Sealer SMR kärnkraft

Svar 1 Story ⇒Tema: Energi

SMR SEALER-55 storleksjämförelse

Figuren är en storleksjämförelse mellan en person och en Small Mobile Reactor (SMR) kallad AlbedoSEALER-55 som professor Janne Wallenius med medarbetare och bolaget SMR AB har planerat att "mängdproducera" i en fabrik i Sverige (troligen i Oskarshamn). Skriver mängproducera och inte massproducera då antalet trots allt är relativt lågt. SEALER-55 är lite drygt fem meter högt vilket är väsentligt lägre än flertalet andra SMR-enheter under utveckling i världen.

I Svar 2: uppdateringar i detta tekniskt och kommersiellt riskfyllda projekt. Namnbyte på bolaget till Blykalla.

Underlaget till denna text är en presentation ↓ som Janne Wallenius gjorde vid en internationell konferens "Converging Energy Technologies (CET)" i Oskarshamn 2022 om SMR. Då BiBB inte har rättighet att återpublicera materialet görs en sammanfattning av delar av Wallenius presentation som finns online som video. Såväl hans presentation som ett tiotal andra finns också tillgängliga som Pdf.

Ett problem med blykylda reaktorer är att reaktorkärlets stål korroderar. Detta anser man sig ha löst - för SEALER-55 - genom att belägga insidan med en 100 nanometer tunn film av aluminium. (Test av den nya legeringen diskuteras i en intervju i Vetenskapsradion med Janne Wallenius i mars 2023)

Marknaden i Sverige bedöms vara cirka 200 SEALER-55 och ska levereras av bolaget Swedish Modular Reactors (SMR AB) som till lika delar ägs av Leadcold och Uniper (som idag äger 4% av Leadcold).

Timeline

Planen är att bygga en elektrisk testanläggning 2024 på 3 MWth, en demonstrationsanläggning (SEALER-D) 2028 på 80 MWth och en första SEALER-55 2030 på 155 MWth. (th=termisk energi). Parallellt med reaktorutvecklingen avser man att bygga en fabrik för produktion av reaktorbränslet och en för industriell produktion av SEALER-55 enheter.

Den presenterade planen uppskattas idag kosta sju miljarder EUR. Svenska Energimyndigheten gav 2022 ett bidrag på 99 MSEK för en testanläggning. Mindre belopp har tillskjutits av riskkapitalbolaget Norrsken.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av BiBB®

Publicerades: 2023.04.14   
Uppdaterad senast: 14 april 2023.


Svar 2 Notis

Uppdateringar

Projektet kan i dagsläget betecknas som ett såväl tekniskt som kommersiellt riskprojekt. Ju fortare de tekniska riskerna genom har minskar genom erforderliga men ännu inte verifierade test desto större sannolikhet är det att man kan stärka projektets kapitalsituation.

Mer information kommer efterhand. Blykalla AB ↓ omsatte 2022 cirka fyra miljoner SEK och förlorade cirka 7 miljoner SEK.

Namnbyte. I augusti 2023 meddelade bolaget att man även internationellt ska kalla bolaget "Blykalla" och att namnet Leadcold ska fasas ut.

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.04.14   
Uppdaterad senast: 14 april 2023. Vänligen kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.You know a lot, we may add a little®