Store Norske Leksikon

Svar 1 [Ai]

Store Norske Leksikon (SNL) är ett online-leksikon som innehåller information om Norge och norska ämnen. Det är en av de mest omfattande och respekterade källor av information om Norge och dess historia, kultur, samhälle, geografi, ekonomi, politik, vetenskap och teknologi. Leksikonet är skrivet av professionella författare och granskas av experter innan det publiceras. SNL är ett verktyg för allmänbildning och forskning och är tillgängligt för allmänheten gratis.

Skribent

Texten är genererad via ChatGPT 23.01.28. Och är accepterad av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   
Uppdaterad senast: 28 januari 2023.


Svar 2 [Notis]

Store Norske Leksikon (SNL) har en historia som tryckt uppslagsverk. 2000 lanserades en digital version bakom en betalvägg men den affärsmodellen fungerade inte. Några andra försök de följande åren med nya affärsmodeller misslyckades också och sedan 2014 drivs SNL av en ideell stiftelse - Föreningen Store Norske Leksikon. Bland föreningens medlemmar och finansiärer finns de norska universiteten, en del stiftelser och staten med cirka 5 NOK miljoner.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   
Uppdaterad senast: 28 januari 2023.


Svar 3 [Story]

I Norge kan alla välja mellan den fria tjänsten Wkipedia och den fria tjänsten Store Norske Leksikon (SNL). De är bägge källor till mer vetande men är konstruerade på olika sätt. Wikipedia bygger på en ett koncept som heter Wiki och är en form av publiceringssystem (content management system) där användarna direkt kan införa text och ändringar. En wiki kan vara intern i en organisation eller publik som Wikipedia. Wikipedia har ett antal 'administratörer' i varje land som övervakar att förändringar följer organisationens policies och krav på neutralitet, NPOV ORD. I SNL är det en redaktion med ett antal områdesansvariga som kvalitetgranskar alla artiklar.

I SNL kan läsaren, till skillnad från i Wikipedia, se vem som har skrivit eller uppdaterat en text etc.

SNL har idag drygt 3.000.000 sidvisningar per månad och cirka 60.000 äldre artiklar uppdaterades 2021. Mer data om SNL. Man kan i Leksikonbloggen följa vad som händer i föreningen och uppslagsverket Store Norske Leksikon.

Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   Uppdaterad senast: 28 januari 2023 Läs fler ORD.             Dina synpunkter är välkomna. Även som SMS till 070 576 20 15.