Spikning av avhandling

1 Story

Spikning av en avhandling kan nu moderniseras med ett så kallat Thesis cardꜜ. I Sverige och i många andra länder finns en gammal tradition att tryckta avhandlingar bokstavligen spikas upp på en vägg eller spiktavla på universitet och högskolor cirka tre veckor innan en disputation. Detta var ursprungligen ett sätt att göra det möjligt för intresserade att läsa avhandlingen och kunna ställa frågor vid disputationen. Idag är spikningenꜜ en informell markör för en avklarad etapp och ingår i de akademiska ritualerna. Om man googlar på bilder om: spikning av avhandlingar, finner man ett större antal bilder om forskare som spikar sin avhandling och indirekt högskolors regler för spikning.

Vanligen tas de spikade avhandlingarna ner några veckor efter disputationen. På en del institutioner och högskolor spikar eller hänger man upp hela avhandlingen eller ett "spikblad" i ett snöre. I Svar 3; finns exempel på ytterligare en modernisering av traditionen.

Svar 2 Introduktion av "Thesis cards" - ett nytt sätt att modernisera spikningstraditionen i en digital värld.   Svar 3↓   AI-svar om historiken bakom spikning av avhandlingar.

På Stockholms universitets hemsida om spikningen står att

Uttrycket ”spika sin avhandling” härrör från det tillfälle då Martin Luther 1517 spikade sina 95 teser om avlatens innebörd på slottskyrkans port i Wittenberg.

Detta är en välkänd referens men enligt aktuell historieforskningꜜ är detta mycket troligt en skröna även om det är en bra story. Vad man vet är att Martin Luther (som för övrigt var uttalad antisemit) skickade sina 95 teser till ärkebiskopen av Mainz and Magdeburg, Albert av Brandenburg den 31 oktober 1517. Se också artikel i The New Yorkerꜜ.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.07.24

Uppdaterades: 2023.09.25


2 Story

Thesis Cards

Spikning av avhandlingar är en trevlig tradition som enkelt - via Thesis cards - kan förnyas för att förstärka den ursprungliga betydelsen att invitera andra till läsning och dialog, det vi numera ofta kallar forskningskommunikation. Alla avhandlingar finns idag i ett eller annat digitalt format. Det som behövs i detta sammanhang är en bro mellan den fysiska världen och den digitala. Ett sätt är att trycka ett "Thesis Card" i lämpligt format. Till exempel en tredjedels A4 som det tryckta exemplet nedan visar. Hör av dig om du önskar ett ex. av denna lilla innovation.

Thesis card
Thesis Card i version 0.9b (21 x 9 cm).

Bilden är ett Thesis Card för Johan Schlasbergs avhandling i företagsekonomi. Se kortets baksida och ett lite större Thesis card i A5 format.

Ett Thesis Card kan levereras med två/fyra hål i ovankanten så att det lätt kan hängas horisontellt på två spikar på en vägg. Varför hänga ett när man kan hänga 25?
En intresserad person kan ta med ett Thesis Card och läsa avhandlingen när helst det passar eller ge ett till någon annan. Man får plats med många personers Thesis Cards på en vägg och de kan då hänga uppe lite längre. Om avhandlingen dessutom är i webbformat, som den i referensen, kan önskade kapitel lätt läsas via en QR-kod.
Sammanlagt bidrar idén "Thesis Cards" till ökad forskningskommunikation.

I samma referens finns bild på ett Thesis card 0.9d i A5-format. Det är tryckt i 2.000 exemplar i mars 2024.

spikning av avhandling
Thesis card 2
Thesis card i version 0.9d (A5).
Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.07.24
Uppdaterades: 2024.04.21


3 AI

Fråga: Vad är historiken bakom spikning av avhandlingar

Spikning av avhandlingar har en lång historik som går tillbaka till medeltiden och har utvecklats genom olika akademiska traditioner. Ursprungligen var syftet med spikningen att göra avhandlingen tillgänglig för allmänheten och visa att en kandidat hade framställt ett verk som kunde bedömas av andra lärda och intresserade personer. Här är en översikt över historiken bakom spikning av avhandlingar:

1. Medeltiden: Traditionen med att spika avhandlingar kan spåras tillbaka till medeltiden i Europa, särskilt vid universitet i Tyskland. Vid den här tiden var universitet ett nyligen etablerat fenomen, och akademiska avhandlingar var värdefulla för att sprida kunskap och bevisa kandidatens förmåga. Avhandlingarna spikades på anslagstavlor eller kyrkdörrar för att vara tillgängliga för allmänheten.

2. Renässansen och upplysningstiden: Under den här perioden fortsatte spikning av avhandlingar att vara en viktig tradition vid universitet runt om i Europa. Renässansen och upplysningstiden betonade spridningen av kunskap och idéer, och spikningen av avhandlingar möjliggjorde detta genom att göra dem tillgängliga för en bredare publik.

3. Industrialiseringen och den moderna eran: Under 1800-talet och framåt spreds sig spikningspraxisen till fler universitet och länder runt om i världen. Tillgängligheten av tryckteknologi och ett ökat antal universitetsstuderande bidrog till spridningen av avhandlingar och spikningstraditionen.

4. Modern tid: Även i dagens digitala era fortsätter spikning av avhandlingar att vara en tradition vid många universitet. Även om avhandlingarna nu ofta är tillgängliga online, fortsätter spikningen att symbolisera det avslutande steget i doktorandens forskningsresa och offentliggörandet av deras arbete.

Sammanfattningsvis har spikning av avhandlingar en rik historik som går tillbaka till medeltiden. Traditionen har utvecklats genom olika historiska epoker och har fortsatt att vara en symbolisk och ceremoniell praxis vid universitet runt om i världen.

Skribent

Svaret via ChatGPT-4 23.07.24 (version 23.07.20). Accepterat av redaktionen i BiBB®.

Publicerades: 2023.07.24
Uppdaterades: ....

Universitet och utbildning

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®