11 Spaningar om högskolevärlden i Sverige

spaningar om högskolevärlden i Sverige

Varje spaning inleds med en kort presentation.
Därefter mina och andras kommentarer, och referenser.

Inre hot mot akademisk frihet

2023.01.26  Inre hot mot akademisk frihet

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet har nyligen skrivit två artiklar i media för att uppmärksamma att många av de största hoten mot den akademiska friheten kommer inifrån. Hoten och vägar framåt presenteras. Läs spaningen ...

lost in translation

2022.11.08   Mer svenska på universiteten

Nationalekonomerna Eva Forslund och Magnus Henrekson publicerade i september 22 en mycket läsvärd artikel om balansen mellan hemspråk och engelska i högre utbildning och forskning. Läs spaningen ...

ramverk

2022.10.09   Ramverk för kurser i forskningskommunikation

Vetenskapsrådet publicerade i september 2022 en rapport om ett ramverk för kurser i forskningskommunikation. Den är intressant och har många bra saker att säga. Har den en strategi för forskningskommunikation utöver 'att droppa idéer'?
Ramverk eller ramvärk. Läs spaningen ...

insamling till SAOB

2022.02.15   Ska universiteten ta över SAOB?

Svenska Akademien har utlöst en krissituation för Akademins Ordbok och medelat att man inte längre har råd att finansiera SAOB. Detta har väckt stor uppmärksamhet i media och upprop har startats för att 'Rädda SAOB'. Är krisen på riktigt som många tror eller är den en dålig förändringsstrategi som jag hävdar? Läs bakgrunden om Svenska Akademiens finanser och se ingångar till många röster och källor. Läs spaningen ...

Forskningsspråk vid svenska högskolor

2022.02.05   Engelska dominerar allt mer på universitet och högskolor.

2022 utkom rapporten "Språkval och internationalisering: Svenskans och engelskans roll inom forskning och högre utbildning". Den visar att engelska blir allt mer dominerande inom alla områden. Detta gäller både på universitet och högskolor. Vad driver utvecklingen och vilka är konsekvenserna? Läs spaningen ...

RQ20 - utvärdering av forskning vid Lunds universitet

2021.11.01  RQ20 - utvärdering av forskningen vid Lunds universitet.

RQ20 publicerades 2020 och är en omfattande och mycket intressant internationell utvärdering av forskningen vid Lunds universitet. Målet är inte att rangordna och utvärdera vad som gjorts utan att lägga grunden för en fortsatt dialog om vad som kan förbättras, vilka processer som måste stärkas och hur man kan nå dit. I denna spaningen är - utöver en del generella delar - fokus på den del som omfattar Ekonomihögskolan i Lund. Läs spaningen ...

Om undran inför företagsekonomin

2021.10.09  Om undran inför företagsekonomin.

2020 var det 50 år sedan sociologen Johan Asplunds klassiker 'Om undran inför samhället' publicerades. Detta har uppmärksammats av en grupp (huvudsakligen) företagsekonomer i en bok som fått titeln 'Om undran inför företagsekonomin'. Den är ojämn men har en bra essä av Matilda Dahl och en del intressanta reflektioner av motvallsforskaren Peter Svensson. Läs spaningen ...

stämpel för godkänd universitetsutbildning

2021.07.25  Obligatorisk utbildning i tillit.

Tillitsdelegationen, 2016-2020, arbetade med nya former för statlig styrning. I SOU 2020:40 framförs ett förslag om en lagstadgad obligatorisk introduktionskurs för 260.000 statliga anställda om tillit. Kursen ska omfatta 10 timmar och utföras av ett universitet medan innehållet beslutas av en myndighet. Förslaget har med rätta mött mycket stora invändningar och kritik från universiteten. Läs spaningen ...

Naturlig snedfördelning

2021.07.21  Bra snedrekrytering till högskolan?

En aktuell rapport från UKÄ visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan ökade under det första pandemiåret. Detta fick bland andra rektorn vid Malmö universitet att skriva en debattartikel i Sydsvenskan om att en av deras viktigaste uppgifter var att bredda rekryteringen. Men omfattande forskning visar att problemet uppstår långt tidigare. Problemet är mycket komplext och man kan till och med fråga om det kan finnas en bra (=accepterbar) snedrekytering? Läs spaningen ...

2021.07.04   'Kunskapens slut?'

Artikel av Mats Benner, professor i forskningspolitik och sedan 2021 rektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som ställer ett flertal intressanta frågor om universitetens framtid. Läs spaningen ...

2021.06.07   Forskningsproposition 20/20:61 'Forskning, frihet, framtid'

Propositionens underrubrik är 'kunskap och innovation för Sverige'. Spaningen har fokus på kapitel 10 'Samhällsutmaningen digitalisering'. Läs spaningen ...

Publicerat: juni 2021   Uppdaterat: 26 januari, 2023