Rysk terrorbombning

1 Story

terror i Svenska Akademiens ordlista

Rysk terrorbombning av civila, sjukhus, kyrkor och civil infrastruktur är en återkommande och medveten strategi av Rysslands regeringschef ("vald" diktator) Vladimir Putin och hans krets. När detta skrivs hade Ryssland den 29 december 2023ꜜ avfyrat 158 robotar mot ett flertal stora städer i Ukraina som dödade flera tiotal personer och skadade väsentligt fler. (Uppdatering: från den 29 december till 6 januari dödades enligt FN 120 och skadades 480 civilpersoner av Rysslands senaste terrorbombningar) Flera bostadshus träffades och i denna attack även en förlossningsklinik. Tursamt nog hade sirenerna alarm gett tid till förflyttning av barnen.

Ryssland hävdar, som alltid, att de endast bombar militära mål. Verkligheten visar något helt annat.

Svar 2 Definition av terrorbombning och om de antagna syftena med rysk terrorbombning av Ukraina.

Man kan förledas att tro att flertalet bomber är "smarta" när man på TV ser en missil träffa ett visst fönster på fjärde våningen i ett höghus där man visste eller antog att militära mål befann sig. Men flertalet av de bomber som riktades mot Kiev, Odessa, Lviv och andra ukrainska städer hade väsentligt lägre precision och drabbade civila och alldeles vanliga bostadshus vilket är ett tydligt brott mot GenèvekonventionenꜜORD.

Terrorbombning har som framgår av referenserna i Wikipediaꜜ förekommit i många krig. I detta ORD är fokus på rysk terrorbombning.

Vladimir Putin har vilseledande hävdat att angreppen i slutet av december 2023 var en hämnd för Ukrainas attacker mot civilbefolkningen i den ryska staden Belgorod. Ryssland har betydande missilbaser strax utanför Belgorod och Ukraina atackerade dessa då de ligger så nära Kiev att det ukrainska luftförsvaret har mycket kort tid att organisera sitt luftförsvar. När det ryska försvaret sköt ner en del av Ukrainas missiler föll en del robotrester ner över Belgorod och skadade personer och hus. Detta är ett helt annat narrativꜜORD än att Ukraina medvetet skulle ha avsett attackera stadens befolkning.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2024.01.06

Uppdaterades: 2024.01.07


2 Story

Terrorbombningens syften

terror i Svenska Akademiens ordbok

Av definitionen av ordet terrorꜜ i Svenska Akademins Ordbok framgår att syftet med terrorbombningar är politiskt. Angriparen vill underminera försvararnas och civilbefolkningens motståndsvilja och tro att kriget kan vinnas.

Terrorbombningar är också ett budskap för att uppnå politisk splittring och i fallet Rysslands angreppskrig mot Ukraina att få de ekonomiska och militära stöden från Väst att minska eller upphöra.

Det finns analytiker som framfört att ett av den ryska terrorbombningens syften är att flytta uppmärksamheten från att Ryssland inte lyckats uppnå några av de militära mål man återkommande basunerat ut. Ukraina har decimerat den ryska Stilla havsflottan med cirka 20% och marinen har tvingats överge basen Sevastopol på Krim. Enligt engelska Institute for the study of warꜜ dör och skadas dagligen mellan 500 och 1.000 ryska soldater i territoriellt marginellt framgångsrika attacker i östra Ukraina. Ukraina förstör dagligenꜜ, enligt Ukrainas generalstab, betydande mängder av ryskt militärt materiel.

Det finns anledning att även här upprepa det USA:s utrikesminister Antony Blinken och många andra sagt: att om Ryssland slutar attackera Ukraina upphör kriget. Om Ukraina slutar att försvara sig upphör Ukraina.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.01.06
Uppdaterades: 2024.01.23

Kontroversiella ORD Ryssland-Ukraina

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®