Tredje uppgiften

Svar 1 Notis

tredje uppgiften

Tredje uppgiften har fått sitt namn av att det är den tredje i ordningen av högskolans tre grundläggande uppgifter. Den första och största är utbildning och den tredje och minsta är samverkan med samhället. Tredje uppgiften (Samverkansuppgiften) behandlas i Högskolelagen Kapitel 1. § 2 ↓. Den andra uppgiften är forskning.

I Svar 2: om att Tredje uppgiften har lågt meritvärde i Akademin. Om att uppgiften pendlat mellan Business och Bildning.

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta. (Högskolelagen)

I länder som England och USA kallas samverkansuppgiften för "Outreach" eller "Science outreach" - se engelska Wikipedia ↓.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.03.04   
Uppdaterad senast: 3 augusti 2023.


Svar 2 Story

Samverkan mellan universitet och samhälle har en grundläggande positiv klang. Men det finns ett flertal frågor att reflektera över och förhålla sig till. Historiskt ↓ har synen på samverkansuppgiften förändrats över åren. Under senare år har det blivit lite mindre av vertikalt förkunnande och mer fokus på en ömsesidig dialog.

I en analys på BiBB Akademi framförs att samverkan har pendlat mellan Business och Bildning ↓. En del forskning är till sin natur kritisk och samverkan bli därmed ingen naturlig del lyfts fram i en krönika ↓ av Alexandra Waluszewski i en krönika 2017.

Många forskare har uttryckt att arbete med tredje uppgiften har mycket lågt meritvärde. Universitet och högskolor visar olika grader av engagemang för tredje uppgiften, men utvecklingsarbete pågår bland annat inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleförbund ↓

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.03.04   
Uppdaterad senast: 30 juli 2023. Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®