Resurser intro  svensk flagga & engelsk flagga

BiBB Academy erbjuder tre resurser utöver uppslagsverket BiBB.

Open Access Articles

open access

Miljontals Open Access artiklar (fri) i vetenskapliga tidskrifter finns på sajter där flertalet artiklar är bakom en betalvägg (locked). Författarna eller deras forskningsfinansiärer av dessa vetenskapliga artiklar har betalat de kommersiella förlagen allt mellan några tusen SEK till närmare en miljon SEK för att en artikel också ska vara läsbar för alla (open access). En investering i nåbarhet.

BiBB Academy testar ett koncept där en del fria artiklar - nu 3 - kan hittas via bibb.se. Dessa är i första hand kopplade till de ORD som finns i uppslagsverket BiBB. Läs mer på Open Access Articles.

Böcker från Akademin

bokomslag
Bokomslag

BiBB Academy testar ett koncept för att göra det lättare för andra att hitta titlar på tryckta böcker som är producerade av forskare och andra inom den akademiska världen. Tyvärr har böcker skrivna av forskare ett begränsat meritvärde inom många discipliner. Detta gäller både böcker skrivna för "fackfolk" och populärvetenskap.

Dessa böcker recenseras sällan i media och då de ofta förtjänar en större läsekrets avser vi att publicera ett antal bokomslag med en kort text om boken. Läs mer på Böcker från Akademin.

Bibblioteket

På BiBB Academy finns ett BiBBliotek som listar  100 fria kunskapsresurser.

Introduction in English  engelsk flagga

BiBB Academy offers three resources in addition to the BiBB encyclopedia.

Open Access Articles

open access

Millions of Open Access articles (fri) in scientific journals are available on commercial sites where a majority of the articles are behind a paywall (locked). The authors or their research funders of these scientific articles have paid the commercial publishers anything between a few thousand SEK to close to a million SEK in order for an article to also be readable by everyone. An investment in accessibility.

BiBB Academy is testing a concept where some of these free articles can be found via Bibb.se. These are primarily linked to the WORDS in the encyclopedia BiBB. Read more at Open Access Articles.

Books from Academia

BiBB Academy is testing a concept to make it easier for others to find titles of printed books produced by researchers and others in the academic world. Read more at Books from Academia.

Bibblioteket

BiBB Academy has a Library that lists  100 free knowledge resources.

Publicerades: 2023   Uppdaterad senast: 3 maj 2023