SAOB

Svar 1 [Story]

Svenska akaddmiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok, SAOB, är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från Gustav Vasas tid till våra dagar. SAOB är fritt tillgängligt för alla till skillnad från en av sin närmsta motsvarigheter - Oxford English Dictionary (OED).

Det första häftet av SAOB trycktes år 1893 och det sista (fysiska) bandet utkom 2023. Kommande versioner blir digitala. SAOB är en mycket viktig källa för att kartlägga, följa och förstå hur det svenska språket utvecklats. SAOB har cirka 500 000 uppslagsord. Även om SAOB nog mest är intressant för forskare är den en ovärderlig källa även för en språkintresserad allmänhet. Varje år publiceras listor med nya ord men gamla försvinner nästan lika fort. Språket rör sig. Yngre läsare av äldre böcker och texter kan via SAOB förstå ord som de kanske annars bara hade hoppat över eller som i värsta fall ge hela boken ett intryck av att vara "förlegad".

2021 släppte ägaren av SAOB, Svenska Akademin, en "bomb" i kultursverige och meddelade att de inte längre hade råd - årsbudgeten är 17-18 MSEK - att finansiera ett fortsatt arbete med SAOB. Läs mer i Svar 2 ↓

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB.

Publicerades: 2023.05.06   
Uppdaterad senast: 6 maj 2023.


Svar 2 [Story]

Svenska Akademien meddelade i december 2021 att man inte längre själv kan finansiera SAOB efter 2022. Många tolkade detta som att Svenska Akademien övervägde att stänga ner sin redaktion - cirka 30 personer i villa i centrala Lund som ritats av arkitekt Sten Samuelsson. Det blev upprop och en lång namnlista med protester.

Kulturministern Jeanette Gustafsdotter (s) sade i en intervju att hon var tveksam om att Staten ska finansiera SAOB då Staten inte får riskera bli "normerande" för språket och bör hålla sig på "armlängds avstånd". Ett synsätt som väckte undran hos många som undrade vad hon menade med detta.

Bakom kulisserna pågick flera diskussioner om den framtida finansieingen och föga förvånande kom man fram till en lösning. I början på mars 2022 var det klart att Svenska Akademien får medfinansiering från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Summa 100 miljoner för att fortsatt utveckling och digitalisering av SAOB.

En potentiell medfinansiär - eller ägare - av SAOB ↓ hade kunnat vara de svenska universiteten och högskolorna. Driftskostnaden vore för dessa tämligen obetydlig men skulle ge dem en tillgång med hög status och stärka högskolornas allt större satsningar på marknadsföring. Ett sådant förslag publicerades i BiBB Academy i februari 29022.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, grundare av uppslagsverket BiBB.

Publicerades: 2023.05.06   Uppdaterad senast: 6 maj 2023 Upptäck fler ORD.      Dina synpunkter är välkomna. Sänd SMS till 070 576 20 15 eller mejla.