Silicon Valley Bank

1 Notis

Silicon Valley Bank

Moderbolaget till Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, orsakade stora rubriker världen över när aktien den 9 mars 2023 störtdök med drygt 60%. Bakom kursfallet låg betydande förluster i bankens obligationsportfölj och en på grund av detta påkallad nyemission för att stärka likviditeten. Trycket mot bankens likviditet blev än större när många började (försökte) ta ut sina bankmedel från banken. En klassisk "run on the bank" situation.

Svar 2 AI-svar om SVB. Svar 3 Lärdomar av krisen i Silicon Valley Bank.

På engelska Wikipedia gjordes en uppdatering samma dag. Ett intressant exempel på vikten av (och utmaningen med) uppdateringar i ett uppslagsverk.

Den 9 mars 2023 sjönk SVB Financials aktier med mer än 62 % efter att företaget föreslagit en aktieförsäljning för att stärka sin balansräkning som hade lidit en förlust på 1,8 miljarder USD på statsobligationer på grund av stigande inflation.(Ibid.) Original

Enligt Wall Street Journal är det centralbankens aggressiva räntepolitik för att få ner inflationen som gjorde att de som investerat i obligationer fick se värdet på dessa falla när räntorna steg.

SVB meddelade att man planerade en nyemission på cirka 25 miljarder SEK för att möta förlusten på cirka 20 miljarder i sin obligationsportfölj.

Uppdatering 10 mars eftermiddag och senare än en gång.

Efter ytterligare kraftigt börsfall i förhandeln stoppades all handel i SVBs moderbolag den 10 mars på grund av Trading is halted pending the release of material news. Bolaget har ställt in den tidigare aviserade nyemissionen och anlitat rådgivare för att finna en ny ägare eller större investor. Källa: Wall Street Journal och Nasdaqtraderꜜ.

Fredag förmiddag den 10 mars (US tid) beslutade bankmyndighten att ta kontroll över Silicon Valley Bank.

The California Department of Financial Protection and Innovation closed the bank Friday within hours and put it under the control of the FDIC.

Federal Deposit Insurance Corp. sa att de har tagit kontroll över banken via en ny enhet som den skapade, kallad Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Alla bankens insättningar har överförts till den nya banken, sa tillsynsmyndigheten.(WSJ).

WSJ konstaterade att bankens fall skett rekordsnabbt ("at warp speed"). SVB var per senaste årsskiftet USA:s 16:e bank i storlek med drygt 200 miljarder USD i tillgångar. Återverkningarna inom såväl banksektorn som många unga tech-bolag kommer att bli avsevärda.

Uppdatering 23.03.11

En artikel i NPRꜜ berättar att endast kontanta medel på upp till 250.000 USD kommer att utbetalas den kommande veckan av de som har innestående bankmedel i före detta SVB. Det framförs att den beloppsgränsen endast kommer att omfatta cirka 3% av insättarnas medel. Kris och katastrof väntar många företag.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.03.10

Uppdaterades: 2023.08.03


1 AI

Fråga: Vad är Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank (SVB) är en bank som grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien. Banken är specialiserad på att erbjuda finansiella tjänster till teknik- och innovationsföretag, liksom till investerare och entreprenörer.
SVB erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inklusive affärsbanktjänster, kredit, handelstjänster, investeringar, kapitalmarknadsprodukter och rådgivningstjänster. Banken är också känd för sin roll som en viktig finansiär och rådgivare för startup-företag i Silicon Valley och andra teknikcentrerade regioner runt om i världen.
Utöver sin verksamhet i USA har SVB även kontor i andra delar av världen, inklusive Europa, Asien och Mellanöstern.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.03.10 Accepterad av redaktionen i BiBB®. Obs att ChatGPT bygger på data före juni 2021. Notera att ChatGPT i denna version inte har data efter september 2021.

Publicerades: 2023.03.10
Uppdaterades: ....


3 Notis

Lärdomar av krisen i Silicon Valley Bank

Det är dags att dra lärdomar av krisen i SVB både utifrån perspektivet hur det kunde hända och hur banksystemet ska stärkas för att minska risken att något liknande händer igen. Se referenser

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.10.17
Uppdaterades: ....

Ekonomi Management

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®