BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


 4 Spaningar om högskolevärlden

med en eller flera kommentarer

spaningar om högskolevärlden i Sverige

I denna sektion presenteras spaningar om högskolor och universitet i Sverige.

Spaningarna är inte publicerade i en kronologisk ordning i förhållande till när deras källor ursprungligen publicerades.

stämpel för godkänd universitetsutbildning

2021.07.25  Obligatorisk utbildning i tillit.

Tillitsdelegationen, 2016-2020, arbetade med nya former för statlig styrning. I SOU 2020:40 framförs ett förslag om en lagstadgad obligatorisk introduktionskurs för 260.000 statliga anställda om tillit. Kursen ska omfatta 10 timmar och utföras av ett universitet medan innehållet beslutas av en myndighet. Förslaget har med rätta mött mycket stora invändningar och kritik från universiteten. Läs mer ...

Naturlig snedfördelning

2021.07.21  Bra snedrekrytering till högskolan?

En aktuell rapport från UKÄ visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan ökade under det första pandemiåret. Detta fick bland andra rektorn vid Malmö universitet att skriva en debattartikel i Sydsvenskan om att en av deras viktigaste uppgifter var att bredda rekryteringen. Men omfattande forskning visar att problemet uppstår långt tidigare. Problemet är mycket komplext och man kan till och med fråga om det kan finnas en bra (=accepterbar) snedrekytering? Läs mer ...

2021.07.04   'Kunskapens slut?'

Artikel av Mats Benner, professor i forskningspolitik och sedan 2021 rektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som ställer ett flertal intressanta frågor om universitetens framtid. Läs mer ...

2021.06.07   Forskningsproposition 20/20:61 'Forskning, frihet, framtid'

Propositionens underrubrik är 'kunskap och innovation för Sverige'. Spaningen har fokus på kapitel 10 'Samhällsutmaningen digitalisering'. Läs mer ...

Publicerat: juni 2021   Uppdaterat: 30 augusti, 2021