BiBB® Academy  
You know a lot, we may add a little


Publicering i BiBB Academy

W | H | Y .

BiBB Academy publicerar artiklar i uppslagsverket BiBB och stories om forskning på universitet och högskolor. Stories om forskning i företag och vilka produkter och tjänster denna lett till har en egen sektion. Artiklar och stories kan, vilket anges, vara sponsrade. Högskolevärlden är i förändring och om detta publicerar vi en del Spaningar.

Många forskare och experter når idag ut parallellt via flera kanaler som vetenskapliga tidskrifter, en egen blogg eller hemsida, twitter, en podd och debattartiklar. Denna forskningskommunikation kan ses som en del i högskolornas Samverkansuppgift. BiBB Academy är en ny kanal.

Skribenter i BiBB Academy

Du kan vara lärare vid en högskola eller universitet, arbeta i näringslivet ↓ eller i andra delar av samhället och har en specialkunskap. Det centrala är att trovärdighet i den digitala världen uppkommer via hög kvalitet och transparens. I uppslagsverket BiBB kan det finnas flera artiklar för samma uppslagsord. Denna innovation ökar trovärdigheten och användbarheten.

BiBB Academy har ett nytt koncept där doktorander ↓ kan få högskolepoäng för att skriva uppslagsord i BiBBs uppslagsverk.

Om innehåll och design i en artikel eller story

Det är olika krav på texterna i uppslagsverket och i en story. Berättelserna har ett friare formkrav och kan vara mer personliga och berättande, dock krävs referenser. En story är inte som en dagspresskrönika även om dessa kan vara bra.

Läs här om upphovsrättsliga frågor i BiBB

Information om artikelförfattarna

Alla som läser en story eller ett uppslagsord ska lätt kunna få veta mer om författaren, en av många skillnader mot uppslagsverket NE. Det kan vara en länk till önskad (person)hemsida eller annat. I ett senare skede kommer BiBB att ha en särskild service för författarinformation

Forskningsberättelserna ska vara lagom långa, ha ett begripligt språk och innehålla länkar till mer kunskap. En story som publicerades för något eller några år sedan kan genom bra länkar leda till mer aktuell information och kontakt.

Du kan få hjälp med att göra din story eller ditt uppslagsord webboptimerat. Vi ser till att alla sidor har 100% mobil användarupplevelse enligt Googles testverktyg och följer internationell webbstandard (W3C).

Språk och återpublicering

För närvarande är flertalet stories på svenska. Detta kommer att utvecklas. Videoberättelser tillkommer senare.

På BiBB finns några berättelser som, med tillstånd, är återpublicerade från andra källor. Dessa har sin egen grafiska profil och kodstruktur. Vi anpassar innehållet till BiBBs struktur och design. Detta ger ökad enhetlighet och igenkänning. De stories och artiklar som finns på sajten BiBB finns alltid i vår databas.

BiBB Academys redaktion

I framtiden kommer det att finnas en redaktion som har sista ordet i vad som publiceras. Idag hanteras denna funktion av Johan Schlasberg.

Som jämförelse kan nämnas att redaktionen i Store Norske Leksikon (SNL) inte skriver artiklar i SNL. I NE skrivs idag cirka 90% av nya ord, som till cirka 90% är korta notiser av NE:s redaktion.

Doktorander och BiBB Academy,
en (ut)Bildningsidé

En ny och lite innovativ idé för att utveckla högskolans samverkansuppgift är att doktorander får poäng i sin forskarutbildning för att skriva uppslagsord i BiBB.

Utgångspunkten är att doktoranden får 3 - 5 högskolepoäng svW för att skriva två BiBB-artiklar. Dessa godkänns av handledaren och BiBBs redaktion. Här kombineras utbildning och kunskapsspridning på ett spännande sätt.

Sverige hade 2016 ≈18.000 doktorander enligt Universitetskanslersämbetet. Det börjar cirka 3.000 doktorander per år.

Bli en bättre skribent

Det är inte enkelt att bli en bra skribent av vare sig vetenskapliga texter eller de som vänder sig till en bredare krets inom eller utanför högskolevärlden. Det kräver träning och handledning, gärna av en erfaren redaktör.

Inom högskolorna skulle det kunna växa fram en ökad (central) presentationskompetens där doktoranden och andra forskare kan lära sig och få hjälp med text och andra uttrycksformer som till exempel video, podcasts och infographics enW. BiBB kommer att erbjuda en artikelguide för sina skribenter.

Andra viktiga aspekter för doktoranderna och även för mer etablerade forskare är att artiklarna i BiBB, utöver att vara nåbara för alla, läses av många och kan refereras till - inklusive länkas till - i många sammanhang. En BiBB-artikel kan också finnas tillgänglig på engelska och andra språk.

Det krävs flera parallella vägar för att introducera konceptet med BiBB-artiklar på universitet och högskolor.

Publicering av artiklar och stories om produkter och företag

BiBB Academy kan förhoppningsvis bli en kanal för marknadskommunikation som intresserar en del företag. Till exempel skulle bolaget Ericsson kunna vara sponsor för några artiklar om 5G-teknologin. Eller några banker för stories om säkerhetsaspekter vid nätköp.

För att lyfta fram intressant forskning i företag har BiBB Academy startat en sektion för Stories om forskning i företag.

Publicerades: 2020   Uppdaterad senast: 19 juli 202133 kommentarer. Din är välkommen.