RICO

1 Notis

Capitol Hill och åtal mot Donald Trump

Den 1 augusti 2023 åtalades expresident Donald Trump - och 18 andra - i fyra punkter för sin medverkan i stormningen av den amerikanska senaten som samlats den 6 januari 2021 för att formellt utse Joe Biden som ny president.

Juridiskt bygger åtalet på en lag - RICOꜜ - som antogs 1970 av president Nixon för att i första hand kunna åtala personer som på olika sätt gjort sig skyldiga till organiserad brottslighet.

Svar 2 AI-dialog om att RiCO-lagen har använts även för andra åtal. Till exempel i kampen mot tobaksindustrin.

Åtalet baseras på fyra punkter. (Nedanstående är citat från New York Timesꜜ)

Jurisdiktion, tidpunkt för rättegång och domslut

Åtalet mot Donald Trump är väckt av åklagaren Fanni Willis i delstaten Georgia till skillnad från till exempel åtalet om undanhållande av hemligstämplat material som väckts av det amerikanska Justitiedepartementet. Om Trump skulle fällas kan inte benådas av vare sig en president i USA eller en guvernör i Georgia. Ingen av dessa har benådningsrätt i Georgia.

Åtalet i Georgia anses av många bedömare vara det allvarligaste och Trumps advokater gör nu sitt yttersta för att rättegången skjuts upp till efter presidentvalet i november 2023. Åklagaren har yrkat att rättegången inleds i mars 2024 ↓.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

BiBB.se

(bibb.se)
Publicerades: 2023.08.18

Uppdaterades: 2023.10.12


2 AI-dialog

Fråga 1: Vad är syftet med lagen RICO?

Lagen RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) är en federal lag i USA som antogs 1970 för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption. Syftet med lagen är att ge myndigheterna verktyg för att straffa och bekämpa verksamheter och organisationer som bedriver långvarig och systematisk brottslig verksamhet. RICO-lagen riktar sig specifikt mot kriminella organisationer och möjliggör åtal inte bara för enskilda brott, utan även för mönstret av kontinuerlig brottslig aktivitet och påverkan på legitima verksamheter.

Huvudsyftet med RICO-lagen är att:

1. Bekämpa organiserad brottslighet: RICO-lagen ger myndigheterna möjlighet att angripa och förstöra strukturerad kriminell verksamhet genom att kunna åtala ledare och medlemmar i brottsliga organisationer för både individuella brott och för deras roll i den övergripande kriminella organisationen.

2. Förebygga ekonomisk vinning från brott: RICO-lagen möjliggör beslagtagande av tillgångar som genererats genom brottslig verksamhet eller används för att stödja den. Detta kan förhindra att brottslingar drar nytta av sina brottsekonomiska vinster.

3. Skapa en avskräckande effekt: Genom att hota med hårda straff för organiserad brottslighet och korruption, syftar RICO-lagen till att avskräcka individer och organisationer från att engagera sig i sådana verksamheter.

4. Möjliggöra civila stämningar: Utöver straffrättsliga åtal tillåter RICO-lagen också civila stämningar, vilket ger personer och företag som har skadats av organiserad brottslighet möjlighet att stämma de ansvariga för skadestånd.

Det är viktigt att notera att RICO-lagen har använts i en mängd olika sammanhang, inte bara för att bekämpa traditionell organiserad brottslighet utan också för att åtala andra former av korruption och olaglig verksamhet. Lagens användning och tolkning har ibland varit föremål för kontrovers och debatt, eftersom dess breda tillämpning kan påverka olika aspekter av rättsväsendet och företagsverksamhet.

Fråga 2: Nämn två kända fall där lagen tillämpats?

Självklart, här är två kända fall där RICO-lagen har tillämpats: 1. Maffiafallet mot John Gotti och Gambinofamiljen: John Gotti var en ökänd maffiaboss och ledare för Gambinofamiljen, en av de fem maffiafamiljerna i New York. Han blev känd för sin roll i mordet på tidigare maffiabossen Paul Castellano och för sin egen ledarskap av Gambinofamiljen. År 1992 användes RICO-lagen för att åtala och fälla Gotti och flera andra medlemmar i Gambinofamiljen för en rad brott, inklusive mord, utpressning, penningtvätt och olaglig spelverksamhet. RICO-lagen användes för att visa på mönstret av systematisk brottslighet inom maffiaorganisationen och ledde till Gottis fällande och livstidsdom.

2. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) mot tobaksindustrin: På 1990-talet användes RICO-lagen i ett fall mot tobaksindustrin. Den amerikanska federala regeringen stämde flera tobaksföretag, inklusive Philip Morris, R.J. Reynolds och andra, för att ha bedrivit desinformerande kampanjer om hälsoriskerna med rökning och för att ha dolt information om beroendeframkallande ämnen i cigaretter. Regeringen argumenterade att tobaksföretagen hade bedrivit bedräglig verksamhet och medvetet vilselett allmänheten om farorna med rökning. Regeringens stämning baserades på RICO-lagen och påstod att tobaksföretagen agerade som en korrupt organisation. Trots att regeringen inte lyckades vinna fallet, visade detta ärende på den breda tillämpningen av RICO-lagen utanför traditionell organiserad brottslighet.

Dessa två fall ger en inblick i hur RICO-lagen har använts i olika sammanhang för att bekämpa organiserad brottslighet och andra former av korrupt verksamhet.

Skribent

Svar via ChatGPT-4 (version 3 aug. 23) 23.08.18 . Accepterat av redaktionen i BiBB®.

Publicerades: 2023.08.18
Uppdaterades: ....

USA valåret 2024

     Lista på eventuellt nya ORD i BiBB.  
Något du är extra intresserad av?You know a lot, we may add a little®