Trollfabrik

1 Story

En Trollfabrik är en organiserad hemlig grupp som arbetar med att systematiskt sprida desinformation i syfte att uppnå politiska och ekonomiska fördelar för sin (dolda) uppdragsgivare. Då troll enligt sagan spricker i dagsljus är det ett kännetecken för trollfabriker att de vill vara så hemliga som möjligt.

Svar 2 om trollproduktion i och mot Sverige. Svar 3 OA Open Acess: ett arbetarperspektiv på trollproduktion. Svar 4 OA-artikel om hybridkrig och desinformation.

Trollfabriker är gärna hemliga var de finns, vem de arbetar för och hur de arbetar och vilka trollarbetarna är. Och om och när information om trollfabrikerna kommer fram förnekas deras existens eller nertonas som acceptabla sätt att föra ut uppdragsgivarnas åsikter.

Trollfabrikerna har efterhand blivit skickligare på att vilseleda. Att själv sprida rena lögner är en basnivå. Större effekt uppnås ofta om man kan få andra att tro på och sprida ens desinformation där ibland riktiga fakta blandas med till exempel Konspirationsberättelserꜜ.

Frågan om trollfabriker blev het i samband med påståenden om rysk valpåverkanꜜ inför det amerikanska presidentvalet 2016.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.12

Uppdaterades: 2024.05.14


2 Story

Svenska trollfabriker och trollfabriksaktiviteter med riktning Sverige

Det väckte stor debatt i Sverige när det granskande TV-programmet Kalla faktaꜜ i maj 2024 publicerade en serie reportage om att man gått undercover i det man misstänkte vara en trollfabrik för Sverigedemokraterna.

En diskussionspunkt kom efter programmet att handla om huruvida dte rörde sig om en "trollfabrik" eller acceptabel spridning av partipropaganda? Döm själv. SD:s partiledare tonade ner det hela och statsministern meddelade att problemet var en "intern" fråga inom Sverigedemokraterna.

Det får anses som självklart att till exempel ryska trollfabriker har aktiviteter mot Sverige. Sverige medlemskap i NATO har ökat sådana verksamhet. Svenska myndigheter med uppdrag att följa dessa aktiviteter rapporterar, även till allmänheten, löpande om utvecklingen.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.12
Uppdaterades: ....


3 Open Access

Forskningsartikel om arbetare i en trollfabrik

De som arbetar i en trollfabrik har enligt många källor hårda krav på att sprida uppdragsgivarens osanningar. I denna forskningsartikelꜜ är ett arbetarperspektiv inifrån några trollfabriker i den arabiska världen. Forskarnas första svårighet var att få en förtroendefull kontakt med några som faktiskt dagligen arbetade med att sprida desinformation.

Många i trollfabrikerna arbetar för pengarna och en del hoppas senare kunna få arbete i den vanliga mediaindustrin.

De flesta av våra intervjupersoner som arbetar som falska kontohanterare gör det här jobbet för pengarna eller för att de är arbetslösa även efter flera års studier. Våra intervjupersoner berättade att de tjänar mellan 300 och 500 amerikanska dollar per månad. De anställs alla utan ett juridiskt kontrakt och får kontanter i lokal valuta. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.12
Uppdaterades: ....

Kontroversiella ORD Open Access Ryssland-Ukraina USA valåret 2024

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®