Svart svan teorin

1 Story

Svart svan teorin är ett koncept för något mycket oväntat med stora ofta förödande konsekvenser. Namnet är en metaforꜜ med bakgrund i att ingen trodde att det fanns svarta svanar i världen, men så var det inte.

Svar 2 Kan man förbereda sig för det oväntade? Om "Antifragile."

Att man hittade svarta svanar var i sig ingen händelse med allvarliga konsekvenser utan blev ett uttryck för något mycket oväntat. Begreppet svart svan teorin skapades av Nassim Nicholas Talebꜜ som är ekonom och bland annat arbetat i tjugo år som börshandlare. Taleb har skrivit en rad uppmärksammade böcker om osäkerhet och skillnaden mellan de som har "skin in the game" - tar egna (finansiella) risker och de som inte gör det.

Precis som med begreppet paradigm som används mycket bredare änn vad som ursprungligen avsågs har svart svan teorin refererats till ett stort antal händelser som vissa absolut förutsåg. Till exempel säger Taleb att Covid 19 inte var en svart svan då en global viruspandemi förutsågs av forskare även om man inte visste när och hur den skulle uppstå och spridas.

Inte heller Rysslands angreppskrig på Ukraina är ett exempel på en svart svan händelse då visserligen många överraskades av denna attack men långtifrån alla. Det fanns många tecken på att den kunde inträffa.

Enligt Taleb finns det några krav för att något ska kallas en svart svan, bland annat ...

oväntade händelser av större omfattning och konsekvens och deras dominerande roll i historien. Sådana händelser, som anses vara extremt avvikande, spelar tillsammans oerhört mycket större roll än vad vanliga händelser gör. (Wikipediaꜜ)

Taleb anger attacken mot World Trade Centers tvillingtorn i New York och Pentagon den 11 september 2001 som ett exempel på en svart svan händelse.

Av någon (mindre bra) anledning kallar svenska Wikipedia "Svart svan teorin" för Cygne noirꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.06

Uppdaterades: 2024.05.08


2 Story

Om att göra system mer stabila

Ett annat centralt koncept i Talebs värld är "Antifragile". Fragile betyder ömtålig och är ett ord som man kan se på ömtåliga paket. Här handlar det hur man kan göra system mindre sårbara för störningar.

Taleb menar att det är alla system, från biologiska till konstruerade, utsätts för störningar och att detta gör systemen mer robusta och ökar deras överlevnadsförmåga.

I en anekdot - inte med källa Taleb - berättas om två urmakare som skulle sätta samman en klocka med 100 delar. När någon öppnade dörren till urmakarverkstaden föll alla bitarna isär och han fick börja om igen. Den ene urmakare byggde sin klocka i 10 moduler så när någon kom in föll bara komponenterna i den pågående modulen isär medan de färdiga förblev hela.

En liten lärorik berättelse med många implikationer för en organisation och ett samhälle att klara stora störningar.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.06
Uppdaterades: ....

Ekonomi Management

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®