Teknisk skuld

1 Notis TEMA: IT

teknisk skuld
Teknisk skuldremix Johan Schlasberg

Teknisk skuld är ett koncept, en metafor ORD, för att beskriva en situation inom programutveckling där "gamla synder" skulle behöva åtgärdas för att ha en bättre och modernare kodbas. Figuren indikerar att en teknisk skuld är ett dynamiskt koncept och att denna är rörlig - som en hiss - beroende på ett antal interna och externa faktorer.

SVAR 2: AI-dialog med ChatGPT där det första svaret har en uppföljande fråga.   SVAR 3: Om Teknisk skuld ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.21   
Uppdaterad senast: 7 september 2023.


2 AI-dialog

Fråga 1) Vad menas med teknisk skuld?

Teknisk skuld är ett begrepp inom programvaruutveckling som beskriver den "skuld" som uppstår när man tar genvägar i kodningen eller inte följer bästa praxis.

I stället för att göra saker ordentligt från början, vilket kan ta längre tid och kräva mer arbete, kan utvecklare ibland välja snabbare eller enklare lösningar. Detta kan göra att programmet fungerar för stunden, men det kan skapa problem längre fram i processen. Det kan till exempel leda till att koden blir svårare att underhålla, att det blir svårare att lägga till nya funktioner, eller att programmet blir mer benäget för buggar och fel.

Det här konceptet liknar den ekonomiska skulden. Precis som en finansiell skuld innebär teknisk skuld att man "lånar" tid och arbete från framtiden. Om skulden inte betalas tillbaka (genom att man gör rätt på den dåliga eller bristfälliga koden), så kommer "räntan" att ackumuleras, vilket i detta fall innebär mer och mer tid och arbete som krävs för att fixa problemen.

Det är viktigt att förstå att viss teknisk skuld är oundviklig i många projekt, särskilt i tidiga skeden när man behöver prototyper och snabb utveckling. Problemet uppstår när teknisk skuld ignoreras över tid och tillåts att ackumuleras till en punkt där den hindrar projektets framsteg.

Fråga 2.) Men kan inte teknisk skuld uppkomma även om man gör rätt från början och inte tar några genvägar då metoder och teknik hela tiden utvecklas?

Absolut, du har helt rätt. Teknisk skuld kan uppstå även när du gör allt "rätt" från början, på grund av den ständiga utvecklingen inom teknik och metoder. Detta är en form av teknisk skuld som ibland kallas för "obligatorisk" eller "oundviklig" teknisk skuld.

Till exempel, när du skriver kod idag med bästa möjliga metoder och teknik, kan det vara att dessa metoder och tekniker blir föråldrade efter ett par år på grund av ny forskning, nya standarder, eller nya innovationer. Din ursprungliga kod kan fortfarande fungera, men kan bli alltmer kostsam att underhålla och svårare att integrera med ny teknik.

Detta understryker behovet av ständig refaktorering och underhåll av kodbasen, för att hantera denna form av teknisk skuld och hålla projektet uppdaterat och effektivt. Trots att det kan kännas som ett onödigt arbete att ständigt uppdatera fungerande kod, är det en kritisk del av att minimera den långsiktiga kostnaden av teknisk skuld.

Så, även om vi oftast talar om teknisk skuld i samband med genvägar eller dålig kodkvalitet, är det viktigt att inse att teknisk skuld kan och kommer att uppstå naturligt i alla projekt över tid, bara på grund av teknisk framsteg och förändringar i branschen.

Skribent

Svar via ChatGPT-4+ (version 12 maj 23) 23.05.19 . Accepterat av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.21   Uppdaterad senast: 21 maj 2023


3 Notis

Konceptet teknisk skuld har också en viktig användning i företagsvärlden. I en artikel av konsultföretaget McKinsey diskuteras begreppet "Tekniskt eget kapital" och att en teknisk skuld precis som andra skulder har en räntekostnad. Ju högre (teknisk) förändringshastighet desto större risk att ett företags tekniska skuld ökar. Detta gäller också offentliga organisationer som sjukvård och universitet även om dessa inte har balansräkningar på samma sätt.

I takt med att världen blir mer digital blir tekniken alltmer en central drivkraft för värde för företag. Men när företag moderniserar sin IT uppstår en dold fara som kan undergräva deras ansträngningar: teknisk skuld. Detta syftar på ackumuleringen utanför balansräkningen av allt teknikarbete som ett företag behöver göra i framtiden. (ref. artikeln) Original

Frågan om teknisk skuld i företag och organisationer kommer senare att behandlas i ett eget ORD och på andra sätt.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.21   Uppdaterad senast: 21 maj 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®