rePublished svensk flagga & engelsk flagga

Plattformen BiBB Academy erbjuder en möjlighet att publicera artiklar som tidigare publicerats i andra fora. Det kan vara en artikel som inte längre finns på nätet eller som publicerats med rätt att publiceras på flera ställen. Det kan finnas andra skäl. Om den redan finns på nätet kommer det, ur ett sökmotorperspektiv, att i datakoden anges att det är en återpublicering.

Det kan också vara artiklar som finns (funnits) bakom en betalvägg.

Artiklar publiceras i webbformat (html) för ökad läsbarhet i mobiler. Publicering beslutas av BiBB Academys redaktion. Artiklarna kan vara på svenska eller engelska. Kontakta oss för vidare diskussion.

Framtida teman

När volymen återpublicerade artiklar växer kommer de att sorteras i teman.

Introduction in English

The BiBB Academy platform offers an opportunity to publish articles previously published in other forums. It can be an article that is no longer available online or that was published with the right to be published in several places. There may be other reasons. If it is already online, from a search engine perspective, the computer code will indicate that it is a republication.

It can also be articles that are (were) behind a paywall.

Articles are published in web format (html) for increased readability on mobile devices. Publication is decided by BiBB Academy's editors. The articles can be in Swedish or in English. Contact us for further discussion.

Future themes

As the volume of republished articles grows, they will be sorted into themes.

Publicerades: 2022   Uppdaterad senast: 18 december 2022