BiBB® Academy  är en plattform med ett fritt uppslagsverk och flera andra kunskapsresurser


Publicering i BiBB

W | H | Y

BiBB publicerar artiklar och notiser i Uppslagsverket och forskningsberättelser. Artiklar och forskningsberättelser kan vara sponsrade.

Många forskare och skribenter når idag ut parallellt via många kanaler. Till exempel via vetenskapliga tidskrifter, konferensinlägg, en egen blogg eller hemsida, twitter, en podd, debattartiklar och föredrag med flera. Flera av kanalerna kan ses som en del i högskolornas Samverkansuppdrag. Målet är att BiBB efterhand ska bli en kanal och en plattform som intresserar såväl många läsare som innehållsproducenter och högskolor.

Vem kan publicera i BiBB?

Du kan vara lärare vid en högskola, arbeta i näringslivet ↓ eller i andra delar av samhället och har en specialkunskap. Det centrala är att trovärdighet i den digitala världen uppkommer via hög transparens och kvalitet. I BiBB kan det finnas flera artiklar för samma uppslagsord. Detta ökar trovärdigheten.

BiBB har ett unikt koncept där doktorander ↓ kan få högskolepoäng i sin utbildning för att skriva uppslagsord i BiBBs uppslagsverk.

En (sponsrad) story kan redan vara publicerad i tryck eller på en annan sajt. I ett sökmotorperspektiv kan BiBB i en kodrad ange var en artikel först publicerades.

Information om artikelförfattarna

Alla som läser en story eller ett uppslagsord ska lätt kunna få veta mer om författaren, en av många skillnader mot uppslagsverket NE. Det kan vara en länk till önskad (person)hemsida eller annat. I ett senare skede kommer kanske BiBB att ha en särskild service för författarinformation

Om publicering i BiBB

Forskningsberättelserna ska vara lagom långa, ha ett begripligt språk och innehålla länkar till mer kunskap. En story som publicerades för något eller några år sedan kan genom bra länkar leda till mer aktuell information och kontakt.

Du kan få hjälp med att göra din story eller uppslagsord webbvänligt. Alla sidor har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg.

BiBB avser att efterhand bygga ut sin tekniska plattform.

Om design av stories och uppslagsord

Uppslagsorden har större krav på stringens och referenser. Berättelserna har ett friare formkrav. För närvarande är alla stories och uppslagsord på svenska. Detta kommer att utvecklas. Även videoberättelser tillkommer senare.

På BiBB finns berättelser som är återpublicerade från andra källor. Dessa har sin egen grafiska profil och kodstruktur. BiBB anpassar innehållet till BiBBs struktur och design. Detta ger ökad enhetlighet och igenkänning.

De stories och artiklar som finns på sajten BiBB finns alltid i vår databas.

BiBBs redaktion

I framtiden kommer det att finnas en Redaktion som har sista ordet i vad som publiceras i BiBB. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg.

Som jämförelse kan sägas att redaktionen i Store Norske Leksikon (SNL) inte skriver artiklar i SNL. I NE skrivs idag cirka 90% av NE:s redaktion.

Doktorander och BiBB,
en (ut)Bildningsidé

En ny idé för att utveckla högskolans samverkansuppdrag är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva uppslagsord i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två BiBB-artiklar. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett spännande sätt.

Sverige hade 2016 ≈18.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden. Det kräver träning och handledning, gärna av en erfaren redaktör.

Inom högskolorna skulle det kunna växa fram en ökad (central) presentationskompetens där doktoranden och andra forskare kan lära sig och få hjälp med text och andra uttrycksformer som till exempel video, podcasts och infographics enW. BiBB kommer att erbjuda en artikelguide för sina skribenter.

Andra viktiga aspekter för doktoranderna och även för mer etablerade forskare är att artiklarna i BiBB, utöver att vara nåbara för alla, läses av många och kan refereras till - inklusive länkas till - i många sammanhang. En BiBB-artikel kan också finnas tillgänglig på engelska och andra språk. Det kan finnas flera artiklar för samma uppslagsord.

Kostnader

En sponsrad artikel eller forskningsberättelse kostar 200 kr + moms per år. Har verksamheten över 50 anställda är kostnaden 400 kr + moms per år. En avtalad startkostnad tillkommer beroende på hur mycket förarbete som krävs. BiBBs redaktion - nu Johan Schlasberg - avgör om en artikel kan publiceras i BiBB.

Enkät om BiBB-artiklar

Syftet med denna korta enkät att testa intresset hos i första hand doktorander att skriva artiklar - med högskolepoäng som "lön" - för BiBB. På sikt kan dessa artiklar få ett meritvärde i karriären.


ENKÄT

1 Vilket stämmer bäst på dig?


Kommentar:  

2 Kan du tänka dig skriva 1-2 artiklar i BiBB om det ger högskolepoäng?
(högre siffra = större intresse)

Ditt intresse   1 2 3 4 5

3 Andra synpunkter - tack gärna
Kommentar:

Dina frågor kommer att besvaras på denna FAQ-sida eller i mejl om du anger din e-postadress. Berätta gärna för någon annan om BiBB och denna sida.

Introduktion av BiBB-artiklar på högskolorna

BiBB-artiklar av lärare och forskare

Hur mer etablerade forskare och anställda i högskolevärlden ska inspireras att skriva artiklar i BiBB är mindre tydligt. I avvaktan på att centrala riktlinjer växer fram och karriärformerna inkluderar bildningsarbete är bildningsdialogen beroende av enskilda forskares intresse.

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB

Det krävs flera parallella vägar för att introducera konceptet med BiBB-artiklar på universitet och högskolor.

Publicering i BiBB av näringslivet

Det kan vara intressant för näringslivet att använda BiBB som en av sina kanaler för marknadskommunikation. Till exempel skulle bolaget Ericsson kunna vara sponsor för några artiklar om 5G-teknologin. Eller några banker för säkerhetsaspekter vid köp över nätet.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 3 juni 202133 kommentarer. Din är välkommen.