Trump 2024

Svar 1 [Story]

trump 2024

Expresidenten Donald Trump blev den förste - den 15 november 2022 - att officiellt anmäla sitt intresse för att bli det republikanska partiets (GOP) presidentkandidat inför presidentvalet i USA 2024.

I ett uppdaterat uppslagsverk från december 2024 kan man läsa om hur långt hans kandidatur räckte. Blev Trump GOPs presidentkandidat och besegrade ett fält av konkurrenter som Nikki Haley och Ron DeSantis? Men med start nu i mars 2023 kommer BiBB att regelbundet följa hur striden om presidentkandidaturen utvecklas.

Texterna om Trump försöker skilja mellan perspektivet hur en så konstant storljugande person som Donald Trump på allvar kan bli det republikanska partiets kandidat 2024 och vad de amerikanska väljarna de facto anser och beslutar. Uppslagsverk ska i möjligaste mån vara faktabaserade och därmed följer, för moderna uppslagsverk, transparens men inte diffus värdeneutralitet. Trump och inte mindre än drygt 500 kandidater till offentliga poster i mellanårsvalet 2022 hävdade att Joe Biden inte hade vunnit presidentvalet 2020 på ett rättmätigt sätt. Detta formulerades 2020 i slagordet Stop the steal. Det finns trots ett stort antal omräkningar, utredningar och domstolsprotokoll INGET som styrker det påståendet. Detta har inte fått Trump - eller miljoner republikanska väljare - att ändra uppfattning.

Mer om expresidentn Donald Trump kan läsas i många källor inklusive Wikipedia.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.13   
Uppdaterad senast: 13 mars 2023.


Svar 2 [Notis]

Företeelsen 'Caucus' är viktig i amerikansk politik och kan beskriva som ett förberedande valmöte. Ett caucus är ett led i en intern urvalsprocess inom respektive parti.

När denna notis skrivs är det mycket intresse kring det Republikanska partiets caucus i delstaten IOWA. Enligt en artikel i NY Times ↓ är utgången av denna process - som avslutas i februari 2024 - avgörande för Donald Trumps utsikter att bli partiets presidentkandidat.

Ingen tidigare president har försökt återta Vita huset i modern tid. En förlust eller till och med en mindre än övertygande vinst för Trump i delstatens valmöten, kickoff-tävlingen för republikaner i början av nästa år, skulle signalera en nästan dödlig svaghet för hans kampanj, enligt G.O.P. strateger i och utanför staten. Av den anledningen är både hans utmanare och Donald Trump själv extra uppmärksamma på Iowa.(Ibid.) Original

Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.19   
Uppdaterad senast: 19 mars 2023.


Svar 3 [Notis]

Opinionsundersökningar i USA om GOPs presidentkandidater

Här kommer efterhand att publiceras korta sammanfattningar av kandidateras relativa positioner. En del opinonsundersökningar är begränsade till en stat medan andra är mer nationella.

Enligt Reuters 23.02.14 ↓ leder Trump (43%) över DeSantis (31%) och Pence (8%).

Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.13   
Uppdaterad senast: 13 mars 2023.


Svar 4 [Story]

Varför vill Donald Trump bli president igen?

Han har visserligen lovat att Han kan avsluta kriget mellan Ryssland och Ukraina på en dag och lösa många andra komplicerade samhällsproblem som ingen annan kan, men det kan också finnas andra motiv varav några tagits upp i flera artiklar i amerikanska media.

Trump har ett flertal juridiska konflikter som sträcker sig från de rent ekonomiska till frågor om hans försök att påverka valutgången 2020 (i bland annat Georgia) och hans agerande (eller icke) vid stormingen av kongressen 6 januari 2021. En hypotes är att han genom att åter bli president får väsentligt ökande möjligheter att vinna flera av dessa strider.

Under hela det timslånga talet när Trump tillkännagav sin kandidatur gjorde Trump klart att han vill att hans kampanj ska ses av republikanerna som ett uppoffrande åtagande.
'Alla som verkligen försöker ta sig an detta riggade och korrupta system kommer att ställas inför en eldstorm som bara ett fåtal kan förstå", sa han vid ett tillfälle och beskrev den rättsliga och känslomässiga belastningen som hans presidentskap och perioden efter presidentperioden har tagit på hans familjemedlemmar (CNN) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.03.13   Uppdaterad senast: 13 mars 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.