Snackis

Svar 1 [Notis]

En snackis är enligt ordboken Wikiversity ↓ ett (vardagligt) samtalsämne som fått en stark (tillfällig) ökning i popularitet.

Ordet snackis är vanligare i tal och i typ krönikor medan det närliggande ordet meme ↓ mer är en del i internetkulturen - en internetsnackis.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.07   
Uppdaterad senast: 7 maj 2023.


Svar 2 [Notis]

Om ändelsen -is

Du känner igen orden: dagis, buskis, kådis, alkis, flintis, stridis, lantis och flera andra som slutar på -is. Denna ändelse - tillägget / suffixet -is - har en lång tradition i det svenska språket och förekom redan på 1800-talet. Idag kan man både mer seriöst och på skämt lägga till -is till "det mesta".

Som står i en bra artikel om ämnet ↓ i Språkbloggen är orden kondis och tjockis från den tiden. Samma artikel har en lista på ett 80-tal "is-ord" som samlats av läraren Malin Lillieros.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av uppslagsverket BiBB.

Publicerades: 2023.05.07   Uppdaterad senast: 7 maj 2023 Upptäck fler ORD.      Dina synpunkter är välkomna. Sänd SMS till 070 576 20 15 eller mejla.