2 sid. Lästid 3 min.

Fria resurser

kandinsky circles

BiBB:s 'Fria resurser' kan illustreras med - 'Circles in a circle' från 1923 av Kandinsky enW - som en sammanhängande tjänst med flera delar med fokus på bildning, forskning, lärande och mer vetande. För nytta, nöje och inspiration.

I mer företagsekonomiska termer kan man tala om ett ekosystem av närliggande tjänsterreferens

01 Bibbliotek med 99 fria Kunskapsresurser

Fria resurser inom ≈15 kategorier bland annat utbildning, lärande, uppslagsverk, språk, ordböcker och Open access. Plus many international journals and blogs.

02 Ett fritt transparent uppslagsverk

Ett modernt uppslagsverk måste vara tydligt med vilka krav man vill leva upp till. Se kraven på BiBB:s uppslagsverk.

Världsberömda Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) började med två ord. Hör av dig om du vill publicera ett uppslagsord i BiBB.

03 Forskningsberättelser - Stories

Korta populärvetenskapliga berättelser om forskning på universitet, högskolor och i företag. 14 berättelser publicerade i samarbete med Lunds universitet. Hör gärna av dig - det ska bli fler, från hela landet.

04 'Fråga BiBB'

På sikt kan BiBB få en egen Q&A-tjänst, men i detta skede kan man via länkar till cirka 20 akademiska institutioner hitta tusentals frågor och svar.

Därför har BiBB ett antal 'Fria resurser'

De 'Fria resurserna' är ett ekosystem av närliggande tjänster där BiBB:s uppslagsverk är en. I BiBB:s affärsmodell ingår också att tjänsterna ska vara fria och kunna intressera en bred allmänhet.

Det kommer att ta tid att etablera BiBB:s uppslagsverk, men andra resurser i BiBB kan redan nu bidrar till att etablera varumärket BiBB®.

Om bakgrunden till BiBB:s affärsmodella utifrån ett mer teoretiskt perspektiv.

Nya tjänster och annat bland BiBB:s 'Fria resurser'

Som på alla torg kommer det även här att tillkomma nya verksamheter (tjänster) och cirklar enligt bilden högst upp. Något kan också bortfalla. Dina synpunkter är mycket välkomna. Man måste prova sig fram.

Uppdaterad den 17 mars 2020BiBB® är ett nytt fritt och innovativt artikelsignerat uppslagsverk.
Feedback, se 35 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/