Publicering i BiBB och BiBB Academy

W | H | Y.

BiBB som en kommunikationskanal

Att parallellt nå ut via flera kanaler ökar sannolikheten att någon hittar - och möjligen - läser det du skrivit. BiBB Academy är en ny publiceringsplattform för forskare, experter och andra skribenter. Volym kommer att föda volym.

BiBB Academy testar ett nytt koncept där doktorander ↓ kan få högskolepoäng för att skriva artiklar i uppslagsverket BiBB.

Om ORD i uppslagsverket BiBB

Vi har gjort en Modell för ORD baserad på fyra kategorier: AI, notiser, stories och artiklar. I BiBB finns flera signerade svar för samma ORD och externa länkar. Detta ökar trovärdigheten och användbarheten. Till ORDEN i BiBB ...

Information om skribenter

Alla som läser ett ORD ska lätt kunna få veta mer om skribenten, en av många skillnader mot uppslagsverket NE. Det kan vara en länk till önskad (person)hemsida eller annat. I ett senare skede kommer BiBB att ha en särskild service för skribentinformation

Du kan få hjälp med att göra ditt uppslagsord, din artikel eller story webboptimerad. Vi ser till att alla sidor har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg och följer internationell webbstandard (W3C).

Doktorander skriver artiklar i BiBB,
en (ut)Bildningsidé

En ny och lite innovativ idé för att utveckla högskolans samverkansuppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva artiklar i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två artiklar i ett ORD i uppslagsverket BiBB. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett nytt sätt.

Sverige hade 2021 ≈17.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet. Det börjar cirka 3.000 doktorander per år.

För en enskild person kan detta var ett sätt att berätta om något man kan mycket om, är engagerad i och ett bidrag till sin personliga profil. Ur en högskolas perspektiv bidrar det till högskolans samverkansuppgift.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden. Det kräver träning och handledning, gärna av en erfaren redaktör.

Inom högskolorna skulle det kunna växa fram en ökad (central) presentationskompetens där doktoranden och andra forskare kan lära sig och få hjälp med text och andra uttrycksformer som till exempel video, podcasts och infographics enW.

Andra viktiga aspekter för doktoranderna och även för mer etablerade forskare är att ord/artiklar/stories i BiBB, utöver är nåbara för alla och kan refereras och länkas till. En BiBB-text kan också finnas tillgänglig på engelska och andra språk.

Språk

Grunden på BiBB Academy är publicering på svenska. Vissa texter finns dock redan även på engelska. Detta kommer att utökas. Videoberättelser tillkommer efterhand.

Upphovsrättsliga frågor

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB.

Publicering av stories om produkter, tjänster och företag

Historiskt har uppslagsverk haft viss naturlig och rimlig 'beröringsrädsla' för texter som producerats om företag och produkter. Detta har medfört att stora områden av vetande - och saker som många är intresserade av - hamnat utanför den 'godkända' kartan. Vi tror att transparens och referenser - ibland med flera svar på ett ORD - kan öppna för ett större intresse för företag att medverka i BiBB. Och tillföra värde för läsarna.

Det är skillnad mellan direkt reklam och mrer allmän marknadsinformation. Läs mer ...

Återpublicering av artiklar

BiBB Academy startade i december 2022 en tjänst för återpublicering av i andra fora publicerade artiklar och berättelser. Det kan vara artiklar som skribenten har rätt att publicera på flera ställen eller en sammanfattning av ern eller flera artiklar eller stories.

BiBB Academys redaktion

I framtiden kommer det att finnas en redaktion som accepterar vad som publiceras i BiBB och BiBB Academy. Svar och texter får inte bryta mot "god sed" och våra riktlinjer för publicering. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 23 mars 202334 kommentarer. Din är välkommen. Även som SMS till 070 576 20 15.