Rätthaverist

Svar 1: Story TEMA: USA valåret 2024

En Rättshaverist är vanligen en person utan makt som överanvänder rättsliga möjligheter för att argumentera för sin uppfattning i en eller flera frågor. Det finns också en kategori av rättshaverister med makt och inflytande. Mer om det senare. Det är viktigt att skilja mellan normalt beteende för att hävda sin rätt och när det gått överstyr. I en intervjuꜜ i Svenska Dagbladet säger psykoterapeuten Jakob Carlander ...

att människor inte är rättshaverister bara för att de tar strid för något som inte fungerar inom till exempel vård, skola eller omsorg.

Svar 2↓ Rättshaverister och (brist på) makt   Svar 3↓ Donald Trump som exempel på en rättshaverist med makt.

Även om det finns en gråzon beskriver Carlander rättshaverister som ...

en grupp människor som motsätter sig åtgärder och rutiner på ett misstänksamt och aggressivt sätt, som nästan rutinmässigt överklagar varje beslut, som ställer orimliga krav och som på ett hänsynslöst sätt utnyttjar varje möjlighet att komma till tals och ge kritik.

Ett tecken på rättshaveri kan vara ett överdrivet begärande av kopior på offentliga dokument i enskilda ärenden.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.01.11   Uppdaterad senast: 16 januari 2024Föreslå ett helt nytt ORD som kan passa i uppslagsverket BiBB®


Svar 2: Notis

Rättshaveri och (brist på) makt

En rättshaverist känner sig vanligen maktlös vilket troligen är en adekvat beskrivning i en enskild persons perspektiv. Ett juridiskt perspektiv är att skilja mellan att ha rätt och få rätt. Att en person anser sig ha rätt är sällan oväntat men formerna och möjligheterna att få rätt är ett komplicerat fält.

Att släppa "orättvisor" och gå vidare är ofta inte enkelt vare sig för enskilda personer eller grupper av personer. Det är skillnad på att släppa mindre och större orättvisor.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg, redaktionen i BiBB®

Publicerades: 2024.01.11   Uppdaterad senast: 11 januari 2024


Svar 3: Story

Donald Trump som rättshaverist

Donald Trump är en rättshaverist om än en ovanlig sådan på grund av sin historia, ställning, sitt finansiella och politiska kapital. Detta är inte en åsikt eller en subjektiv utsaga utan är dokumenterat och fortsätter att dokumenteras. Hans beteende stämmer väl överens med citatet om en rättshaverist i Svar 1.

Donald Trump försöker påverka valutgången
Figur från artikel i New York Times

Figuren är från New York Timesꜜ i januari 2024 som i detalj kartlagt ett trettiotal tillfällen mellan den 3 november 2020 och 6 januari 2021 då Donald Trump via telefonsamtal och möten försökt övertyga centrala personer med offentliga uppdrag att genomföra och övervaka det amerikanska presidentvalet. i artikeln sägs att Most of the officials repeatedly rejected his requests. But Mr. Trump kept asking. Nedan följer två exempel och citat från artikeln.

[2020.11.20] Trump falsely asserted that substantial numbers of noncitizens, nonresidents and dead people had voted fraudulently. Bowers [Arizona’s Republican House speaker], asked for evidence and was told it would be provided (it never was). Bowers refused.

[2021.01.21] i ett bandat samtal till Brad Raffensperger, Georgia’s secretary of state, and Mr. Raffensperger’s chief investigator, who was investigating ballot signatures. säger Trump. ... he needed Raffensperger to help him “find” 11,780 votes. He repeated a litany of falsehoods, including that 5,000 dead people had voted." “The data you have is wrong,” Raffensperger said. “The actual number were two.”

Donalds Trumps fullkomligt obevisade påståenden om att han vann presidentvalet 2020 har prövats i ett 60-tal stämningar till amerikanska domstolar. I några fall vägrade domstolarna att ta upp målen då det helt saknades dokumentation för yrkandena. I inget fall har det i de fall som kom upp i domstolsförhandlingar framkommit resultat som styrker Trumps - och hans anhängares påståenden - om valfusk. Att trots denna kompakta brist på evidens fortsatt hävda narrativet om valfusk är rättshaveri. Och strategisk maktpolitik.

Donald Trump uppvisar samma rättshaveristiska beteenden i samtliga de fyra pågående rättegångarna - med sammanlagt 93 åtalspunkter - mot honom. Varje åtal beskrivs av Trump som utslag av förföljelse av politiska motståndare. Dessa inkluderar FBI, andra federala myndigheter och president Joe Biden.

Inför slutpläderingen av åtalet i New York gällande felaktiga fastighetsvärderingar, för att undkomma skatt, försökte Trump och hans advokater förhandla med domaren Arthur Engoron om villkoren för Trumps medverkan. De krävde bland annat att Trump skulle få hålla ett eget anförande i slutpläderingen. Domaren vägrade tillåta att Trump använde rättegången för ett "campaign speach". Ett antal mejl i denna frågaꜜ utväxlades mellan en av Trumps advokater och domaren Energon.

Att brevväxlingen var intensiv (heated) kan bland annat ses i domarens näst sista mejl innan han förklarar skriftväxlingen för avslutad.

Dear Mr. Kise,
I won't debate this yet again. Take it or leave it. Now or never. You have until noon, seven minutes from now. I WILL NOT GRANT ANY FURTHER EXTENSIONS.
Justice Engoron

Man kan beskriva Donald Trump på flera sätt, att se honom som en rättshaverist är ett.

Referenser
Skribent

Johan Schlasberg

Publicerades: 2024.01.11   Uppdaterad senast: 11 januari 2024You know a lot, we may add a little®