BiBB®  är ett för alla fritt uppslagsverk
med signerade artiklar och andra resurser


Publicering i BiBB av näringslivet

Under utveckling

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en av sina kanaler för marknadskommunikation. Till exempel skulle bolaget Ericsson kunna vara sponsor för några artiklar om 5G-teknologin. Eller några banker för säkerhetsaspekter vid köp över nätet.

Publicerades: 2020.   Uppdaterad: 29 maj 202033 kommentarer. Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/