Store Norske Leksikon

1 AI TEMA: Universitet och utbildning

Store Norske Leksikon (SNL) är ett online-leksikon som innehåller information om Norge och norska ämnen. Det är en av de mest omfattande och respekterade källor av information om Norge och dess historia, kultur, samhälle, geografi, ekonomi, politik, vetenskap och teknologi. Leksikonet är skrivet av professionella författare och granskas av experter innan det publiceras. SNL är ett verktyg för allmänbildning och forskning och är tillgängligt för allmänheten gratis.

SVAR 2: Om historiken, SNL är sedan 2014 en ideell stiftelse.   SVAR 3: Cirka 3 miljoner sidvisningar per månad.   SVAR 4: Om driftskostnaden för SNL.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.28. Och är accepterad av redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   
Uppdaterad senast: 28 januari 2023.


2 Notis

Store Norske Leksikon (SNL) har en historia som tryckt uppslagsverk. 2000 lanserades en digital version bakom en betalvägg men den affärsmodellen fungerade inte. Några andra försök de följande åren med nya affärsmodeller misslyckades också och sedan 2014 drivs SNL av en ideell stiftelse - Föreningen Store Norske Leksikon. Bland föreningens medlemmar och finansiärer finns de norska universiteten, en del stiftelser och staten med cirka 5 NOK miljoner.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   
Uppdaterad senast: 28 januari 2023.


3 Story

I Norge kan alla välja mellan den fria tjänsten Wikipedia och den fria tjänsten Store Norske Leksikon (SNL). De är bägge källor till mer vetande men är konstruerade på olika sätt. Wikipedia bygger på en ett koncept som heter Wiki och är en form av publiceringssystem (content management system) där användarna direkt kan införa text och ändringar. En wiki kan vara intern i en organisation eller publik som Wikipedia. Wikipedia har ett antal 'administratörer' i varje land som övervakar att förändringar följer organisationens policies och krav på neutralitet, NPOV ORD. I SNL är det en redaktion med ett antal områdesansvariga som kvalitetsgranskar alla artiklar.

I SNL kan läsaren, till skillnad från i Wikipedia, se vem som har skrivit eller uppdaterat en text etc.

SNL har idag drygt 3.000.000 sidvisningar per månad och cirka 60.000 äldre artiklar uppdaterades 2021. Mer data om SNL. Man kan i Leksikonbloggen följa vad som händer i föreningen och uppslagsverket Store Norske Leksikon.

Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.01.28   Uppdaterad senast: 28 januari 2023


4 Story

2015 var det första hela verksamhetsåret för Store Norske Leksikon (SNL). Årsbudget på cirka 17 miljoner norska kronor. Se nyckeltal nedan för 2020.

Store Norske Leksikon resultat

Motsvarande bild för 2021 är hämtad från Årsrapporten för 2021. Kurvorna visar ökande aktivitet i alla parametrar med någon minskning för 'uppdaterade artiklar'. Dock gjordes under året cirka 60.000 uppdateringar av äldre ord och artiklar.

Store Norske Leksikon resultat 2021

Dessa imponerande siffror "döljer" att kännedomen om snl.no i en undersökning 2019 visade att endast 33% av personer i 30-års åldern kände till SNL. I gruppen 40-49 var igenkänningen 23% och den minskade än mer i högre åldrar. Stor potential således. Man kan följa nyheter om SNL via deras blogg

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.03   Uppdaterad senast: 13 september 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®