2 sidor
vid utskrift

Publicering i BiBB

stories circles

Så länge BiBB drivs av Johan Schlasberg har BiBB en Tvåstegsmodellreferens där även sponsrade artiklar och uppslagsord publiceras. Målet är att BiBB ska ägas av en stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter.

BiBB har uppslagsord och stories

Uppslagsord publiceras i Uppslagsverket och Stories publiceras i Forskningsberättelser. De har gemensamma drag men också olikheter.

Om design av stories och uppslagsord

Uppslagsorden har större krav på bland annat referenser och stringens. Berättelserna har ett friare formkrav. För närvarande är alla stories på svenska. Det kommer att ändras och videoberättelser tillkommer senare.

Du kan få hjälp med att göra din story eller uppslagsord webbvänlig. Alla sidor i Kunskapstorget har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg.

Vem kan publicera uppslagsord och stories i BiBB?

Det kan vara lärare och forskare vid en högskola eller universitet, men också någon i näringslivet eller andra delar av samhället som har en specialkunskap. Det bedrivs mycket spännande forskning i företag och många andra organisationer där man både kan bidra till och ha nytta av publicering i BiBB.

BiBB har ett unikt koncept där doktorander kan få högskolepoäng för att skriva uppslagsord i BiBBs uppslagsverk.

En story kan mycket väl redan vara publicerad i tryck eller på en annan sajt. Tekniskt är det i ett sökmotorperspektiv möjligt att markera var en artikel ursprungligen publicerades. Se till exempel BiBB:s samarbete med Lunds universitet.

De stories och artiklar som finns på sajten BiBB finns alltid i vår databas.

BiBB kommer det att finnas en del berättelser som är återpublicerade från andra källor varav en del är omskrivna för att passa just här. Dessa källor har sin egen grafiska profil, kodstruktur och webbfunktion. Stories som visas här har i stort sett samma grafiska form. Detta ger enhetlighet och igenkänning.

Information om artikelförfattarna

Alla som läser en story eller ett uppslagsord ska lätt kunna få veta mer om författaren. Detta är en av många skillnader mot uppslagsverket NE. Det kan vara en länk till önskad (person)hemsida eller t ex till ett IDme, en fri tjänst för ett lagom lång Story om en persons nuvarande arbete. BiBB kommer i ett senare skede att ha en särskild sida med författarinformation.

Handledning för att skriva i BiBB

Berättelserna ska vara lagom långa, ha ett begripligt språk och innehålla länkar till mer kunskap. En story som publicerades för något eller några år sedan kan genom bra länkar leda till mer aktuell information och kontakt med forskaren eller projektet.

I avvaktan på en BiBB:s egen handledning går det utmärkt att använda Store Norske Leksikons artikelhandledning.

Framtida publiceringsverktyg i BiBB

Det finns en intressant online tidskrift som heter Distill. Ett av målen för denna är att vara en plattform för olika former av interaktiva och dynamiska artiklar. Distill har en guide för hur man ska producera artiklar för Distill. Den kan ses som ett exempel på en framtida guide för publicering i BiBB.

Vem avgör vad som publiceras i BiBB?

I framtiden kommer det att finnas en Redaktion som har sista ordet i vad som publiceras i BiBB. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg. En redaktion behöver alls inte instämma i ett uppslagsords eller stories innehåll, men det krävs ett bra språk och god kvalitet.

Sponsrade stories och artiklar

BiBB ska på sikt ägas av stiftelse där universitet och högskolor är stora intressenter. Innan detta mål förverkligas kommer BiBB att publicera en del sponsrade artiklar. Även sponsrade artiklar genomgår en kvalitetsgranskning.

Kontakta Johan Schlasberg via mejl eller ring 070 576 20 15. Dina synpunkter och frågor är mycket välkomna.

Uppdaterad den 2 juni 2018BiBB® är ett Kunskapstorg och ett projekt för ett fritt transparent artikelsignerat uppslagsverk.

Innehållsförteckning med läsanvisning för hela sajten finns på - bibb.se/avhandling/innehall/