Schibbolet

Svar 1 Notis

schibbolet
SorteringJ.S.

En schibbolet (ibland shibbolet) är ett igenkänningstecken. Den historiska bakgrunden till ordet är att ordets uttal med "s" eller ett "sje" användes för att skilja vänner från fiender i det gamla Israel. Uttalet blev en markör för att beteckna en persons tillhörighet. Betoningen kan ligga på både första och andra stavelsen.

Shibbolets har använts genom historien i många samhällen som lösenord, enkla sätt att självidentifiera sig, signalera lojalitet och tillhörighet, upprätthålla traditionell segregation eller skydda mot verkliga eller upplevda hot. Wikipedia Original

I engelska Wikipedia ↓ finns ett stort antal exempel på hur ord och uttalsvariationer fungerat som markör för att särskilja grupper och personer.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg.

Publicerades: 2023.09.08   Uppdaterad senast: 8 september 2023 Kontakta BiBB om ORD som kan behöva uppdateras och andra synpunkter.     Om sajten.