Woke

SVAR 1: Story
TEMA: SpråkfrågorTEMA: USA valåret 2024

Woke betyder idag väldigt olika saker för olika personer. Woke med referensen 'stay awake' är en påminnelse om de ofta strukturella orättvisor som sedan länge finns inbyggda i (det amerikanska) samhället. Musiker som Lead Belly använde uttrycket woke i en sångtext 1938 och aktivister inom rörelsen Black Lives Matter (BLM) använder det bland annat i våra dagar i samband med polisens skjutningar av afroamerikaner. Woke i dessa sammanhang står för vikten och nödvändigheten av progressiv förändring mot ett bättre och rättvisare samhälle.

Svar 2↓ AI-svar om betydelsen av woke. ChatGPT är ofta försiktig när det gäller att beskriva kontroversiella frågor.

Som framgår av artikeln om 'woke' i engelska Wikipedia har ordet en ganska kort historia där bland annat en forskare hänför det till ett yttrande av Martin Luther King Jr. to stay awake, to adjust to new ideas, to remain vigilant and to face the challenge of change

Woke har idag blivit ett Meme ORD.

Woke som högerkrafters stämpel på sådant man ogillar

fox news om woke

Men woke är också ett ord och begrepp som (mycket) konservativa krafter i USA närmast försökt lägga beslag på för att stå för något helt annat. I deras användning är woke närmast en stämpel - ett kodord - för ett stort antal frågor och åsikter man är kritisk och inte sällan hatisk mot.

Den konservativa TV-kanalen Fox News ORD med programledaren Tucker Carlson (nu avskedad) illustrerar väl hur woke blivit allt vanligare som begrepp inom högern för att markera ogillande. Som woke kan nästan allt stämplas från skolundervisning om USAs rasistiska historia till genusanalyser och vegetarisk mat. Listan är lång och blir längre då de negativa emotionerna ständigt kräver påfyllning.

I december 2022 hade Washington Post en artikelꜜ med rubriken What does ‘woke’ mean? Whatever Ron DeSantis ORD wants.

Artikeln inleds med ett kort referat från en domstolsförhandling i staden Tallahassee i Florida där Ryan Newman, guvernör DeSantis’s chefsjurist, svarade på en fråga om vad woke betyder ...

tron på att det finns systemiska orättvisor i det amerikanska samhället och behovet av att ta itu med dem. (Ibid.) Original.

Fenske, DeSantis kommunikationsdirektör, svarade att “woke” var ett slanguttryck för progressiv aktivism. Artikelförfattaren säger att bägge tolkningarna är korrekta men att Fenskes är bättre genom att den förtydligar hur det verkligen används.

Uppdatering

I en krönika i New York Timesꜜ beskriver Paul Krugman hur Texas gått från att vara en ledande delstat för förnybar energi till att republikanska politiker i Texas nu kallar vindenergi för "woke". Han skriver ...

... But renewable energy is something environmentalists favor; it’s being promoted by the Biden administration. So in the minds of Texas right-wingers the wind has become woke, and wind power has become something to be fought even if it hurts business and costs the state both money and jobs.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.01.02   
Uppdaterad senast: 20 september 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


SVAR 2: AI

"Woke" är ett ord som ofta används för att beskriva någon som är medveten om samhälleliga och politiska frågor, speciellt rörelser för social rättvisa och mänskliga rättigheter. Ordet kan också användas för att beskriva någon som är medveten om sina egna privilegier och strävar efter att vara mer inkluderande och rättvis. Ordet "woke" kan också användas ironiskt för att beskriva någon som anser sig vara medveten om samhälleliga frågor, men som kanske inte verkligen är det eller som överdriver sin medvetenhet.

Skribent

Svar via ChatGPT 22.12.30 och är godkänd av redaktionen i BIBB®

Publicerades: 2022.12.30   
Uppdaterad senast: 30 december 2022You know a lot, we may add a little®