W3C

1 Notis

world wide web consortium

World Wide Web (W3C) är ett konsortium (en sammanslutning) som inledde sin verksamhet 1984 och har haft och har avgörande betydelse för webbens standardisering och utveckling. Se Wikipediaꜜ

W3C har idag närmare 500 medlemmarꜜ, (458 när detta svar publicerades). för att både få en överblick av vilka som är medlemmar och något om vad de arbetar med kan man i listan söka på "Land" och olika "Business ecosystems" i kategorierna: web advertising, e-commerce, media & entertainment, network & communications, publishing, automotive & transportation, smart cities och web of things (sakernas internet).

W3C har ett motto, en vision ...

Leading the web to its full potential

Svar 2 Om utbildning om webben. Svar 3 Om validering av webbsidor och stylesheets. Svar 4 AI-svar

W3C publicerar en omfattande dokumentation av aktuell www-standardꜜ och dokumenterar processerna för föreslagna och kommande förändringar i denna standard. Det stora antalet tunga medlemmar visar både att starka aktörer vill vara med och påverka standarden och att ett medlemskap ger tidig inblick i kommande uppdateringar. För många företag kan detta ha stor kommersiell betydelse.

Att det finns en gemensam standard har också avgörande betydelse för användarna. W3C har gjort betydande insatser för att göra webben mer och bättre tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.03.05

Uppdaterades: 2023.09.06


2 Story

Utbildning om webben

Antalet sajter och webbsidor växer lavinartat. W3C presenterar ett antal tjänsterꜜ för att hjälpa både nybörjare och mer avancerade att förstå hur webben är uppbyggd. Det finns vanligen en fri version och en som kostar en mindre summa för tilläggstjänster som examination och ständig tillgång till kursmaterialet. Många kurser har utvecklats av ledande universitet som Harvard och MIT i USA.

Om skillnaden mellan Webb och Internet

I dagligt tal kallar man ofta webben (nätet) för internet men det är inte helt korrekt. Om skillnaden mellan web och internetꜜ. Nedanstående citat förklarar att ...

From the definition in the Wikipedia: "The Internet is a global system of interconnected computer networks that interchange data by packet switching using the standardized Internet Protocol Suite (TCP/IP)."

Thus, the Internet is a network of networks, defined by the TPC/IP standards.

The Web, on the other hand, is defined in W3C's Architecture of the World Wide Web, Volume I as follows: "The World Wide Web (WWW, or simply Web) is an information space in which the items of interest, referred to as resources, are identified by global identifiers called Uniform Resource Identifiers (URI)."

Thus, the Web is an information space. The first three specifications for Web technologies defined URLs, HTTP, and HTML.

Man kan säga att Internet är ett nätverk av nätverk medan webben lite förenklat är en global informationsmängd där man gett varje "informationsbit" som hemsidor med mera unika webbadresser.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.05
Uppdaterades: ....


3 Notis

Validering av webbsidor och stylesheets

W3C har en mycket användbar tjänst för att valideraꜜ om en webbsida följer den aktuella webbstandarden. En webbsida som följer webbstandarden kommer med stor sannolikhet att renderas (visas) korrekt. Däremot säger inte tjänsten om en sida är rätt för alla format - till exempel mobil och iPad. Valideringen garanterar således inte att en sida är responsiv.

W3C har också en tjänst för validering av stylesheetsꜜ. I modern webbutveckling skiljer man mellan en sidas innehåll och den kod som styr en sidas design via ett så kallat stylesheet (CSS).

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.05
Uppdaterades: ....


4 AI

Fråga: vad är W3C

W3C står för "World Wide Web Consortium" och är en internationell organisation som arbetar för att utveckla och standardisera teknologier och protokoll för World Wide Web. W3C grundades 1994 av Tim Berners-Lee, som också är känd som uppfinnaren av World Wide Web.
W3C har en viktig roll inom utvecklingen av standarder för webbteknologier, inklusive HTML, CSS, XML, och många andra. Deras arbete handlar om att definiera specifikationer för webbteknologier och främja deras implementering för att säkerställa interoperabilitet mellan olika webbläsare och plattformar.
W3C är en medlemsorganisation där olika företag, organisationer och individer kan gå med och bidra till deras arbete. W3C är också känt för sitt engagemang för webbens tillgänglighet, vilket innebär att webbinnehåll och -tjänster ska vara tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.04. Accepterad av redaktionen i BiBB®.

Publicerades: 2023.03.05
Uppdaterades: ....

IT

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®