Stanford Encyclopedia of Philosophy

1 Story

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) är ett fritt uppslagsverk med fokus på filosofi. SEP kännetecknas av långa mycket kvalificerade artiklar skrivna av ledande forskare och experter.

Svar 2 Artikel som jämför SEP och Wikipedia.

Stanford Encyclopedia of Philosophy som har mycket hög status inom forskarvärlden startade 1995 av den amerikanske filosofen Edward N. Zalta. Efter flera uppdateringar fick den från 2006 ungefär det utseende den har idag. Man kan notera att SEP började med två artiklar och idag har cirka 1.800.

SEP har en redaktionsprincip att artiklar måste uppdateras minst vart fjärde år för att leva upp till krav om aktualitet. Läsare kan se vilka som skrivit och uppdaterat en artikel.

Man måste skilja mellan drivkrafter och publik för specialiserade uppslagsverk som SEP och de uppslagsverkꜜ som har en helt annan innehållsstrategi och en mycket bredare läsarkrets.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.05.08

Uppdaterades: ....


2 Notis

2015 publicerades en artikel i tidskriften Quartzꜜ som hyllade Stanford Encyclopedia of Philosophy. Författaren skriver ...

Dess skapare har löst ett av internets grundläggande problem: Hur man tillhandahåller auktoritativ, noggrant korrekt kunskap, utan kostnad för läsarna. (Ibid.) Original

Det är lätt att - inte minst idag - instämma med artikelförfattaren om att det finns oändligt mycket "skräp" på internet. Författaren är kritisk mot Wikipedia och anför flera citat och referenser för att understryka detta.

MEN jämförelsen mellan SEP och Wikipedia är i grunden mer av en vinklad story än något av större värde då de bägge uppslagsverken, som nämnts ovan, har mycket olika ambitioner och publik. Detta hindrar inte att artikeln har visst läsvärde som ett historiskt dokument.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.05.08
Uppdaterades: ....

Universitet och utbildning

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®