SAOB

1 Story

Svenska akaddmiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok (SAOB), är en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från Gustav Vasas tid till våra dagar. SAOB är fritt tillgängligt för alla till skillnad från en av sin närmsta motsvarigheter - Oxford English Dictionary (OED).

Svar 2 Nedläggning hotade SAOB efter 2022. Svenska akademien sade sig inte ha råd. Protesterna haglade.

Det första häftet av SAOB trycktes år 1893 och det sista (fysiska) bandet utkom 2023. Kommande versioner blir digitala. SAOB är en mycket viktig källa för att kartlägga, följa och förstå hur det svenska språket utvecklats. SAOB har cirka 500 000 uppslagsord. Även om SAOB nog mest är intressant för forskare är den en ovärderlig källa även för en språkintresserad allmänhet. Yngre läsare av äldre böcker och texter kan via SAOB förstå ord som de kanske annars bara hade hoppat över eller som i värsta fall ge hela boken ett intryck av att vara "förlegad".

Varje år publicerar Språkrådet en listaꜜ med nya ord som brukar väcka stort intresse i media. Språket rör sig.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.05.06

Uppdaterades: ....


2 Story

Nedläggning hotade SAOB

Svenska Akademien meddelade i december 2021 att man inte längre själv hade råd - årlig kostnad 17-18 MSEK - att finansiera SAOB efter 2022. Många tolkade detta som att Svenska Akademien övervägde att stänga ner sin redaktion - cirka 30 personer i en villa i centrala Lund som ritats av arkitekt Sten Samuelsson. Det blev upprop och en lång namnlista med protester i centrala media.

Kulturministern Jeanette Gustafsdotter (s) sade i en intervju att hon var tveksam till att Staten ska finansiera SAOB då Staten inte får riskera bli "normerande" för språket och bör hålla sig på "armlängds avstånd". Ett synsätt som väckte viss häpnad hos många som undrade vad hon menade med detta.

Bakom kulisserna pågick flera diskussioner om den framtida finansieringen och föga förvånande kom man fram till en lösning. I början på mars 2022 var det klart att Svenska Akademien får medfinansiering från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Summa 100 miljoner för fortsatt utveckling och digitalisering av SAOB.

En potentiell medfinansiär - eller ägare - av SAOBꜜ hade kunnat vara de svenska universiteten och högskolorna. Driftskostnaden vore för dessa tämligen obetydlig men skulle ge dem en tillgång med hög status och stärka högskolornas allt större satsningar på marknadsföring. Ett sådant förslag publicerades i BiBB Akademi i februari 2022.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.05.06
Uppdaterades: ....

Språkfrågor

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®