Serendipitet

1 AI

Fråga: vad betyder serendipitet?

Serendipitet är en term som ofta används för att beskriva en förmåga eller en tendens att hitta viktig och användbar information eller insikt genom tillfälliga upptäckter eller genom att titta på saker på ett nytt sätt. Serendipitet kan vara en form av kreativitet eller upptäckarglädje, och det är ofta relaterat till forskning och lärande, där man kan hitta nya och oväntade saker genom att vara öppen och nyfiken. Serendipitet kan också vara relaterat till lyckliga olyckshändelser eller tillfälligheter, där man hittar något som är användbart eller viktigt när man inte faktiskt letade efter det.

SVAR 2: Om att ordet serendipitet har ett ursprung i en saga som kan vara sann eller inte. Om tur och beredskap att förstå.

Skribent

Svar via ChatGPT 23.01.02 och är accepterad av redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.01.02   
Uppdaterad senast: 2 januari 2023


2 Story

Ordet Serendipitet har sitt ursprung i en gammal persisk saga om prinsarna Serendipꜜ. Serendip var ett persiskt namn för Sri Lanka (sri betyder ö). En tidig europeisk referens till serendipitet är i ett brev 1754 av författaren med mera Horace Walpole som berättar hur han av en tillfällighet hittat en försvunnen målning.

Serendipitet har minst två delar där den första handlar om tur. Något har oväntat hittats, upptäckts eller visat sig. En bortlagd ring när man letar efter rätt skruv i en verkstadslåda eller ett foto mellan bladen i en bok som ingen tagit ner från hyllan på åratal. Men serendipitet kräver något mer nämligen att den som finner är öppen för det oväntat funna och anar eller inser att något av värde har blivit synligt. Utan förkunskaper och öppenhet kastas det funna tillbaka till det oupptäckta medan just kombinationen av tillfällighet, tur och uppmärksamhet kan vända nya blad som det finns många beskrivningar av i upptäckternas och uppfinningarnas historia.

'Serendipty' ('Om ödet får bestämma' svW) är namnet på en romantisk amerikansk komedi från 2001 med John Cusack och Kate Beckinsale. Ödet får avgöra om två som träffats av en tillfällighet ska ses igen några år senare.

Referenser


Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®