>

TASS

1 Notis

TASS är en stor rysk statskontrollerad nyhets- och propagandabyrå som startades i början på 1900-talet. TASS sprider kontinuerligt desinformation om Rysslands angreppskrig mot Ukraina och driver flera andra kända desinformationskampanjer. I svenska Wikipedia omdirigeras sökordet TASS till Itar-TASS vilket är en namn som gällde i en kortare period från 1992 men upphörde 2014. Det är noterbart att svenska Wikipedia, per idag, är så ouppdaterat och har så lite information om vad TASS egentligen gör. Egelska Wikipedia är väsentligt bättre.

Svar 2 Om TASS som ett instrument för Rysslands informationskrigföring. Svar 3 Om TASS och svenska media.

TASS har uppskattningsvis 1.500 medarbetare på ett 70-tal kontor inom Ryssland och uppskattningsvis lika många kontor i andra länder. Siffrorna är osäkra.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.12.21

Uppdaterades: 2024.01.01


2 Story

Man bör inte lita på en officiell nyhetsbyrå i ett land som kallar ett angreppskrig mot Ukraina för "en speciell militär operation". Och dessutom dömer folk till långa fängelsestraff om man påstår eller ens antyder att Ryssland startat ett oprovocerat krig mot grannlandet Ukraina.

Nyhetsbyrån TASS ska ses som en grenꜜ inom Ryssland strategiska maktapparat vilket bland annat analyseras i boken "The Russian Federation in Global Knowledge Warfare".

Den här boken undersöker ryska påverkansoperationer globalt, i Europa och i Rysslands grannländer, och ger en omfattande översikt över de senaste teknologierna och formerna av strategisk kommunikation som används i hybridkrigföring. Med tanke på den växande betydelsen av omfattande informationskrigföring som en ny och snabbt framskridande typ av internationell konflikt där kunskap är ett primärt mål, undersöker boken Rysslands roll i global informationskrigföring. (Mölder et al.) Original

Detta betyder inte att allt som TASS publicerar är bevislig osanning, det vore oskickligt. Det är kombinationen av en del sant, oriktigheter och vilseledande narrativ som ger en effektiv påverkan. Dessutom ska det gärna vara förpackade "stories" som är lätta att kopiera för lokala journalister och påverkbara personer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.21
Uppdaterades: ....


3 Notis

När man läser något från TASS bör man vara extra källkritisk och ställa frågor om varför artikel X publiceras just nu och vart narrativet i den vill föra läsaren.

Inte osannolikt ingår allt TASS publicerar i en eller annan öppen eller dold påverkansprocess. Att Finland och troligen snart Sverige är medlemmar i NATO gör detta allt mer sannolikt. Att göra läsarna osäkra är en väl etablerad praxis i påverkansoperationer.

Svenska media citerar ibland TASS för att visa att man som nyhetsmedia är neutrala och redovisar "fakta" så att envar kan bilda sig en egen uppfattning. Detta riskerar bidra till en Falsk balansꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.12.21
Uppdaterades: ....

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®

Kontroversiella ORD Ryssland-Ukraina