Marjorie Taylor Greene

1 Story

Marjorie Taylor Greene är en amerikansk republikansk politiker långt ut på högerkanten. Sedan 2021 är Taylor Greene (född 1974) medlem i Representanthuset för det Republikanska partiet.

Redan en snabb genomläsning av artikeln om Taylor Greene i svenska Wikipediaꜜ ger en bild av en politiker och hennes åsikter och agerande fylld av konspirationsteorierꜜ, hat mot oliktänkande och aggressivitet.

Svar 2 Om Taylor Greenes krav på att Mike Johnsson ska avgå som Representanthusets talman.

Ur ett svenskt perspektiv är det mest intressanta nog inte hennes person utan att hennes åsikter har stöd av en liten men likasinnad grupp politiker i Representanthuset och framför allt att så många vanliga amerikanare röstat fram henne. Och fortsatt stödjer henne.

I engelska Wikipedia beskrivs i en omfattande artikel hur Taylor Greene bland annat agiterat hårt för att stoppa USA:s lagförslag i april 2024 för militärt stöd till Ukraina.

Under hela det rysk-ukrainska kriget har Greene främjat rysk propaganda, inklusive påståenden om att Ukraina är en nazistisk stat,[220] och hyllat Vladimir Putin.[221] Under den ryska invasionen av Ukraina kritiserade hon den "korrupta" ukrainska regeringen och argumenterade mot att skicka Ukraina vapen.[222] (en. Wikipedia) Original

Taylor Greene var en av 18 republikanska ledamöter i Representanthuset so röstade nej till att Sverige och Finland skulle bli medlemmar i NATO. Många har kallat henne en "nyttig idiot" som går Vladimir Putins och Rysslands ärenden. Taylor Greene tillhör den grupp republikaner som stödjer expresident Trumps helt ogrundade påstående att han vann presidentvalet 2020.

En orsak till att Taylor Greene och "hennes" minoritetsgrupp har oproportionerligt stort inflytande är att det Republikanska partiets smala majoritet i Representanthuset endast är ett fåtal - mindre än fem - röster. Ett exempel på konsekvenserna av denna situation var att många republikaner röstade emot uteslutningen (som trots allt skedde) av den republikanske ledamoten och svindlaren George Santosꜜ.

En artikel i New Yorkꜜ Times ställer frågan om Taylor Greene kommrr att byta strategi från att vara en uppmärksamhetstörstande skränfoch på högerkanten till att bli en mer effektiv lagspelare? Ett aktuellt exempel på det förra bettendet är en post hon hade på X (Twitter) ...

“The Biden DOJ and FBI were planning to assassinate Pres Trump and gave the green light. Does everyone get it yet???!!!!” she posted on X. “What are Republicans going to do about it?”

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.02

Uppdaterades: 24.05.29


2 Story

Om hotet mot Representanthusets talesman Mike Johnson

Taylor Greene hotade under flera veckor att väcka en misstroendeomröstning mot Representanthusets talman Mike Johnson om han accepterade att ett lagförslag till stöd för Ukraina lades fram i Representanthuset.

Taylor Greene och ett antal kollegor - som ingår i The Freedom Caucusꜜ lyckades i oktober 2023 avsätta Representanthuset talman Kevin McCarthyꜜ. Något liknande har tidigare inte inträffat i amerikansk politik. Det engelska uttrycket för detta förfarande är "motion to vacate".

Enligt en artikel i Washington Postꜜ avser Taylor Greene att inom kort kräva en omröstning för att avsätta republikanen Mike Johnsonꜜ som talman i Representanthuset.

Flertalets bedömning är att detta har mycket små förutsättningar att lyckas men det är ännu ett exempel på hårda motsättningar inom det Republikanska partiet. Fortsättning följer ...

Av Taylor Greenes hot mot Mike Johnson blev intet.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.02
Uppdaterades: 24.05.29

Kontroversiella ORD USA valåret 2024

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®