Rysk-ortodoxa kyrkan

1 Story TEMA: Ryssland-Ukraina

Ämnet rysk-ortodoxa kyrkan (ROC) är ett exempel på svårigheterna att enbart förlita sig på ett uppslagsverk. I svenska Wikipediaꜜ står inget om kopplingen mellan Putin och rysk-ortodoxa kyrkans patriark Kirill som i sin tur öppet försvarar Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

SVAR 2: Artikel om Sveriges kristna råd bör bryta med den Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige?   SVAR 3: Konflikt om ett arrendeavtal.

Först när man läser artikeln i engelska Wikipediaꜜ får man en uppdaterad bild av den rysk-ortodoxa kyrkans roll i dagens Ryssland. Se nedan för några exempel från engelska Wikipedia. Notera att texterna sammanlagt har drygt 160 referenser till olika källor.

Under patriark Kirill fortsatte ROC att upprätthålla nära förbindelser med Kreml och åtnjuter beskydd av president Vladimir Putin, som har försökt mobilisera rysk ortodoxi både inom och utanför Ryssland. Patriarken Kirill stödde Putins val 2012 och hänvisade i februari till Putins mandatperiod på 2000-talet som "Guds mirakel". (Ibid.) Original

Kirill godkänner invasionen och har välsignat de ryska soldaterna som kämpar där. Som en följd av detta har flera präster i den rysk-ortodoxa kyrkan i Ukraina slutat nämna Kirills namn under gudstjänsten. Moskvapatriarkatet ser Ukraina som en del av deras "kanoniska territorium". Kirill har sagt att den ryska armén har valt en mycket korrekt väg (Ibid.) Original

En het diskussionsfråga i kristna organisationer som World Council of Churches (WCC) och Svenska kyrkans rådꜜ handlar om hur dessa organisationer ska förhålla sig till den rysk-ortodoxa kyrkan (ROC).

Representanter för Vatikanen har kritiserat Kirill för hans bristande vilja att söka fred i Ukraina. Den 3 april sa den tidigare ärkebiskopen av Canterbury Rowan Williams att det finns starka skäl för att utesluta den rysk-ortodoxa kyrkan ur WCC, och sa: "När en kyrka aktivt stöder ett angreppskrig och misslyckas med att fördöma uppenbara överträdelser av något slag om etiskt uppförande i krigstid, då har andra kyrkor rätt att ställa frågan... Jag väntar fortfarande på att någon högre medlem i den ortodoxa hierarkin ska säga att slakten av oskyldiga otvetydigt fördöms av alla former av kristendom. (Ibid.) Original

I Sverige sade ärkebiskopen Jackelén, som är ordförande i Sveriges kristna råd, i en intervju i SVTꜜ att [hon] ...

betonar vikten av en dialog och menar att en uteslutning ur kristna rådet inte är rätt väg att gå, i en intervju med SVT den 28 februari.
– Den lilla rysk-ortodoxa gemenskapen som finns i Sverige har mig veterligen inte sagt samma sak som patriarken i Moskva. Att då utesluta i stället för att söka samtal vore helt fel väg att gå.

Detta leder till frågor om vad ledningen för ROC i Sverige sagt och gjort? Se notisen nedan.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.12   
Uppdaterad senast: 3 augusti 2023.


2 Story

Bör Sveriges kristna råd bryta med den Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige?

I en ledarartikel i SvDꜜ i mars 23 argumenterar Patrik Oksanen att Sveriges kristna råd bör bryta med den Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige.

Även om det finns troende som inte har något att göra med Putins erövringskrig så behöver vi betrakta Moskvapatriarkatet som en del av den krigförande kriminella ryska staten. Putins förlängda arm borde inte ha någon plats i Sveriges kristna råd, som i stället skulle kunna hjälpa den fristående Ortodoxa kyrkan i Ukraina att etablera sig i Sverige. Det vore bra av både andliga och världsliga skäl. (SvD).

Av citatet nedan framgår att högsta ledningen i rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige genom ärkepräst Vitaly Babushin beskriver Rysslands angreppskrig som ett gräl.

Ukraina, Ryssland, Belarus – det är bröder och systrar av en tro, ett blod. En och samma familj. Det faktum, att det i denna familj pågår ett våldsamt gräl och människor dör, passar inte in i min förståelse.
Jag lämnar det till specialister att göra bedömningar av orsakerna till denna tragedi, men det vi nu har att göra med är ren mänsklig sorg. (Källaꜜ.)

Detta är utöver en beskrivning som inte delas av flertalet människor i Sverige och Europa ett exempel på en eufemism ORD. Ett angreppskrig ska och kan inte beskrivas som ett "gräl".

Även andra i Sverige har poängterat den rysk-ortodoxa kyrkans roll i Putins krigföring. Ett exempel är en artikel av Linnéa Hylénꜜ som framför att ...

I Putins Ryssland är sanningen en valuta som saknar värde. Istället söker Kreml skäl att vara stolta över det förflutna, vilket leder till historiska hyllningar istället för fördömanden av landets förtryckare. Att idéerna i praktiken lett till miljontals ryssars död är utan betydelse i sammanhanget. [...]

Oavsett vad de kallar invasionen har Moskvapatriarkatet valt att fortsätta stödja Putin i kriget. Det särskiljer Moskvapatriarkatet från andra kristna samfund i Sverige och världen och de bör således behandlas därefter.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2023.03.11   Uppdaterad senast: 11 mars 2023


3 Notis

Konflikt om ett arrendeavtal

Den ukrainska regeringen är starkt kritisk mot den rysk-ortodoxa kyrkan i Ukraina och sade i slutet av 2022 upp det arrendeavtal som gäller för denna i Kyiv. Detta kompletteradesꜜ i mars 2023 ...

Det ukrainska kulturministeriet utfärdade ett beslut den 9 mars att Kiev-Pechersk Lavra-reservatet kommer att säga upp sitt hyresavtal med den Kreml-anslutna ukrainska ortodoxa kyrkan Moskva Patriarchate (UOC MP), vilket innebär att UOC MP kommer att behöva utrymma lokalerna av nedre Lavra senast den 29 mars. (Ibid.) Original

Referenser
Skribent

Redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2023.03.15   Uppdaterad senast: 15 mars 2023Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®You know a lot, we may add a little®