TED Talks

Svar 1 Notis

TED Talks

TED startade 1984 för att i en rad årliga konferenser sammanföra intresserade - och enbart inbjudna personer - inom områdena Teknologi, Underhållning (Entertainment) och Design. Många var intresserade men projektekonomin var svag.

Sedan dess har affärsmodellen ändrats och har idag växt ut till en mycket bredare verksamhet med lokala konferenser, stöd för utbildning, animationsbibliotek, miljöprojekt med mera.

Enligt offentligt taxeringsunderlag för 2022 ↓ hade det i New York registrerade TED Foundation Inc. rörelseintäkter på cirka 35 MUSD och övriga finansiella intäkter på cirka 51 MUSD och nettotillgångar på cirka 80 MUSD (cirka 830 miljoner SEK). Således har verksamheten även i finansiella termer blivit mycket framgångsrikt från en blyg start.

På TEDs hemsida hittar man ett stort antal videoinspelade föredrag. Som princip får dessa aldrig vara längre än 18 minuter, många är kortare. Tjänsten är gratis för användarna. Föredragshållarna får inte betalt.

TEDx är lokala konferenser inom ett stort antal skilda ämnen och finns i ett stort antal länder över nästan hela världen. Hittills har det producerats drygt 40.000 TEDx events. PÅ hemsidan finns em omfattande dokumentation om villkoren för att genomföra ett lokalt TEDx event.

Man kan följa utvecklingen av TED via deras Blog ↓ och självklart via TEDs hemsida.

På engelska Wikipedia finns en utförlig presentation av många aktiviteter ↓ inom TED Foundation.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.02.14   
Uppdaterad senast: 3 augusti 2023.


Svar 2 Story

TED animatiom om plast
Click image to see

Bland de många intressanta resurserna på TED finns ett stort antal animationer inom många områden. Bilden är en animation av Emma Bryce om vad som kan hända med några plastflaskor från födsel till olika öden.

Att en så bred verksamhet som TED möter kritik är inte oväntat. TED har tagit ner några konferensvideos som man inte ansåg vara baserade på accepterad vetenskap. Några har tagits ner på ett språkbruk man inte accepterade. Kritik har också hörts om att TED är gjord av en elit som i första hand vänder sig till en grupp som får kulturella "pluspoäng" av att presentera på eller gå på en TED-konferens.

I relation till de värden som TED tillför förefaller kritiken vara marginell. Men om detta kan man ha olika uppfattningar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.02.14   Uppdaterad senast: 14 februari 2023 Kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.     Om sajten.You know a lot, we may add a little®