two decades. Källa: artikeln ovan.

Stanford Encyclopedia of Philosophy har en analys av problemen om de hade blivit en betaltjänst.

Den Store Danske Encyklopedi (SDE)

Store Danske Leksikon är (var) en av Danmarks 20 mest besökta sajter med cirka 400.000 unika besök i månaden. Ägaren beslutade i oktober 2017 att upphöra med utvecklingen av SDE. Dock finns tjänst tillsvidare kvar i då befintlig version. Om uppslagsverket SDE enW.

Digitala uppslagsverk i världen

På engelska Wikipedia finns en omfattande lista med Online ecyclopedias enW.

Its creators have solved one of the internet’s fundamental problems: How to provide authoritative, rigorously accurate knowledge, at no cost to readers. It’s something the encyclopedia, or SEP, has managed to do for two decades. Källa: artikeln ovan.

Det finns inga uppgifter om SEP i NE. Det finns en kort svW artikel på sv Wikipedia och en längre enW på eng Wikipedia.

Uppdaterad den 31 augusti 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/