Samverka. Sponsra. Donera

BiBB blir sakta något större och bättre. Låt oss samverka för att öka farten.

Sponsring av ORD

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en extra kanal för informativ marknadskommunikation. Sponsring - som engångsbelopp eller årligen - av ORD bidrar till utvecklingen av BiBB. Det finns TVÅ kategorier av sponsring.

/1 ORD inom sponsorns verksamhetsområde
där sponsorn har speciell kunskap och intresse. Och kanske vill medverka på något sätt. Denna typ av sponsring kan leda till nya Teman. Ett företag inom skogsbranschen kan bidra till ett nytt Tema om skogliga frågor och ett IT-företag till ett nytt Tema om cybersäkerhet eller AI.

/2ORD som sponsorn anser generellt intressant att de finns i BiBB.

För privatpersoner har vi en Modell för Vänord.

Läs mer om att medverka i BiBB.

Teknisk utveckling

Att öka skalbarheten är en central fråga för BiBB.

Ett exempel på genomförd ökad och synlig skalbarhet är att alla ORD nu finns i ett eller flera Teman. Internt finns en "mall" som underlättar skapandet av nya ORD. Men när BiBB närmar sig 500 ORD behövs en smartare databas och ett tillhörande söksystem.

BiBB räknar med att behöva köpa tjänster för att hantera nästa volymnivå. Det kan gälla anpassning av ett befintligt system eller en början på något helt nytt. Kanske vi kan finna en samarbwtspartner där man kan kombinera pro bono insatser och köpta tjänster. En första steg skulle kunna vara hjälp med starten av en smart databas för uppslagsverket BiBB. Det finns även andra områden som kan vara av intresse. Som erfaren strategirådgivare i ett stort antal företag kanske det finns ömsesidig nytta av en dialog.

Donera till BiBB

Om du eller ditt företag uppskattar vår vision och vårt arbete är en donation, även mindre, mycket välkommen. Detta bidrar till att BiBB utvecklas fortare. Och blir än bättre.

Ett "donationspaket" handlar om att trycka och sprida ett informationskort - exempel på liknande format - om vårt projekt Årskort till högskolebibliotekens e-media. Målet är att till exempel få fyra donationer om 5.000 kr. Den största kostnaden är porto.

För överföringar till BiBB, se Kontakt

Sänd gärna ett SMS till 070 576 20 15, eller mejl, om ert bidrag ska gå till något speciellt område och om du/ni vill finnas på en publicerad donationslista. Tack på förhand. BiBB drivs via IDstories AB som sedan 1997 är en mobil tjänst med berättelser om kultur och näringsliv och ägs av Johan Schlasberg.

Kontakta oss gärna för frågor, synpunkter och idéer om hur våra tjänster kan förbättras.

     You know a lot, we may add a little®