Sunk cost

1 Story TEMA: Ekonomi

Sunk cost (sjunken kostnad) är ett uttryck för redan nerlagda kostnader som enligt en rationell beslutsmodell inte ska påverka beslut man just ska fatta om ytterligare investeringar i samma projekt eller i ett alternativt projekt. Ibland formuleras detta som att man "inte ska kasta goda pengar efter dåliga".

SVAR 2: Forskning om sunk cost och studie om forskningsproblemtik.   SVAR 3: AI-dialog med flera frågor och svar.

Företag och privatpersoner har vanligen olika sätt att hantera den komplexa situationen med sunk costs. För privatpersoner är emotionella faktorer vanliga och reflektioner om hur andra ska uppfatta en av dessa upplevd "kursändring".
I företag kan finnas öppna eller tysta överväganden om ansvaret (vems fel?) för det som kan ses som misslyckanden. Det är ingen tillfällighet att nyligen tillträdda chefer skrotar vissa projekt så snart som möjligt.

Tyvärr finns det ännu inget riktigt bra ord på svenska för sunk cost.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.31   Uppdaterad senast: 31 oktober 2023


2 Story

Det finns omfattande forskning inom det område som kallas Beteendeekonomi där frågor om hur personer ser på och hanterar tidigare beslut och kostnader i relation till de valsituationer man nu står inför. "Å ena sida å andra sidan". Sådana situationer leder inte sällan till att man gör för lite och för sent. Beslutsfattandet kan dra ut på tiden - man prokrastinerar ORD.

Här ska refereras till en studie om Sunk-Cost Bias and Knowing When to Terminate a Research Projectꜜ som handlar om problem när man eventuellt bör avbryta ett forskningsprojekt. Forskning är inte en enkel rak process utan även de bästa projekt kan stöta på problem som får forskarna att tvivla på om de ska fortsätta eller börja med något nytt.

Återvändsgränder och omvägar diskuteras sällan, även om misslyckande vanligtvis är en integrerad upplevelse på vägen till framgång. Den sjunkna kostnaden för utforskande razzior som slutar i återvändsgränder förblir dold för större delen av det vetenskapliga samfundet, med få tidskrifter som ägnas åt publicering negativa resultat. Ännu mer värdefullt är att förstå orsakerna till att misslyckade projekt avancerar och, på den positiva sidan, hur framgångsrika forskningsprojekt minimerar omvägar och övervinner motgångar. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.31   Uppdaterad senast: 31 oktober 2023


3 AI-dialog

Fråga 1: Kan det trots allt vara rationellt att ta hänsyn till ett projekts 'sunk cost' inför ett nytt beslut??

Ja, det kan det definitivt vara. Även om det kan vara frestande att tänka "sunk cost" är just det, sunk, och ignorera det när du tar beslut, så kan det vara rationellt att överväga det i vissa situationer. Om den tidigare investeringen ändå kan ge något värde i framtiden eller om den påverkar andra aspekter av projektet, kan det vara relevant att ta hänsyn till den. Ibland är det en balansakt mellan att undvika förlust och att optimera framtida resultat.

Fråga 2: Är det skillnad på hur företag och privatpersoner tänker om detta?

Definitivt. Företag och privatpersoner har ofta olika perspektiv när det gäller att hantera sunk cost och fatta beslut. Företag kan vara mer benägna att överväga långsiktiga investeringsvinster och synergier medan privatpersoner kanske känner en större emotionell koppling till de tidigare utgifterna och kan vara benägna att förlora mer avsiktligt för att undvika att erkänna en "förlust".

Företag har också mer strikta protokoll och processer för att fatta beslut baserade på ekonomiska modeller och analys. Å andra sidan kan privatpersoner vara mer mottagliga för känslor och emotionella faktorer när de fattar ekonomiska beslut.

Så, även om principen om sunk cost är densamma, kan tillämpningen variera beroende på om det är ett företagsprojekt eller en personlig ekonomisk situation. Vad tycker du?

Fråga 2: Om ett företag har fört upp stora projektkostnader som en tillgång i sin balansräkning kan det ibland vara nödvändigt att kasta goda pengar efter dåliga då balansräkningen kanske inte klarar en total avskrivning av projektet.

Precis, och det är en situation som företag verkligen kan hamna i. När stora projektkostnader har bokförts som tillgångar och inte kan återvinnas, kan det vara lockande för företag att fortsätta investera för att undvika att skriva av hela beloppet. Detta fenomen kallas ibland för "sunk cost fallacy" där man fortsätter investera i en förlustbringande verksamhet bara för att rättfärdiga de tidigare investeringarna.

Det är en knepig situation, och det kräver noggrann analys och balansgång för att fatta beslut som är bäst för företagets långsiktiga hälsa. I slutändan handlar det om att balansera ekonomiska realiteter med strategiska mål och riskhantering. Vad tycker du om den här dynamiken?

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 (version 23.09.25) 23.10.31 Accepterat av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.10.31   Uppdaterad senast: 31 oktober 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®