Viktminskningsplatå

1 Story

Viktminskningsplatån är en välkänd erfarenhet även för de som seriöst anstränger sig för att gå ner i vikt. Färre dagliga kalorier gör att vikten sakta minskar för att - allt annat lika - stanna upp och plana ut. Detta upplever de flesta som mycket frustrerande och det finns många råd om hur man ska bete sig för att fortsätta sin viktminskning på ett balanserat sätt.

Svar 2OA Open Acess: om olika sätt att fördröja viktminskningsplatån.

Tålamod och uthållighet är strategi som kan ge resultat, men då kroppen och dess metabolism (ämnesomsättning) är mycket komplexa mekanismer har forskare länge arbetat med att fördjupa förståelsen av hur kroppen - alla reagerar inte lika - reagerar på och hanterar minskat och förändrat kalori- och näringsintag. Dina (inköps-) vanor har stor betydelse.

I denna typ av studier är risken stor för Störfaktorerꜜ det vill säga finns det andra faktorer än de man fokuserat på som påverkar resultaten. Det engelska uttrycket för detta är "confounding factors".

I en artikelꜜ i Svenska Dagbladet 2024 refereras en studie om orsakerna till viktminskningsplatån och vilka metoder som effektivast fördröjer denna.

Kevin Halls studie visar att fetmamedicinernas effekt beror på att det tar längre tid att nå viktplatån. Den ökning av aptiten som kroppen svarar med var 40 procent mindre än vid en bantningsdiet, runt 48–49 kcal per dag per förlorat kilo. Följden blev att viktnedgången fortsatte nästan ett år längre än vid en kaloribegränsad diet. (SvD)

Bariatrisk kirurgi är ett samlingsnamn för olika typer av kirurgiska ingrepp för viktminskning.

Mot bakgrund av den ökande och utbredda förekomsten av såväl övervikt som obesitas (fetma) kan man hävda att såväl kirurgisk som medicinsk behandling bör sättas in i ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv. Livsmedelsindustrin bär ett icke ringa ansvar för världens problem med övervikt och obesitas.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.11

Uppdaterades: ....


2 Open Access

Artikelnꜜ "Fysiologi av viktminskningsplatån som svar på dietrestriktion, GLP-1-receptoragonism och bariatrisk kirurgi" har av bland andra svenska experter kommenteratsꜜ som mycket välgjord.

Studiens syfte

Syftet med denna studie var att undersöka varför olika viktminskningsinsatser resulterar i varierande varaktighet av viktminskning innan de närmar sig platåer. (Ibid.) Original

Studiens resultat

RYGB-kirurgi [Roux-en-Y gastric bypass] resulterade i en ihållande interventionsstorlek som var mer än tre gånger större än dietbegränsning och ungefär dubbelt så stor som för tirzepatid och semaglutid. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.11
Uppdaterades: ....

Hälsa och livsstil Open Access

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®