Snackis

Svar 1 Notis ⇒ Tema: Språkfrågor

En snackis är enligt ordboken Wikiversity ↓ ett (vardagligt) samtalsämne som fått en stark (tillfällig) ökning i popularitet.

I Svar 2: om ändelsen -is. Ord som kondis och tjockis tillkom på 1800-talet. Nya skapas hela tiden.

Ordet snackis är vanligare i tal och i typ krönikor medan det närliggande ordet meme ↓ mer är en del i internetkulturen - en internetsnackis.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.05.07   
Uppdaterad senast: 7 maj 2023.


Svar 2 Notis

Om ändelsen -is

Du känner igen orden: dagis, buskis, kådis, alkis, flintis, stridis, lantis och flera andra som slutar på -is. Denna ändelse - tillägget / suffixet -is - har en lång tradition i det svenska språket och förekom redan på 1800-talet. Idag kan man både mer seriöst och på skämt lägga till -is till "det mesta".

Som står i en bra artikel om ämnet ↓ i Språkbloggen är orden kondis och tjockis från den tiden. Samma artikel har en lista på ett 80-tal "is-ord" som samlats av läraren Malin Lillieros.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.05.07   Uppdaterad senast: 7 maj 2023 Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®