Sponsorer och andra vänner

Avsikten med denna sida är att lyfta fram några sponsorer av ORD i BiBB och andra bidrag. Det finns de som viull bli namngivna och de som inte vill bli det.

Om man har föreslagit ett nytt ORD i BiBB, ett VänORD, kan man om man vill få sitt namn här. Dock inte med angivet av vilket ORD man föreslagit.

Företag och orhganisationer som föreslagit ORD eller Teman kommer att finnas i en särskild lista.

De som på andra sätt bidragit till utvecklingen av BiBB kan också komma att synas på denna sida.

     You know a lot, we may add a little®