BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Fria resurser och stories

kandinsky circles

BiBB erbjuder ett ekosystem av närliggande tjänster som förstärker varandra och kan intressera samma målgrupp och en bred allmänhet.

BiBBs innehållsstrategi kan illustreras med - 'Circles in a circle' från 1923 av Kandinsky enW

En mångfald av resurser bidrar till att etablera uppslagsverket och varumärket BiBB®.

Om och när BiBB byter ägare kan vårt ekosystem komma att ändras. Förslag till berättelser och andra kommentarer är mycket välkomna. Man måste prova sig fram.

01 Bibliotek med 100 fria kunskapsresurser

Fria resurser inom ≈15 kategorier bland annat utbildning, lärande, uppslagsverk, språk, ordböcker och Open access. Plus many international journals and blogs.

02 Ett modernt artikelsignerat uppslagsverk

Ett modernt uppslagsverk måste uppfylla ett flertal grundläggande krav som att det är transparent och fritt för alla. BiBBs uppslagsverk har därutöver unika funktioner. Ett exempel är att samma ord kan ha flera artiklar.

03 Berättelser om forskning och Impact

Det finns flera sajter som presenterar spännande forskning. För att inte bli ännu en sajt av liknande slag har flertalet av BiBBs berättelser fokus på forskningens samhälleliga påverkana- the social impact of research.

04 Samverkansprojekt mellan högskolor, näringsliv och samhälle

Samverkan mellan högskolor och näringsliv är ett både viktigt och spännande område. BiBB kommer att publicera ett antal stories om samverkansprojekt.

Det har värde för universitet, högskolor och samverkande organisationer att dessa projekt får ökad synlighet och lätt kan refereras till. Och bidra till att än fler samverkansprojekt startas - och slutförs.

05 International perspectives

Eventually more BiBB articles and pages will be published in English. However, we would like to make an early start by publishing stories about the future of universities, higher education and joint projects between Academia and businesses and organizations.

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 25 maj 2020Feedback, se 39 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/